Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością

 

 1. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności
 2. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy
 3. Organizacje i instytucje
 4. Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 5. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
 6. Ulgi i przywileje
 7. Raporty z realizacji zadania 1 pn. "Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych"
 8. Mecenas osób niepełnosprawnych
 9. Ulotki leków dostępne dla niewidomych
 10. Użyteczne strony internetowe

Kontakt:

„Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pragniemy przekazać Państwu jej treść dotyczącą działalności orzecznictwa do spraw niepełnosprawności.-

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).
Przepisy, które dotyczą orzeczeń to regulacje art. 15h ust. 1-3. Zwracam również uwagę na przepisy art. 15zzs dotyczące biegu terminów w postępowaniach administracyjnych.
Art. 15h.

 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
  1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub uzyskania nowej karty Parkingowej".

 

Procedury dla osób z wadą słuchu

udostępnił: WSS, wytworzono: 2006/05/09, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2022/06/21 08:11:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2022/06/21 08:11:57 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/06/06 08:36:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/24 14:34:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:23:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:22:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:22:05 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:32:22 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:25:29 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:24:19 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/03/19 12:22:40 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:10:57 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:10:25 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/04/22 12:21:13 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 09:08:26 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 08:51:33 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 08:50:51 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 14:18:19 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 14:17:16 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/09/16 11:07:10 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/09/02 07:35:43 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2019/07/01 08:04:18 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/28 12:27:36 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/20 15:09:54 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:33:23 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:03:28 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 11:07:18 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 12:26:02 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 12:24:35 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/03/10 12:27:11 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/02/28 16:22:55 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2016/05/31 11:28:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/25 11:00:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/24 13:09:55 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/18 10:18:39 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/03/19 10:27:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/16 13:12:37 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/08/08 09:56:50 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/08/08 09:56:35 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/08/09 10:21:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/06/13 13:58:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/06/01 12:25:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/06/01 12:17:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/04/03 09:14:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/27 10:13:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/10/04 10:30:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/06/09 11:59:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/01/07 13:32:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/08/11 11:35:30 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/08/11 11:34:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/11/21 11:37:12 modyfikacja wartości