Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 373/2012 dotyczący spredaży nieruchomości gruntowych połozonych w rejonie ul. Sarniej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr  373 /2012

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  16.07.2012 r. do  06.08.2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

 

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

41/18

 

454

 nieruchomość gruntowa

 

109 000,00

 

 

 

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXII/624/05 z dn, 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Zach. z dnia 28 lutego 2005 r. Nr 22, poz. 417), zmiana planu pod nazwą „Warszewo 3”-

Uchwała Rady Miasta Szczecin

Nr XXXVIII/943/09 z dnia

07 września 2009r.

Teren elementarny P.W.01.009.MJ.

oraz teren elementarny P.W.01.010.MJ.

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

2.

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

41/19

 

454

 nieruchomość gruntowa

109 000,00

 

3.

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

41/22

 

 546

 nieruchomość gruntowa

 

131 000,00

 

4.

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

41/23

 

 559

 nieruchomość gruntowa

 

135 000,00

 

5.

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

41/25

 

 765

 nieruchomość gruntowa

 

180 000,00

 

6.

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

41/26

 

560

 nieruchomość gruntowa

 

135 000,00

 

7.

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

41/28

 

898

 nieruchomość gruntowa

 

211 000,00

 

8.

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

73/1

 

 639

 nieruchomość gruntowa

 

154 000,00

 

9.

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

73/2

 

 587

 nieruchomość gruntowa

 

141 000,00

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.