Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr petycji złożonych w 2021 roku

Nr petycji Nr UNP W sprawie Data
złożenia
152.13.21 288/S/21 w sprawie zmiany § 21 ust. 13 uchwały V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022/01/03
152.27.2021 280/S/21 dot. pilnego przywrócenia możliwości użytkowania pływalni Floating Arena w Szczecinie 2021/12/10
152.25.21 269/S/21 Podjęcia działań mających na celu likwidację podstrefy A (czerwonej) w Strefie Płatnego Parkowania przy ul. Unisławy, na wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie 2021/11/25
152.24.2021 266/S/21 dot. wprowadzenia zmian do nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Arkońske - Niemierzyn w obszarze Z. A. 06 dla działki nr 1/6 z obrębu 2038 2021/11/22
152.23.2021 264/S/21 naprawy chodnika po prawej stronie ul. Frysztackiej (na odcinku od ul. Powstańców Wlp. do ul. Legnickiej, zainstalowania oświetlenia wzdłuż chodnika i schodów na odcinku od parkingu przy ul. Legnickiej do ul. Orawskiej, doświetlenia chodnika przy PP nr 48 przy ul. 9 Maja 13 2021/11/16
152.10.21 240/S/21 zmiany przepisów dot. strefy płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP przez mieszkańców budynku Swarożyca 1a w Szczecinie 2021/10/21
152.11.21 249/S/21 zmian do nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Arkońskie-Niemierzyn w obszarze Z.A.06 dla działki nr 1/6 z obr.2038 2021/08/31
152.21 195/S/21 Podjęcia natychmiastowych działań polegających na remoncie i konserwacji urządzeń melioracyjnych celem zminimalizowania ryzyka powodzi na terenie Osiedla Krzekowo-Bezrzecze w Szczecinie 2021/07/29
152.7.21 164/S/21 nadania nazwy "Rondo Portowców" nowopowstającemu skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w ciągu ulicy Energetyków w Szczecinie 2021/07/02
152.22.2021 204/S/21 Odstąpienia od wycinki drzew związanej z przebudową Kortów Tenisowych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie oraz wprowadzenia zmian w projekcie przebudowy mających na celu pozostawienie drzew 2021/06/23
152.19.2021 159/S/21 Renowacji i konserwacji głazu "Znakiem Polaków w Niemczech jest Rodło" znajdującego się przy Placu Rodła 10 w Szczecinie 2021/06/23
152.17 142/S/21 Zmiany lokalizacji inwestycji miejskiej polegającej na budowie przedszkola na terenie Parku Przygodna w Szczecinie 2021/06/15
152.6.21 147/S/21 nadania nazwy "RONDO PRAW KOBIET" 2021/06/11
152.18.2021 153/S/21 Przyjęcia na cele publiczne dróg wewnętrznych (które stałby się drogami wewnętrznymi gminnymi) 2021/06/07
152.16 138/S/21 Organizacji publicznego transportu zbiorowego w rejonie os. Kapitanów 2021/06/06
152.15 137/S/21 Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Kwiatowej, Kingi i Okulickiego 2021/06/06
152.14 128/S/21 Wypracowania zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie 2021/05/24
152.13.21 78/S/21 Dokonania nasadzeń drzew tlenowych Oxytree oraz utworzenia systemu informowania mieszkańców o planowanych wycinkach 2021/03/22
152.12.2021 69/S/21 Powołania Zespołu ds. walki z nielegalnymi tablicami i urządzeniami reklamowymi 2021/03/14
152.5.2021 61/S/21 UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ 2021/03/05
152.11.21 57/S/21 Ustanowienia Kodeksu dobrych praktyk - zbioru przykładów, których stosowanie zapewni pozytywny wpływ na estetykę, ład przestrzenny i krajobraz naszego miasta 2021/03/01
152.4.2021 52/S/21 PETYCJA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY INTENCYJNEJ W SPRAWIE PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA MPZP DLA TERENU PRZY UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 70 W SZCZECINIE 2021/03/01
152.9.21 35/S/21 Szczecińskiego Budżetu Prawdziwie Obywatelskiego 2021/02/01
152.10.21 UNP 36/S/21 Podjęcia uchwały w sprawie zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały XXI/661/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania 2021/01/29
152.8.21 26/S/21 Przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za rok 2021 dla przedsiębiorców dotkniętych restrykcjami wprowadzonymi z uwagi na stan epidemii 2021/01/28
152.6.21 25/S/21 ograniczenia prędkości pojazdów ciężarowych (zamontowanie progów zwalniających) w ciągu ulicy Kolumba od ulicy Zapadłej do Dworca PKP, wykonania remontu ulicy 2021/01/20
152.5.21 14/S/21 przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Wiosny Ludów i Tadeusza Wieczorkowskiego w Szczecinie 2021/01/17
152.1.2021 1/S/21 utrzymania funkcjonowania autobusu linii 904 Transport Na Żądanie w Podjuchach 2021/01/04
152.3.2021 4/S/21 Udzielenia pomocy szczecińskim wydawnictwom i księgarniom poprzez zakup książek związanych ze Szczecinem 2021/01/03

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.