Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 44/2016 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na Osiedlu Majowe - Kijewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 WYKAZ Nr 44/2016

 Dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonej

do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 20.06.2016 r. do 11.07.2016 r.

Lp.

Położenie nieruchomości gruntowej

 Nr KW

Nr ew. nieruchomości gruntowej

Nr obr.

Pow. w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena netto nieruchomości gruntowej w zł

1

2

3

4

5

6

7

 1.

  Osiedle Majowe-Kijewo

 

7

 

 

66 - D

 

 5717

 

 

Teren elementarny oznaczony symbolem D.M.16.PR o funkcji dominującej  – komercja

848 000,00 zł

  1. Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony VAT – zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przez dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.