Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2021 roku

Nr petycji Nr UNP W sprawie Data
złożenia
152.3.2021 4/S/21 Udzielenia pomocy szczecińskim wydawnictwom i księgarniom poprzez zakup książek związanych ze Szczecinem 2021/01/03
152.1.2021 1/S/21 utrzymania funkcjonowania autobusu linii 904 Transport Na Żądanie w Podjuchach 2021/01/04
152.5.21 14/S/21 przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Wiosny Ludów i Tadeusza Wieczorkowskiego w Szczecinie 2021/01/17
152.6.21 25/S/21 ograniczenia prędkości pojazdów ciężarowych (zamontowanie progów zwalniających) w ciągu ulicy Kolumba od ulicy Zapadłej do Dworca PKP, wykonania remontu ulicy 2021/01/20
152.8.21 26/S/21 Przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za rok 2021 dla przedsiębiorców dotkniętych restrykcjami wprowadzonymi z uwagi na stan epidemii 2021/01/28
152.10.21 UNP 36/S/21 Podjęcia uchwały w sprawie zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały XXI/661/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania 2021/01/29
152.9.21 35/S/21 Szczecińskiego Budżetu Prawdziwie Obywatelskiego 2021/02/01
152.11.21 57/S/21 Ustanowienia Kodeksu dobrych praktyk - zbioru przykładów, których stosowanie zapewni pozytywny wpływ na estetykę, ład przestrzenny i krajobraz naszego miasta 2021/03/01
152.12.2021 69/S/21 Powołania Zespołu ds. walki z nielegalnymi tablicami i urządzeniami reklamowymi 2021/03/14
152.13.21 78/S/21 Dokonania nasadzeń drzew tlenowych Oxytree oraz utworzenia systemu informowania mieszkańców o planowanych wycinkach 2021/03/22
152.14 128/S/21 Wypracowania zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie 2021/05/24
152.16 138/S/21 Organizacji publicznego transportu zbiorowego w rejonie os. Kapitanów 2021/06/06
152.15 137/S/21 Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Kwiatowej, Kingi i Okulickiego 2021/06/06
152.18.2021 153/S/21 Przyjęcia na cele publiczne dróg wewnętrznych (które stałby się drogami wewnętrznymi gminnymi) 2021/06/07
152.17 142/S/21 Zmiany lokalizacji inwestycji miejskiej polegającej na budowie przedszkola na terenie Parku Przygodna w Szczecinie 2021/06/15
152.19.2021 159/S/21 Renowacji i konserwacji głazu "Znakiem Polaków w Niemczech jest Rodło" znajdującego się przy Placu Rodła 10 w Szczecinie 2021/06/23
152.22.2021 204/S/21 Odstąpienia od wycinki drzew związanej z przebudową Kortów Tenisowych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie oraz wprowadzenia zmian w projekcie przebudowy mających na celu pozostawienie drzew 2021/06/23
152.21 195/S/21 Podjęcia natychmiastowych działań polegających na remoncie i konserwacji urządzeń melioracyjnych celem zminimalizowania ryzyka powodzi na terenie Osiedla Krzekowo-Bezrzecze w Szczecinie 2021/07/29
152.23.2021 264/S/21 naprawy chodnika po prawej stronie ul. Frysztackiej (na odcinku od ul. Powstańców Wlp. do ul. Legnickiej, zainstalowania oświetlenia wzdłuż chodnika i schodów na odcinku od parkingu przy ul. Legnickiej do ul. Orawskiej, doświetlenia chodnika przy PP nr 48 przy ul. 9 Maja 13 2021/11/16
152.24.2021 266/S/21 dot. wprowadzenia zmian do nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Arkońske - Niemierzyn w obszarze Z. A. 06 dla działki nr 1/6 z obrębu 2038 2021/11/22
152.25.21 269/S/21 Podjęcia działań mających na celu likwidację podstrefy A (czerwonej) w Strefie Płatnego Parkowania przy ul. Unisławy, na wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie 2021/11/25
152.27.2021 280/S/21 dot. pilnego przywrócenia możliwości użytkowania pływalni Floating Arena w Szczecinie 2021/12/10

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.