Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 65/2021 dot. nieruchomości położonej w rejonie ul. Kolumba w Szczecinie (działka numer 19/10 z obrębu 1047)Wykaz Nr 64/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej - dz. nr 48/25 z obr. 4084. Wykaz nr 63/2021 dot. nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Strzałowskiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 61/2021 dot. nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. - dz. nr 338/3 z obr.3011.Wykaz nr 59/2021 dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego (dz. 42/3 z obr. 4089, rej. ul. Wesoła i ul. Łowczych)Wykaz Nr 58/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sz-e, przy ul. Wesołej - dz. nr 46/2, 47 z obr. 4093Wykaz nr 57/2021 dot. nieruchomości położonej w rej. ul. Nad Rudzianką i ul. Swojskiej w Szczecinie (dz. nr 36 obr. 4157)Wykaz nr 54/2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 48/2 z obrębu nr4087 położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Urodzajnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 53/2021 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 9 obr. 3087 poł w Szczecinie w rej. ul. PokojuWykaz nr 38/2021 dt. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 216/5 z obr. 2076 (ul. Brodzińskiego)Wykaz nr 39/2021 dt. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 216/6 z obr. 2076 (ul. Fredry)Wykaz Nr 32/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Sz-e, w rejonie ul. Pokoju - dz. nr 2/24 z obr. 3091. `Wykaz Nr 22/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 212/12 obręb 4090 WYKAZ NR 25/2021 dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 14/13, nr 43/4 obr. 3203 poł. w Szczecinie w rej. ul. Nad StołczynkąWykaz nr 23/2021 dot. nieruchomości położonych w rejonie ul Starego Wiarusa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych WYKAZ Nr 24/2021 dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Gminy Miasto Szczecin poł. w Szczecinie przy ul. Wiosennej 104 dz. nr 37/10 obr. 4038 Wykaz Nr 21/2021/WZION/GMS/N dt sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/106 obręb 1050 Wykaz nr 19/2021 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Artyleryjskiej 17, działka nr 190/2, obręb 3040 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego WYKAZ Nr 20/21 nieruchomosci gruntowej zabudowanej poł. w Szczecinie w rejonie ul. Gryfińskiej dz. nr 49 obręb 4048 (Dąbie 48) Wykaz nr 18/2020 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Srebrnej 16a, działka nr 6/2, obręb 4174 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 13/2021 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 38, dz. nr 50 obr. 4127Wykaz Nr 11/2021 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przygodnej dz. nr 1/71 obr. 2094Wykaz Nr 10/2021 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rej. ul. Ornej dz. nr 38/3 obr. 3048 Wykaz nr 9/2021 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecnie przy ul. Klonowica dz. nr 23/7 obr. 2046Wykaz nr 8/2021 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecnie przy ul. Bulwar Gdański 9 dz. nr 10/7 obr. 1086Wykaz nr 5/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej poł. w Szczecinie w rej. ul. Cieszyńskiej - Kresowej dz. nr 114 obr. 3083Wykaz nr 3/2021 dot. nieruchomości gruntowej poł.przy ul. Żołędziowa 32A, działka nr 44/4 obręb 4043 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 65/2020 dotyczący nieruchomości stanowiącej dz. nr 141 obręb 3079 poł. w rej. ul. Duńskiej Wykaz Nr 66/2020 dotyczący nieruchomosci gruntowej , pol. w Sz-e przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wykaz nr 64/2020 dot. nieruchomości gruntowej poł.przy ul. Pszennej 43, działka nr 69 obręb 4079 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 62/2020 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Klonowica dz. nr 23/21 z obr. 2046 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarguWykaz Nr 58/2020 w sprawie sprzedaży działki nr 25/12 z obrębu 2052 położonej przy ul. Żołnierskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu PaństwaWykaz Nr 52/2020 dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. StołczyńskiejWykaz Nr 51/2020 dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20Wykaz Nr 50/2020 nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł. w przy ul. Parkowej 64b dz. nr 21/34, 21/54, 21/56 z obr. 1017 Śr.Wykaz nr 42/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. 78/3 z obr. 0009 Stare CzarnowoWykaz nr 46/2020 dot. nieruchomości gruntowych poł. w rej. ul. Wolframowej i ul. Kobaltowej, objętyvh SSE EURO-PARK MIELEC, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 43/2020 dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 38/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej (dz. nr 135 i 137/1 z obr. 1072) stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 34/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej (dz. nr 17/4 z obr. 4089) stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 33 dot. nieruchomości gruntowej położonej przy. ul. Dąbrowskiego 14b,przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 28/2020 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kobaltowej (dz. nr 25/2, obr. 4014) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 29/2020 dot. nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Reduty Ordona, działka nr 73/2, obręb 2075 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 26/2020 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gryfińskiej 137 (dz. nr 40/6, obr. 4038) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 21/2020 dot. nieruchomości gruntowej polozonej w Szczecinie, w rejonie ul. Rymaraskiej 126 - dz. nr 15/5 z obr. 4183.Wykaz Nr 15/2020 dot. gminnych nieruchomości poł. w Szczeciniue przy ul. Szerokiej (dz. nr 25/8 i 25/15 oraz 25/9 i 25/16 z obr. 2052) przez. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 14/2020 dot. gminnych nieruchomości poł.w Szczeciniue w rej. ul. Rumiankowej dz. nr 137/1, 137/2, 137/3 z obr. 4209 przez. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 11/2020 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Jana Kazimierza 15 (dz. nr 1/11, obr. 1017) Wykaz nr 7/2020 dot. nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Jesiennej, działka nr 3/8, obręb 4054 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 9/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr:12/131 i 12/139 z obr. 2074, pol. w Szczecinie, w rejonie ul. Hubala.Wykaz Nr 10/2020 dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 12/134 z obr. 2074, pol. w Szczecinie, w rejonie ul. Generała Tadeusza Kutrzeby.Wykaz nr 6/2020 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Jana Kazimierza 15Wykaz Nr 5/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Sz-e przy ul. Kluczborskiej - dz. nr 15/4 z obr. 4183Wykaz nr 2 /2020 dot. nieruchomości gruntowej,przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Średniej 16, dz. 78/2 i 79/1 obręb 3006 Wykaz nr 111/2019 dot. nieruchomości gruntowych poł. w rej. ul. Hangarowej dz. nr 48/2, ul. Gryfińskiej 39 dz. nr 50 obr. 4048 przeznaczon. do sprzedaży w dr. przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 112/2019 dot. nieruch. grunt. zabud. poł. w rej. ul. Jeziornej dz. nr 3/2, 3/6, 60/1, 60/2, obr. 4022 9/13, 9/14 obr. 4306 do oddania w u. wiecz. na 99 lat w dr. przet. pisemn. nieogr.Wykaz Nr 109/2020 dot. terenu inwestycjnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, włączonego w obszar SSE EURO-PARK MIELEC przezn. do sprzedaży w drodze przetargu pismenegoWykaz Nr 107/2019 dot. nieruchomosci gruntowej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Turystycznej - dz. nr 73/2 z obr. 4095. Wykaz Nr 104/2019 dot. nieruchomości gruntowej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Generała Tadeusza Kutrzeby - dz. nr 12/133 z obr 2074.Wykaz Nr 103/2019 dot. nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Stary Szlak - przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych Wykaz nr 101/2019 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ustowskiej 35, działka nr 47/2, obręb 1073 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 102/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Klonowica - działka nr 1/23 z obrębu 2058 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 94/2019 dotyczący nieruchomości położonej w rejonie ul. Rymarskiej Wykaz nr 99/2019 dot. nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Wymarzonej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 93/2019 dot. nieruchomości gruntowej przy ul. Ustowskiej 47- działka nr 53 i 54/1 obręb 1073 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 90 / 2019 dot. nieruchomości gruntowej polożonej w Szczecinie, w rejonie ul. Walecznych - dz. nr 93/1 z obr. 4076. Wykaz nr 92/2019 dot. nieruchomości gruntowych przy ul. Zagonowej - działki 58, 59,61,62,63/2i 63/1 obręb 1073 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 89/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 38, działka gruntu nr 50 z obrębu ewidencyjnego 4127 Wykaz nr 87/2019 dot. nieruchomości gruntowej zbudowanej położonej przy ul. Studziennj, działka nr 31, obręb 3033 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 81/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Herbacianej, dz. nr 293/8, 62/24 z obrębu 4198, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 83/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Tulipanowej, dz. nr 196/2 z obrębu 4092, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 80/2019 dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ziemskiej 4, dz. nr 258/2, 259 z obrębu 3006, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 82/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Samopomocy Chłopskiej 22, dz. nr 28/4 z obrębu 4101, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 77/2019 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. KordianaWykaz Nr 75/2019 dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Nimierzyńskiej 3,4.Wykaz Nr 76/2019 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, objętych SSE EURO-PARK MIELEC, położonych w rejonie ul. Wolframowej w SzczecinieWykaz Nr 73/2019 dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowych, objętych SSE EURO-PARK MIELEC, położonych w rejonie ul. Tytanowej, Kadmowej, Uranowej i CynkowejWykaz nr 72/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Skrajnej, działka numer 37/2 z obrębu 4092, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegoWykaz Nr 74/2019 dotyczący gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. UrodzajnejWykaz nr 64/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej dz. 256/3 z obr. 3076 położonej przy ul. FińskiejWykaz nr 65/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej dz. 256/4 z obr. 3076 położonej przy ul. FińskiejWykaz nr 66/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej dz. 256/5 z obr. 3076 położonej przy ul. FińskiejWykaz Nr 60/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej polożonej w Szczecinie, w rejonie ul. Lubczyńskiej - dz. nr 1/12 z obr. 4706. Wykaz nr 58/2019 dot. nieruchomości gruntowej zbudowanej położonej przy ul. Rymarskiej 69, działka nr 11, obręb 4180 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 57/2019 dot. nieruch. poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie na terenie SSE EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr 67/3, obr. 4014)Wykaz Nr 53/2019 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Agnieszki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarguWykaz Nr 54/2019 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Strzałowskiej 14, w drodze przetargu Wykaz nr 49/2019 dot. nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, działki nr: 12/16, 12/17, 12/18,obr. 3030 przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. Wykaz Nr 48/2019 dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, położonych na terenie SSE EURO–PARK MIELEC, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegoWykaz nr 47/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Działkowej, dz. nr 40/58 z obrębu 3034, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 46/2019 dot. nieruchomości gruntowej zbudowanej położonej przy ul. Huculskiej 32, działka nr 64/1, obręb 3040 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 44/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Okulickiego, dz.33/1 obręb 2111 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 39/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szczecińskiej, dz. nr 41/10 z obr. 3074, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 41/2019 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Tytanowej w Szczecinie na terenie SSE EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego (dz. nr 6/1, obr. 4018)Wykaz nr 40/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Naruszewicza 19, dz. nr 19/8, 103 obr.3026, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 17/2019 dot. nieruchomości gruntowej zbudowanej położonej przy ul. Grzegorza z Sanoka 13, działka nr 73, obręb 2069 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 16/2019 dot. nieruchomości gruntowej zabud. poł.przy ul. Walecznych 23, dz. nr 107/4 obręb 4162 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieogr.Wykaz nr 13/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kormoranów - dz. nr 1/208 z obrębu 3085 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 15/2019 dot. niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kormoranów - dz. nr 1/204 i 1/209 z obrębu 3085 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 14/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kormoranów - dz. nr 1/187 z obrębu 3085 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 8/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Huculskiej, działka numer 90/2 z obrębu 3040, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 12/2019 dotyczący nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej na terenie SSE EURO – PARK MIELEC, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegoWykaz nr 9/2019 dotyczący niezabudowanych dz. nr 75/5, 110/3, 111/3 i 76/4 z obr. 4090 położonych przy ul. Wesołej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 11/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wolframowej, dz. nr 24/4 z obrębu 4214, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 3/2019 dotyczący terenu inwestycyjnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, włączonego w obszar SSE EURO – PARK MIELEC, przezn. do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieogr.Wykaz Nr 88/2018 dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Strzałowskiej 36 - dz. nr 27 z obr. 3091Wykaz Nr 82/2018 dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, połozonej w Sz-e, w rejonie ul. Kredowej - dz. nr 28/5 z obrębu ewidencyjnego 3081 .Wykaz nr 76/2018 dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 74/2018 dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 70/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Adama Mickiewicza 1 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 69/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 67/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Bogumińskiej, Kruczej Piańskiej- dz.172 obręb 3036 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 66/2018 dot. nieruchomości położonej w rejonie ul. Struga/Szymborskiej - działka nr 3/17 z obrębu 4069 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 60/2018 dot. nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Olszynki Grochowskiej - działka gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz 48/9 i 48/10 z obrębu ewidencyjnego 4084.Wykaz nr 55/2018 dotyczący nieruchomosci gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, działka nr 89/1 obręb 4094, przeznaczone jdo sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 56/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej (dz. nr 134 z obr. 2034) przeznaczonej do sprzedazy w przetargu ustnym ograniczonymWykaz Nr 53/2018 dot. sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie, w rejonie ul. Urodzajnej-dz. nr 17/2 z obrębu ewidencyjnego 4088.Wykaz Nr 51/2018 dot. nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Trygława dz. nr 78/1 z obr. 4198 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegoWykaz Nr 47/2018 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 21 - działki gruntu nr nr: 9/6 i 9/9 z obrębu ewidencyjnego 3063.Wykaz Nr 48/2018 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Lubczyńskiej - dz. nr 1/12 z obr, 4706.Wykaz Nr 46/2018 dotyczący niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Rumiankowej - działki gruntu nr nr: 137/1, 137/2, 137/3 z obrębu ewidencyjnego 4209.Wykaz nr 43/2018 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Edmunda Bałuki 14, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonegoWykaz nr 40/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 172, 196/1, 77/3 z obrębu 4090, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 36/2018 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Wykaz nr 35/2018, teren inwestycyjny położony w rejonie ul. Ostrowskiej, działki nr: 16/5, 16/6, 16/7, 16/11, obr. 3030 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Wykaz Nr 33/2018 dotyczacy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 31/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Arkońskiej 37a - dz. nr 4/6 z obr. 2032 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 32/2018 dot. nieruchomości gruntowej poł. w Szczecinie przy ul. Szosa Polska działka nr 38/70 obręb 3011 przeznaczonej do sprzedaży w d rodze przetargu ustnego nieogranicznego Wykaz nr 26/2018 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jemiołowej, działka numer 38/4 z obrębu 3079, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 28/2018 dot. nieruchomości gruntowej poł.przy ul. Wiosennej 7a, działka nr 3/6, obręb 4054 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 25/2018 dot. nieruchomości gruntowej zbudowanej położonej przy ul. Stołczyńskiej 122, działka nr 25/5, obręb 3021 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 27/2018 dot. nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego, działka nr 25/2 obręb 2081 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegoWykaz nr 24/2018 dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej poł. przy ul. K. K. Baczyńskiego 11, działka numer 71 z obrębu 4080, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 22/2018 dot. nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Ogrodowej, działka nr 55/5 obręb 2108 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegoWykaz nr 15/2018 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jordana 14Wykaz nr 16/2018 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Cynkowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznego(16/3,16/11;obr.4086)Wykaz Nr 13/2018 dot. nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Kormoranów - dz. nr 1/208 z obrębu 3085 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 12/2018 dot. nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Kormoranów - dz. nr 1/204 i 1/209 z obrębu 3085 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 14/2018 dot. nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Kormoranów - dz. nr 1/187 z obrębu 3085 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 9/2018 dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 4/12 z obrębu 4111, polożona w Szczecinie, w rejonie ul. Granitowej.Wykaz nr 8/2018 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Niedźwiedziej 30 - działka nr 146 z obrębu 4107 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 7/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego - działka nr 30/3 z obr. 4088Wykaz nr 5/2018 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej (dz.189/3,obr.3040), stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 6/2018 dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetarguWykaz Nr 4 /2018 nieruchomości gruntowej Miasta Szczecin poł. w Szczecinie przy ul. Wiosennej 102 dz. nr 37/7 obr. 4038 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 1/2018 dot. nieruch. gruntowej o użytku "Ba" Gminy Miasto Szczecin przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicz. poł. w Szczecinie w rej ul Szczawiowej dz. nr 16/2 obr. 1075 Wykaz nr 2/2018 dot. nieruchomości gruntowej poł. w rejonie ul. Sanatoryjnej, działka nr 43/16 obręb 4168 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz Nr 106/2017 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Lubczyńskiej - dz. nr 1/12 z obr. 4706.Wykaz Nr 105/2017 dot. nieruchomosci gruntowej o użytku "B" stanowiacej wlasność Gminy Miasto Szczecin poł. w Szczecinie przy ul. Mrocznej dz.nr 14 obr. 4104Wykaz nr 101/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 38Wykaz nr 98/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Uranowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(12/5, 16/5 obr. 4086)Wykaz 99/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznegoWykaz nr 100/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Cynkowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznego(16/6,16/7 obr 4086)Wykaz Nr 102/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na Osiedlu Majowe - Kijewo - działka nr 7 z obrębu 4066 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 96/2017 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 95/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Piskorskiego 22 - działka nr 43 z obrębu 4049 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 92/2017 dot. nieruch. gruntowej Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z obr. 4095 dz. nr 19/5, nr 20/9 poł. w rej. ul. TurystycznejWykaz nr 90/2017 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz 89/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 65/5 obr. 4014) Wykaz nr 84/2017 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic Sarniej, Podmokłej- dz. nr 22/3, 22/4 obręb 3079 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 85/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Piskorskiego 22 - działka nr 43 z obrębu 4049 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWYKAZ NR 80/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ulicy Wędrownej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegWykaz nr 73/2017 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bryczkowskiego 2cWykaz nr 74/2017 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Liliowej Wykaz nr 71/2017 dot. nieruchomości gruntowej poł. w rejonie ul. Reduty Ordona, działka nr 73/2 obręb 2075 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin, poł. w Sz-e przy ul. Włodzimierza Ostoi Zagórskiego - działka gruntu nr 253 z obrębu ewidencyjnego 3011. Wykaz nr 68/2017 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej poł.przy ul. Łódzkiej 16, działka nr 219 obręb 2098 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego WYKAZ Nr 69/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, polożonej w rejonie ulicy Dobrej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegoWykaz 62/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 66/4 obr. 4014)Wykaz 64/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Kobaltowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 66/6 obr. 4014)Wykaz 65/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Kobaltowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 66/7 obr. 4014) Wykaz nr 66/2017 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spiżowej 11 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz 61/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 66/3 obr. 4014)Wykaz 63/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Kobaltowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 66/5 obr. 4014)Wykaz 60/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 66/2 obr. 4014)Wykaz 59/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 66/1 obr. 4014)Wykaz nr 51/2017 dotyczący niezabudowanej działki gruntu nr 19/9 z obrębu 4095 położonej w Szczecinie przy ul. PromykowejWykaz nr 52/2017 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Agnieszki - dz. nr 3/2 z obr. 4159 Wykaz nr 54/2017 dot. nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Sanatoryjnej, działka nr 72 obręb 4168 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 53/2017 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Przyszłości 13Wykaz nr 45/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Iglastej, Bluszczowej Wykaz nr 46/2017 dotyczący nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Łącznej Wykaz Nr 44/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 13h.Wykaz nr 43/2017 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Arkońskiej 37a - dz. nr 4/6 z obr. 2032 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 39/2017 dotyczący spraedaży nieruchomości położonych przy ul. Świętochowskiego 63 E i 63 DWykaz Nr 33/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 38/9 z obr. 3074, poł. w Szczecinie przy ul. Poznańskiej.Wykaz Nr 34/2017 doyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położone przy ul. Eugeniusza Romera 3 - dz. nr 76 z obr. 2008 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 28/2017 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. RumuńskiejWykaz nr 27 nieruchomości położonej przy ul. Szarych SzeregówWykaz Nr 26/2017 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej na Osiedlu Wielgowo-Sławociesze - dz. 62/12 z obr. 4098 Wykaz nr 8/2017 dot. nieruchomości gruntowej poł. w rejonie ul. Żyznej, działka nr 26/5 obręb 2049 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 7/2017 dotyczacy sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Tatarakowej 4Wykaz Nr 5/2017 dot. nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka - dz. nr 8/41 z obr. 3009 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 3/2017 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w rej.ul. Strzałowskiej- dz.15/37,15/38,15/41i 15/48, 15/51,15/52,15/49 z obr. 3091Wykaz nr 4/2017dot. nieruchomości gruntowej poł. na Oś. Gumieńce w rejonie ul. Zabużańskiej, działka nr 178/2 obręb 2098 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 85/2016 dot. nieruchomości gruntowej zabud. Miasta Szczecin dz. nr 18/13 z obr. 4065 poł. w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 104 przeznacz. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicz.Wykaz nr 83/2016 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Bryczkowskiego - działka nr ewid. 99/4 z obr. 4010 Wykaz nr 81/2016 dot. nieruch. grunt. poł. w rej. ul. Ziemskiej, dz.: nr 268/1, nr 268/6 i udz. po 1/2 cz.w dz.268/2 obr. 3006 przeznacz. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 80/2016 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dąbskiej 80 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 73/2016 dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonej do sprzedaży w dodze przetargu ustnego nieograniczopnego poł. w Szczecinie przy ul. Średniej 16Wykaz nr 76/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. GórnejWykaz nr 77/2016 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Granicznej w Szczecinie Wykaz nr 72/2016 dotyczący nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w rejonie ul. Szosa Polska Wykaz nr 60/2016 dot. nieruchomości gruntowej poł. w rejonie ul. Dąbskiej, działka nr 37/7 obręb 4153 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 57/2016 dot. nieruchom. gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. - dz. nr 1/12 z obr. 4706, poł. w Sz-e, , rejon ul. Lubczyńskiej Wykaz nr 56/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Somosierry przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 51/2016 dot. nieruchomości gruntowej poł.przy ul. Litewskiej-Rzemieślniczej, działka nr 81/21 obręb 2030 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 48/2016 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. ŁącznejWykaz nr 49/2016 dotyczący nieruchomości położonych na Osiedlu Płonia - Śmierdnica - JezierzyceWykaz nr 50/2016 nieruchomości położonych w rejonie ul. LiliowejWykaz Nr 44/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na Osiedlu Majowe - Kijewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegoWykaz nr 47/2016 dot. nieruch. gruntowych w rejonie ul.Borsuczej,Storczykowej - dz. nr 27/2, 116/7, 116/9 oraz 116/11 obr.4091 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 43/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Leona Heyki 15 - dz. 21/8 obręb 1088 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 36/2016 dot. terenu inwestycyjnego położonego w rejonie ul. Struga - dz. 86/2 i 93/4 obręb 4070 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 38/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Uranowej, objętej Specjalna Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC (dz. nr 16/5, 12/ z obr. 4086)Wykaz nr 35/2016 dotyczący nieruchomości położonej w rejonie ul. Wolframowej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefa Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC (dz. nr 27/4,28/4,29/4,30/4,31/1,32/1 z obr. 4214).Wykaz nr 29 dotyczący terenu inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowej położonej w rej. ul. Kadmowej, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC (dz. nr n r6/7,6/12,6/15)Wykaz nr 30/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ul. Tytanowej, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC (dz. nr nr 6/2, 6/14 z obr. 4018)Wykaz nr 28/2016 dotyczący terenu inwestycyjnego położonego w rejonie ul. Cynkowej, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC (dz. nr nr 16/6, 16/7 z obr. 4086)Wykaz nr 26/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kadmowej, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC (dz. nr 6/3 z obr. 4018).Wykaz nr 27/2016 dotyczący nieruchomości położonej w rejonie ul. Wolframowej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefa Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC (dz. nr nr 21/4, 22/4 z obr. 4214). Wykaz nr 25/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Tytanowej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC (dz. nr 6/1 z obr. 4018). Wykaz nr 24/2016 dot. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 60/5 z obr. 3098, poł. w Sz-e, w rejonie ul. Kułakowskiego przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu.Wykaz dot. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieogr. położonych w rejonie ul. Strzałowskiej dz. nr 15/37, 15/38, 15/41 i15/48,15/51,15/52,15/53Wykaz nr 19/2016 dotyczący nieruchomości położonej w rejonie ulicy Drozdowej/Szerokiej Wykaz nr 20/2016 dot. nieruchomości gruntowej poł.przy ul. Wiosennej 102, działka nr 37/7 obręb 4038 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz Nr 18/2016 dotyczacy nieruchomiości gruntowej polozonej w rejon ie ul. Goleniowskiej - dz. nr 10/57 z obr. 4506 przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Anulowanie Wykazu nr 17/2016 dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Struga - działka nr 3/8 z obrębu 4069 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 16/2016 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Bryczkowskiego - dz. 99/4 z obr. 4010Wykaz nr 15/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Górnej.Wykaz nr 14/2016/WZiON/N w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 158 z obrębu 2141, położonej przy ulicy Żeńców w Szczecinie Wykaz nr 9/2016 dot. nier. poł. w Sz-nie w rej. ul. Kadmowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznego (dz. 6/8 i 6/13 z obr 4018).Wykaz nr 12/2016/WZiON/N dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kombatantów w trybie przetargu ustnego ograniczonegoWykaz nr 13/2016 dotyczący zbycia nieruchomosci położonych przy ul. Krzewinkowej 13 oraz Krzewinkowej 19 Wykaz nr 8/2016 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Walecznych przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 6/2016 dot. terenu inwest. poł. w Sz-nie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO PARK MIELEC przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu łącznego(16/1,16/2,12/6 z obr 4086 i 8/5 z obr.4806)Wykaz nr 19/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 13/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szeligowskiego 27, przeznzczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 11/2015 dotyczący nieruchomości gruntowych połozonych przy ul. Świętochowskiego, przeznzczonych do sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 14/2015 dotyczace sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 17. Wykaz nr 12/2015 dotyczacy nieruchomości gruntowych połozonych w rejonie ul. Wesołej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Nr 10 /2015 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej poł. w Sz-nie w rejonie ul. Ks.Salomei -Wl. Raginisa (dz.5/19, obr. 1018). Wykaz nr 7/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul.Syrokomli- dz.45/5 obręb 2077 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wykaz nr 563/2015 dotyczacy sprzedaży nieruchomości położonej w Sz-nie na Os. Dąbie-Trzebusz, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO PARK MIELEC (dz. 6/6, 6/11 z obr. 4018).Wykaz nr 485/2015 dotyczący nieruchomości położonych przy ul. Agnieszki w Szczecinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.Wykaz nr 484/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kmiecika dz. nr 87 obr. 4049 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 476/2015 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Wiślanej 41 przeznacoznej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicoznego Wykaz Nr 438/2015 dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego neiograniczonego dzialka gruntu nr 38/96 z obr.3011.Wykaz Nr 439/2015 dot. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. - dzialki gruntu nr nr: 47/6 i 29/37 oraz 29/38 z obr.3011.Wykaz nr 422/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pomorskiej (dz.18/14 z obr. 4065) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 423/2015 dot. nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. poł. w Sz-e, w rejonie ul. Duńskiej, dz. nr 33/7 z obr. 3082.Wykaz nr 389/2015 dotyczący nieruchomości połozonej w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego - działka 100/13 obr. 4010Wykaz nr 371/2015 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bukszpanowej - dz. nr 70/4 z obr. 4168 Wykaz nr 372/2015 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bukszpanowej - dz. nr 70/5 z obr. 4168Wykaz nr 388/2015 dotyczacy nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej przy ul. Malczewskiego 34Wykaz nr 373/2015 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bukszpanowej - dz. nr 70/6 z obr. 4168 Wykaz nr 383/2015 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. SzeligowskiegoWykaz nr 343/2015 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Braniborskiej 51Wykaz nr 343/2015 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Braniborskiej 51Wykaz nr 344/2015 dotyczacy sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Bogusława X 39Wykaz nr 340/2015 dot. sprzedaży w drodze przetargu łącznego nieruchomości objętej Spec. Strefą Ekonomiczną EURO–PARK MIELEC- poł. w Szczecinie - dz.18/4, 19/4 z obr. 4214. Wykaz nr 342/2015 dot. sprzedaży w drodze przetargu łącznego nieruchomości objętej Spec. Strefą Ekonomiczną EURO–PARK MIELEC- poł. w Szczecinie - dz.16/1, 12/6 z obr. 4086 i dz. 8/5 z obr. 4806. Wykaz nr 341/2015 dot. sprzedaży w drodze przetargu łącznego nieruchomości objętej Spec. Strefą Ekonomiczną EURO–PARK MIELEC- poł. w Szczecinie -dz.16/4 z obr.4086. Wykaz nr 317/2015 dot. nieruchomości gruntowych poł. w rejonie ul. Urlopowej - działki nr: 36/2, 36/3, 36/4, 37/1, 37/2, 37/3 obr. 3080 przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ust. nieograniczonego Wykaz Nr 310/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kormoranów - Kukułeczki działka nr 1/208 z obrębu 3085Wykaz Nr 308/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kormoranów - Kukułeczki działka nr 1/187 z obrębu 3085Wykaz nr 294/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Sadowej 8 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 309/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kormoranów - Kukułeczki działka nr 1/204 i 1/209 z obrębu 3085Wykaz nr 255/2015 dotyczący nieruchomości połozonej przy ul. Bałtyckiej 27cWykaz nr 256/2015 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Śpiewnej 18Nr 206/2015 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej poł. w Sz-nie w rejonie ul. Ks. Salomei - E. Plater (dz.5/12, obr.1018) Wykaz nr 205/2015 dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osadników 3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 202/2015 dot. nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Sarniej - działki 41/26, 73/1, 73/2 obręb 3080 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 156/2015 dot. nieruch. położonej przy ul.Obr.Stalingradu14 przeznaczonej do oddania w u.w. na 99 lat wraz ze sprzedażą budynków przeznaczonych do likwidacji-przetarg pisemny nieograniczonyWykaz nr 147/2015 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 82 Wykaz nr 113/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Bogumińskiej, Kruczej Piańskiej- dz.172 obręb 3036 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 114/2015 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Modrej i Modrej 78- dzialki 59/19, 59/5 obręb 2044 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 57/2015 dotyczący nieruchomości położonej w rejonie ul. Andersena Wykaz nr 50/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej w rejonie ul. Miodowej- dz. 20/35 obręb 2010 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 43/2015 dot.nieruch.położonej przy ul.Obr.Stalingradu14 przeznaczonej do oddania w u.w.na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków przeznaczonych do likwidacji -przetarg pisemny nieograniczonyWykaz nr 34/2015 dotyczący zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Kalenickiej działki nr 48/4 i 48/26 z obrębu 4084Wykaz nr 5/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chojnickiej 18Wykaz nr 20/2015 dotyczący terenu inwestycyjnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego rejonie ul. Struga - działki nr 86/2 i 93/4 z obrębu 4070Wykaz nr 784/2014Wykaz nr 781 /2014 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Rymarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 764/2014 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości poł. w Sz-nie przy ul.Darniowej 20 i ul.Krzewinkowej 26, przeznaczonych pod zab. mieszkaniową jed.Wykaz nr 741 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Bluszczowej 17cwykaz nr 733/2014Wykaz nr 736/2014Wykaz nr 737/2014Wykaz nr 735/2014Wykaz nr 734/2014Wykaz nr 690/2014 dot. nieruchomości położonej przy Al. Piastów 28,29 przezn. do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 latWykaz nr 603/2014 dot. nieruch. stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. poł. przy ul. Powrotnej i ul. DojazdowejWykaz nr 590/2014 dot. nieruch. stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ogr. poł. przy ul. Somosierry, dz. nr 58/1 i 59/1, obr. 2075Wykaz nr 589/2014 dotyczący sprzedaży nieruchomości położone w Szczecinie na Osiedlu Płonia - Śmierdnica, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną Wykaz Nr 587/2014 dot. nieruch. stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. poł. w rejonie ul. Ostrowskiej, dz. nr 12/16 i 12/18, obr. 3030 Wykaz nr 588/2014 dot. nieruch. stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecib przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. poł. w rejonie ul. Konarowej, dz. 9/30, obr. 3094Wykaz nr 576 /2014 dotyczący nieruchomości gruntowej,przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-rejon ul. Królowej Jadwigi dz. nr 24/30 obręb 1042Wykaz nr 541/2014 dot. nieruchomości gr. poł. w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO–PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin) - Os. Wielgowo-Dunikowo.Wykaz nr 524 /14 dotyczący nieruchomości gruntowej,przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-rejon ul. Podbórzańskiej dz. nr 33/1, nr 42/1 obręb 3074Wykaz nr 415/2014 dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 417/2014 dotyczacy nieruchomosci położonej przy ul. Bryczkowskiego przeznaczonej do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinneWykaz nr 373 /2014 dotyczący nieruchomości gruntowej,przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-rejon ul. Miodowej dz. 20/31 obręb 2010Wykaz nr 331/2014 dotyczący nieruchomości gruntowej w rejonie ul.Sarniej dz. 41/21z obrębu 3080 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 243/2014 dotyczący nieruchomości gr. stanowiących wł. Gm. Miasto Szczecin, poł. w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO–PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin)-Os.Dąbie-Trzebusz.Wykaz nr 244/2014 dot. nieruchomości gr. poł. w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO–PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin) - Os. Wielgowo-Dunikowo.Wykaz nr 207/2014 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Gryfińskiej (dz.35/3 z obrębu 4039). Wykaz nr 17/2014 dotyczący sprzedaży terenu inwestycyjnego skądającego się z nieruchomości gruntowych poł.w Szczecinie przy ulicy Łąkowej 5, 7 i ul. Pomorskiej 107.Wykaz nr 4/2014 dotyczący nieruchomości gruntowej przy ul. Chopina działka nr 16/7 z obrębu 2041 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 657/2013 dotyczący nieruchomości położonej w rejonie ul. KombatantówWykaz nr 656/2013 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Rumuńskiej 24bWykaz nr 658/2013 w sprawie nieruchomości położonych przy ul. Polickiej, Kordiana, DorotyWykaz nr 608/2013Wykaz Nr 580/2013 dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin przeznacz. do sprzdaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł. w Szczecinie w rejonie ul. PokojuWYKAZ Nr 552/2013 dot. nieruchomości Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł. w Szczecinie w rej. ul. Ks bpa Władysława Bandurskiego Wykaz Nr 503/2013 dotyczący nieruchomości połozonej przy ul. Bryczkowskiego - dz. 100/1 z obr. 4098 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarguWykaz Nr 504/2013 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Wesołej - działka nr 44 z obr. 4089 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarguWykaz nr 492/2013 dotyczący nieruchomości położonej w Szczeciniej przy ul. Tokarskiej 3, działka nr 28/6 z obrębu 4143 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz Nr 502/2013 dotyczący nieruchomości połozonej w rejonie ul. Bryczkowskiego - działka nr 100/1 z obr. 4010 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarguWykaz nr 503/2013 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Tatarakowej - działka 62/15 z obr. 4098 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarguWykaz nr 522/2013 dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. W. Nehringa 43 w Szczecinie.Wykaz Nr 493/2013 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Bielańskiej przeznaczonej do oddania w 30-letnią dzierżawęWykaz nr 474/2013 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. HuculskiejWykaz nr 475/2013 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Swobody 17, działka nr 42 obręb 1095, przezanaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wykaz nr 471/2013 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Wiosennej 102 i 104. Wykaz Nr 465/2013 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Polickiej 13 przeznaczonej do sprzedażyWykaz nr 463/2013 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tatarakowej - dz. 62/11 z obr. 4098 przeznaczonej do sprzedażywykaz nr 462/2013 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Na Stoku 31 i 33, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegowykaz nr 461/2013 dotyczący nieruchomości gruntowe położonej przy ul. Złotego Deszczu - dz. 194/5 obr. 4092 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalniową Wykaz nr 445/2013 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nienieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej i ul. Darniowej. Wykaz Nr 426/2013 dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł. przy ul. Łubinowej - dz. nr 84/3 z obrębu 4071.Wykaz nr 381/2013 dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Górnej 1 w Szczecinie. Wykaz nr 382/2013 dot. nieruchomości gruntowj przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Wł. Nehringa 45, 47 w Szczecinie. Wykaz Nr 380/2013 dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieruchomości poł. w Sz-nie przy ul. Bluszczowej 1, 2, 3, Bluszczowej -Darniowej (dz.121/2, 34/29 i ul. Darniowej (dz.121/1, 98/9, 34/30)Wykaz Nr 364/2013 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulic: Szczerkowej, Żurawiej, KruczejWykaz Nr 362/2013 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Świętochowskiego 63d i 63eWykaz Nr 349/2013 dot.nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin poł. przy ul. Podbórzańskiej 5 przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz Nr 363/2013 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Sarniej Osiedle Warszewo Wykaz nr 341/2013 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Emilii Plater - Salomei (dz.5/12) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 344/2013 dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Szosa Polska 70,70a w Szczecinie. Wykaz nr 345/2013 dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Osadników 9 w Szczecinie. Wykaz nr 343/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Emilii Plater - Ks. Salomei (dz.5/19) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 342/2013 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Emilii Plater (dz. 5/17) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 332/2013 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w rejonie ulic: Hangarowej - Gryfińskiej 44, 45.Wykaz nr 308/2013 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chopina dz. nr 86/3 obr. 2041 w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 304/2013 dot.cz. nieruchomości przy ul.Królowej Jadwigi 27, 28, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 20 lat z przeznaczeniem na cele oświatoweWykaz nr 238/2013 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Polskich Marynarzy, działka nr 1/61 z obrębu 2094, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 224/2013 dot. nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - rejon ul. Jana Kułakowskiego..Wykaz Nr 194/2013 dot. nieruchomości Miasta Szczecin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł. w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 13h Wykaz Nr 193/2013 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Szczecinie w rejonie ul. PolickiejWykaz Nr 192/2013 nieruchomości Miasta Szczecin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł. w Szczecinie w rejonie ul. Szosa Polska Wykaz 191/2013 dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Ks. Jerzego PopiełuszkiWykaz nr 169/2013 dot. nieruchom.gruntowej przezn. do sprzedaży w drodze przetargu łącznego, włączonej w obszar SSE EURO - PARK MIELEC.Wykaz Nr 155/2013 dot. sprzedaży nieruchomosci gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Handlowa. Wykaz nr 110/2013 dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Żabiej 19 w Szczecinie,przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz Nr 90/2013 dot. nieruch. gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. poł. w Szczecinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 54Wykaz nr 66/2013 dot. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz Nr 670/2012r. dotyczący nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Zawrotnej 17bWykaz nr 526/2012 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nienieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej i ul. Darniowej. Wykaz Nr 514/2012 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej poł. w rejonie ul. Dąbskiej pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, magazyny (dz. nr 48/12 i dz. nr 48/21 z obr. 4084)Wykaz Nr 524/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Modrej 78Wykaz nr 462/2012 dot. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żabiej 19 w Szczecinie, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 431/2012 dotyczacy nieruchomosci gruntowej położonej przy ul. Wodnej, stanowiącej własność Gminy miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 417/2012 dot. nieruchomości gruntowej położonej orzy ul. Osadników 1c, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 416/2012 dotyczący nieruchomości położonych przy ul. Borsuczej działki nr 101/1, 101/2 i 101/3 z obrębu 4010, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 405/2012 dot. nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.Wykaz nr 387/2012 dot. nieruchomości położonej w rejonie ul. Wiśniowej - Malwowej przeznacoznej do sprzedaży w drodze przetarguWykaz nr 380/2012 dot. nieruchomości położonej przy ul. MyślenickiejWykaz Nr 386/2012 dotyczący nieruchomosci gruntowych położonych przy ul.A.Struga /dz. nr 86 i 93/1 obr. 4070/ przeznaczonych do sprzdazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 373/2012 dotyczący spredaży nieruchomości gruntowych połozonych w rejonie ul. Sarniej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 368/2012 dotyczący sprzedaży terenu inwestycyjnego położonego w rejonie ulic: Pomorskiej -Łąkowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 367/2012 dotyczący sprzedaży terenu inwestycyjnego położonego w rejonie ulic: Pomorskiej -Łąkowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.WYKAZ Nr 363/2012 dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Miasta Szczecin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł.w Szczecinie przy ul. Przybrzeżnej Wykaz nr 365/2012 dot. nieruchomości gruntowychj przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonych przy ul. Żabiej w Szczecinie.Wykaz nr 364/2012 dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Axentowicza w Szczecinie.Wykaz nr 366/2012 dot. nieruchomości gruntowychj przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie.Wykaz nr 343/2012 dot. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin położonych w rejonie ulicy Północnej w Szczecinie przeznaczonyc do sprzedaży w drodze przetargu.Wykaz nr 344/2012 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Polskich Marynarzy dz. nr 1/58 obręb 2094 przygotowanej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 336/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ul. Szosy PolskiejWykaz nr 337/2012 dotyczący nieruchomości przy ul. Kolumba 88a -Wyspa Jaskółcza przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 318/2012 dotyczący zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej przy ul. Kolumba 71,72wykaz nr 315/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Bryczkowskiego- Borsucza wykaz nr 316/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Bryczkowskiego- Borsucza Wykaz nr 273/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Emilii Plater - Salomei w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 272/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Emilii Plater w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Wykaz nr 271/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Emilii Plater - Ks. Salomei w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż dz. nr 23/13 z obr. 3081 położonej przy ul. Urlopowej w Szczecinie. Wykaz nr 260/2012 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul.Kolumba 79,80 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 247/2012 dot. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szosa PolskaWykaz Nr 225/2012 dot. nieruchomości gruntowych poł. przy ul. Andrzeja Struga, działki nr nr 3/6 i 3/7 z obrębu 4069, włączonych w obszar SSE EURO - PARK MIELEC.wykaz nr 215/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomosci gruntowej w rejonie ulic Kukułeczki.kormoranów, w drodze przetaru ustnego nieograniczonegoWykaz nr 216/2012 dotyczący sprzedazy nieruchomosci gruntowej polozone w rejonie ulic Kormoranów, Kukułeczki , w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 218/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomosci gruntowej połóżonej w rejonie ulic Kukułeczki, Kormoranów w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 217/2012 dotyczący spredaży nieruchomości gruntowej połozonej przy ul.Kormoranów w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoWykaz nr 219/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomosci gruntowej położonej w rejonie ulic Kormoranów, Kukułeczki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego