Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 58/2020 w sprawie sprzedaży działki nr 25/12 z obrębu 2052 położonej przy ul. Żołnierskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa

Wykaz Nr  58/2020

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej działki nr 25/12 z obrębu 2052 położonej w rejonie ulicy Żołnierskiej  w Szczecinie w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni , tj. od 26.10.2020r. do 16.11.2020 r.

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości /netto/ w zł

adres

nr obrębu

nr działki

nr księgi wieczystej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ul. Żołnierska

2052

25/12

SZ1S/00247216/2

1032

niezabudowana

zgodnie z mpzp przeznaczenie nieruchomości:  usługi,    

1,00

1. Kwota do zapłaty za zbywaną nieruchomość oraz podatek VAT - zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - płatne nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

2. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

3. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.