Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 21/2021/WZION/GMS/N dt sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/106 obręb 1050

Wykaz Nr 21/2021/WZION/GMS/N
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/106 obręb 1050 w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr 7/35 i nr 7/100 obręb 1050 położonej w Szczecinie przy ul. Mierosławskiego 3c.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni , tj. od 24.05 do 14.06.2021 r.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości netto w zł

adres

nr obrębu

nr działki

nr księgi wieczystej

gruntu

budynku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

 

rejon.

ul. Mierosławskiego

 

1050

 

7/106

 

SZ1S/00242288/2

 

57

 

Niezabudowana

Teren elementarny S.N.3014.U                     o przeznaczeniu terenu: usługi.

 

Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr 7/35 i nr 7/100 obręb 1050 położonej                    w Szczecinie przy                                      ul. Mierosławskiego 3c. 

 

14 000,00

 

Brak

 

1. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany wyżej wymienionej ustawy.

2. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

3. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.

4. Niniejszym Wykazem anuluje się Wykaz Nr 17/2021/WZION/GMS/N Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 maja 2021 r. podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10.05 do 31.05.2021 r.