Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 343/2012 dot. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin położonych w rejonie ulicy Północnej w Szczecinie przeznaczonyc do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz nr 343/2012

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w działce drogowej.

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 18 czerwca 2012r. r. do 09 lipca 2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

rejon

ul. Północnej

 

2017

 

29/2

1516

nieruchomość gruntowa

 

 

 

 

 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  oraz droga wewnętrzna

 

  Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osów-Andersena” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXII/571/08 z dn. 19.05.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2008r.   Nr 58 poz. 1331).

Teren elementarny  Z.O.3048.MN,U. oraz teren elementarny Z.O.3090.KDW

 

 Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

                   327.000,-

w tym:

cena dz. nr 29/2           290.000,-

cena udziału w

dz. nr 29/1                      37.000,-   

 

29/1

2205

udział 1/8
w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę

2.

rejon

ul. Północnej

 

2017

 

29/3

995

nieruchomość gruntowa

                    227.000,-

w tym:

cena dz. nr 29/3          190.000,-

cena udziału w

dz. nr 29/1                     37.000,-   

 

29/1

2205

udział 1/8
w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę

3.

rejon

ul. Północnej

 

2017

 

29/4

1141

nieruchomość gruntowa

                   255.000,-

w tym:

cena dz. nr 29/4          218.000,-

cena udziału w

dz. nr 29/1                    37.000,-   

 

29/1

2205

udział 1/8
w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę

4.

rejon

ul. Północnej

 

2017

29/5

1157

nieruchomość gruntowa

                   258.000,-

w tym:

cena dz. nr 29/5          221.000,-

cena udziału w

dz. nr 29/1                     37.000,-   

 

29/1

2205

udział 1/8
w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę

5.

rejon

ul. Północnej

 

2017

29/6

1354

nieruchomość gruntowa

 

 

 

 

 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  oraz droga wewnętrzna

 

  Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osów-Andersena” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXII/571/08 z dn. 19.05.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2008r.   Nr 58 poz. 1331).

Teren elementarny  Z.O.3048.MN,U. oraz teren elementarny Z.O.3090.KDW

 

 Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

                   296.000,-

w tym:

cena dz. nr 29/6          259.000,-

cena udziału w

dz. nr 29/1                    37.000,-   

 

29/1

2205

udział 1/8
w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę

6.

rejon

ul. Północnej

 

2017

29/7

1506

nieruchomość gruntowa

                   325.000,-

w tym:

cena dz. nr 29/7          288.000,-

cena udziału w

dz. nr 29/1                    37.000,-   

 

29/1

2205

udział 1/8
w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę

7.

rejon

ul. Północnej

 

2017

29/8

1580

nieruchomość gruntowa

                   339.000,-

w tym:

cena dz. nr 29/8          302.000,-

cena udziału w

dz. nr 29/1                    37.000,-   

 

29/1

2205

udział 1/8
w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę

8.

rejon

ul. Północnej

 

2017

29/9

1361

nieruchomość gruntowa

                   298.000,-

w tym:

cena dz. nr 29/9          261.000,-

cena udziału w

dz. nr 29/1                    37.000,-   

 

29/1

2205

udział 1/8
w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.