Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Informacje o wyniku naboru  2022/09/30 19:08:28  Marcin Wieliński  informacja o wyniku naboru 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2022/09/30 15:44:20  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l wych przedszkolnego 
Rada Miasta Szczecin  2022/09/30 15:16:58  Edyta Sowińska  poprawka w linku 
Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2022/09/30 15:09:18  Aneta Dudaczyk  zawiadomienie o wydanej decyzji 
Gala Obywatelska  2022/09/30 14:42:15  Piotr Spunda  modyfikacja informacji 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2022/09/30 14:23:06  Iga Trzepańska  rok 2021 
Wykaz spółek z udziałem Miasta  2022/09/30 14:07:11  Patrycja Banach  aktualizacja danych 
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2022/09/30 14:02:01  Piotr Spunda  nowy wpis 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2022/09/30 12:49:24  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
10  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2022/09/30 12:29:24  Iwona Suruda  Nowe ogłoszenie 
11  Informacje o wyniku naboru  2022/09/30 11:54:38  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
12  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2022/09/30 09:51:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
13  Interpelacje i zapytania radnych  2022/09/30 07:48:47  Ewa Peryt  nowa pozycja 
14  Wyłożenia  2022/09/30 07:46:16  Andrzej Kokotowski  usunięcie wyłożonego mpzp Golecino - Gocław - Strzałowska 
15  Rejestr petycji  2022/09/29 13:41:42  Ewa Kałach  publikacja petycji 
16  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2022/09/29 13:38:21  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
17  Uchwały Rady Miasta  2022/09/29 13:32:42  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
18  Mała dotacja do 10 tys. zł  2022/09/29 13:18:39  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
19  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2022/09/29 12:44:09  Karolina Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
20  Publiczne zespoły szkół ogólnokształcących  2022/09/29 12:42:04  Anna Tarnawska  aktualizacja 
21  Publiczne placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2022/09/29 12:41:25  Anna Tarnawska  aktualizacja 
22  Przedszkola publiczne  2022/09/29 12:37:45  Anna Tarnawska  aktualizacja 
23  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2022/09/28 15:25:24  Wioletta Perzyńska  aktualizacja wykazu aptek 
24  Lokale  2022/09/28 14:46:08  Anna Tarnawska  modyfikacja hiperłącza 
25  Grunty i budynki  2022/09/28 14:41:34  Anna Tarnawska  modyfiacja hiperłączy 
26  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2022/09/28 13:36:22  Monika Łuszczek  Dodano nowy załącznik 
27  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2022/09/28 11:52:47  Łukasz Nowak  nowy wykaz 
28  Inwestycje celu publicznego  2022/09/28 09:55:57  Agata Opolska  informacja o wszczeciu postepowania 
29  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2022/09/28 09:11:33  Madlena Gruszka  Nowa pozycja 
30  Indywidualne interpretacje podatkowe  2022/09/27 14:37:26  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
31  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2022/09/27 14:04:46  Alicja Dąbek  Dodano nowy załącznik 
32  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2022/09/27 11:46:24  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
33  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  2022/09/27 11:22:35  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
34  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2022/09/27 10:42:19  Dorota Skłodowska  Dodano nowy załącznik 
35  Publiczne zespoły szkół zawodowych  2022/09/27 10:11:09  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
36  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2022/09/26 10:48:49  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
37  Skarbnik Miasta  2022/09/23 13:56:52  Anna Tarnawska  dodanie zdjęcia 
38  Ogłoszenia konkursów ofert  2022/09/23 12:06:29  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
39  Informacje dot. inwestycji  2022/09/22 15:06:27  Anna Tarnawska  zmiana danych adresowych 
40  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2022–2025  2022/09/22 13:33:28  Katarzyna Konieczna  Dodano nowy załącznik 
41  Inicjatywa lokalna - złożone wnioski  2022/09/21 10:48:42  Wiktoria Zacha  Złożenie wniosku 
42  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2022/09/21 09:51:20  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
43  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2022/09/21 09:28:44  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
44  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2022/09/21 09:23:43  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
45  Niepubliczne szkoły podstawowe  2022/09/20 10:57:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
46  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2022/09/20 10:49:18  Katarzyna Sieradzan  Dodano nowy załącznik 
47  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej  2022/09/19 09:53:25  Małgorzata Wójcik  informacja  
48  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2022/09/19 09:24:53  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
49  Niepubliczne szkoły zawodowe  2022/09/16 13:20:25  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
50  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2022/09/16 09:14:52  Anna Tarnawska  aktualizacja linków 
51  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2022/09/15 11:04:00  Dorota Lokś  aktualizacja danych 
52  Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu  2022/09/14 12:47:47  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
53  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2022/09/14 12:29:54  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
54  Niepubliczne przedszkola  2022/09/14 12:01:05  Kinga Jatczak  aktualizacja danych 
55  Publiczne szkoły podstawowe  2022/09/09 09:20:38  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja danych 
56  Publiczne placówki kształcenia specjalnego  2022/09/08 13:32:47  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
57  Publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze  2022/09/08 13:32:06  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
58  Publiczne szkoły branżowe  2022/09/08 13:13:01  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
59  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2022/09/08 07:55:10  Jagoda Baranowska  Dodano nowy załącznik 
60  Uproszczony podział informacji publicznych  2022/09/07 12:24:26  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
61  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2022/09/07 11:42:27  Iwona Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
62  Narady prezydenckie w 2022 roku  2022/09/07 11:38:07  Mateusz Kowalewski  nowa pozycja 
63  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2022/09/07 10:07:09  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
64  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2022/09/07 09:51:10  Kamila Misiura-Agopsowicz  Dodano nowy załącznik 
65  Ogłoszenia zewnętrzne  2022/09/07 08:55:48  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
66  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2022/09/06 13:38:20  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
67  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2022/09/01 14:49:40  Anna Depa  aktualizacja danych 
68  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku  2022/09/01 10:44:50  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
69  Mapa Akustyczna Miasta Szczecin  2022/09/01 07:51:01  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
70  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2022/09/01 07:49:26  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
71  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2022/08/31 15:37:33  Wioletta Perzyńska  Konkurs ofert 
72  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2022/08/31 15:25:37  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
73  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2022/08/31 15:12:59  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
74  Wykonanie Budżetu Miasta 2022  2022/08/31 15:09:01  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
75  dokumenty typu A - Wnioski  2022/08/31 11:33:58  Wioletta Pawlak  nowy wniosek 
76  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2022/08/31 10:59:14  Wioletta Pawlak  decyzja 
77  Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2022/08/30 11:20:40  Ewa Dominiak-Górska  Aktualizacja informacji 
78  Archiwalny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  2022/08/29 11:49:16  Tomasz Czerniawski  przywrócenie zasobu 
79  Stypendia Socjalne  2022/08/29 11:21:16  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
80  Odpady - ewidencja zezwoleń  2022/08/29 11:20:10  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
81  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2022/08/29 11:11:10  Marek Ciszewski  aktualizacja 
82  Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta  2022/08/25 15:15:31  Ewa Peryt  nowa pozycja 
83  Wyniki konkursów ofert  2022/08/25 12:30:23  Sylwia Pączka  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
84  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2022/08/24 13:49:51  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
85  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2022/08/24 12:51:54  Justyna Chmiel  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
86  Kontrola stowarzyszeń  2022/08/23 09:50:52  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
87  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2022/08/23 09:01:17  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
88  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2022/08/19 13:27:35  Justyna Chmiel  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
89  Zapobieganie HIV / AIDS  2022/08/19 13:04:44  Anna Depa  aktualizacja danych 
90  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2022/08/19 09:43:38  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
91  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2022/08/19 07:29:01  Andrzej Kokotowski  usun. ogł. cukrowa  
92  Obwieszczenia dla stron postępowania  2022/08/18 12:39:25  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
93  Budżet Miasta Szczecin 2022  2022/08/12 12:55:44  Aleksandra Gałgańska  dodanie linka 
94  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2022/08/10 13:58:52  Daria Maculewicz  informacja o ruchomości 
95  Zasłużeni obywatele  2022/08/09 13:46:10  Marta Klimek  nowy wpis 
96  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2022/08/05 13:37:22  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
97  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2022/08/03 12:04:04  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
98  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2022/07/29 08:16:55  Olga Wręczycka  dodane 
99  Miesięczne stawki dotacji  2022/07/28 14:15:26  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
100  Nabór na stanowiska  2022/07/28 11:14:32  Lidia Łajkun  poprawka edycyjna 
101  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2022/07/28 11:11:34  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
102  Praktyki uczniowskie / studenckie  2022/07/28 11:09:19  Lidia Łajkun  dodanie treści 
103  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2022/07/28 10:47:27  Miriam Lam  aktualizacja 
104  Skargi i wnioski  2022/07/28 10:10:34  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
105  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2022/07/28 08:59:30  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
106  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2022/07/28 08:19:47  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
107  Sprawozdania budżetowe  2022/07/28 08:18:20  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
108  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2022/07/27 10:19:05  Praktyka2  aktuaklizacja 
109  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2022/07/27 09:18:38  Praktyka2  aktualizacja informacji 
110  Wykaz służb, straży, inspekcji  2022/07/27 09:06:48  Praktyka2  zmiana komendanta 
111  Publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2022/07/27 08:54:19  Praktyka2  aktualizacja 
112  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2022/07/27 08:45:57  Praktyka2  aktualizacja danych 
113  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2022/07/27 08:42:47  Praktyka2  korekta danych 
114  Miejskie Żłobki  2022/07/27 08:38:10  Praktyka2  aktualizacja nazwiska 
115  Publiczne licea ogólnokształcące  2022/07/26 13:53:54  Praktyka2  aktualizacja 
116  Obowiązujące akty prawne  2022/07/25 14:56:06  Joanna Gabinowska  modyfikacja danych 
117  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2022/07/25 09:55:22  Tomasz Czerniawski  dodanie aktualnej kadencji 
118  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2022/07/22 11:49:13  Justyna Sołtysiak  wykaz obow uchyl. - stan na 22.07.2022 
119  Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta  2022/07/22 11:07:08  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja informacji 
120  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2022/07/22 10:31:17  Justyna Sołtysiak  wykaz obow. mpzp. stan na 22.07.2022 
121  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2022/07/22 10:26:10  Justyna Sołtysiak  AKTUAL. UCHWAL stan na 22.07.2022 
122  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2022/07/21 12:08:10  Olga Wręczycka  edycja treści 
123  Regulamin projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2022/07/21 09:02:50  Joanna Kotkowiak  Dodano nowy załącznik 
124  Regulamin Organizacyjny  2022/07/19 10:40:07  Anna Tarnawska  zmiana zarządzenia 
125  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2022/07/14 14:09:52  Joanna Ostatek  dodanie danych  
126  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2022/07/14 09:29:21  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
127  Budżet Miasta Szczecin 2023  2022/07/14 09:27:44  Aleksandra Gałgańska  nowy rodział 
128  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2022/07/14 08:33:30  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
129  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2022/07/14 08:20:11  Anna Tarnawska  aktualizacja  
130  Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach  2022/07/13 14:02:13  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
131  Ochrona danych osobowych / RODO  2022/07/13 13:44:19  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
132  Budżet Miasta  2022/07/13 13:39:12  Anna Tarnawska  dodanie Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2023 i lata następne 
133  Petycje  2022/07/12 13:23:45  Anna Tarnawska  nowy rozdział - zmiana hierarchii 
134  Rejestr petycji złożonych w 2021 roku  2022/07/11 12:42:42  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
135  Sprawozdanie Finansowe Gminy Miasto Szczecin za 2021 roku  2022/07/08 10:46:18  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
136  Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza  2022/07/08 09:44:12  Anna Musiał  aktualizacja treści 
137  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2022/07/07 12:43:29  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
138  Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  2022/07/07 09:52:45  Tomasz Czerniawski  poprawa adresu www 
139  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2022/07/07 09:44:33  Tomasz Czerniawski  poprawka adresu www 
140  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2022/07/06 10:33:26  Justyna Sołtysiak  zmiana wniosku o zmianę planu 
141  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022 po zmianach  2022/07/06 09:04:17  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
142  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2022/07/04 15:06:01  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja danych 
143  Deklaracja dostępności  2022/07/01 12:12:44  Tomasz Czerniawski  pdodanie linku do Alert Szczecin 
144  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2022/07/01 11:57:01  Wioletta Perzyńska  edycja 
145  Informacje dla deweloperów  2022/06/30 14:24:34  Tomasz Czerniawski  aktualizacja pierwszego akapitu 
146  Urząd Miasta Szczecin  2022/06/29 08:55:35  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie komunikatu 
147  Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2022/06/28 11:04:52  Joanna Ostatek  dodanie danych  
148  Otwarte Konkursy Ofert projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2022/06/27 12:58:20  Joanna Kotkowiak  nowa pozycja 
149  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2022/06/24 13:06:26  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 17.05.2022 
150  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2022/06/22 14:25:58  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
151  Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością  2022/06/21 08:11:57  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
152  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy  2022/06/21 08:08:40  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
153  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2022/06/20 08:32:40  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. uchyl. przyst. 24.05.2022 r. 
154  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2022/06/15 12:06:30  Piotr Spunda  aktualizacja 
155  Linki do stron NGO  2022/06/15 11:05:18  Alicja Gawrońska  wprowadzanie linków 
156  Kontrola realizacji zadań publicznych  2022/06/10 16:41:50  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
157  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2022/06/08 08:03:13  Anna Gajewska  uaktualnienie 
158  Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin  2022/06/07 14:21:26  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
159  Wykonanie Budżetu Miasta 2021  2022/06/07 10:42:30  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja. 
160  Mecenas osób niepełnosprawnych  2022/06/06 08:52:57  Anna Gajewska  aktualizacja danych 
161  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2022/06/06 08:40:19  Anna Gajewska  poparwka błędu w e-mailu. 
162  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2022/06/02 09:41:23  Małgorzata Andryszewska  modyfikacja 
163  Mecenas Kultury Szczecina  2022/06/02 09:37:04  Małgorzata Andryszewska  nowa pozycja 
164  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2022/06/02 08:48:19  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
165  Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  2022/06/01 12:26:13  Marek Ciszewski  Publikacja informacji o realizacji projektu 
166  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin  2022/06/01 07:47:03  Tomasz Czerniawski  zmiana na stanowisku zastępcy prezydenta 
167  Działanie 8.3  2022/05/31 12:07:15  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
168  Projekty rządowe i EFS  2022/05/30 14:06:08  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja informacji 
169  Struktura organizacyjna  2022/05/26 14:38:52  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zakresu działania zastęców PM 
170  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2022/05/26 14:16:37  Marcin Śniady  nowa pozycja 
171  Sprawozdania  2022/05/26 14:13:22  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
172  Ulgi i umorzenia podatkowe  2022/05/26 14:10:26  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
173  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2022/05/24 08:59:19  Dorota Urbanek  aktualizacja linków 
174  Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Szczecin za rok 2021  2022/05/24 08:39:55  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
175  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2022/05/23 11:02:41  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
176  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2022/05/23 10:13:34  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
177  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2022/05/23 09:27:35  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do rozdziału "Informacje dla deweloperów" 
178  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2022/05/20 11:38:04  Anna Tarnawska  zmiana struktury 
179  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022  2022/05/13 14:23:32  Joanna Kotkowiak  dodanie treści 
180  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2022/05/13 13:12:43  Beata Kobek  publikacja ogłoszenia 
181  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2022/05/13 09:54:47  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
182  Postępowania do 130 000 złotych  2022/05/10 14:29:51  Agnieszka Borończyk  Ogłoszenie zapytania ofertowego 
183  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2022/05/09 13:32:36  Anna Gajewska  dodanie linku do ePUAP 
184  Dyżury Radnych Rady Miasta  2022/05/06 13:34:17  Marta Klimek  poprawka techniczna kodu 
185  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin  2022/05/06 08:31:40  Justyna Sołtysiak  Studium obowiązujące z dnia 26.04.2022 
186  Plany i raporty  2022/05/05 13:21:05  Małgorzata Wójcik  informacja do publicznej wiadomości 
187  Studium archiwalne 2012  2022/05/04 14:16:48  Andrzej Kokotowski  Studium - aktual. stan na 26.04.2022 - cd. 
188  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2022/05/04 12:24:44  Bogumiła Mularczyk  obwieszczenie o decyzji 
189  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/05/04 10:12:38  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
190  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2022/04/29 11:42:50  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
191  Sekretariaty  2022/04/28 14:32:15  Tomasz Czerniawski  poprawka w adresie Biura Rady Miasta 
192  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku  2022/04/20 12:31:16  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
193  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2022/04/19 10:55:33  Martyna Jakubowska  Wykaz zbiorczy 
194  Plan działania na rzecz poprawy dostępności  2022/04/14 14:35:56  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
195  Koordynator ds. dostępności  2022/04/14 14:11:15  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
196  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2022/04/13 11:19:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
197  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2022/04/13 11:10:38  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
198  Kadencja 2021/22  2022/04/12 14:53:10  Anna Musiał  Nowa informacja 
199  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2022  2022/04/11 14:21:12  Małgorzata Andryszewska  Dodano nowy załącznik 
200  Inicjatywa lokalna - zrealizowane inicjatywy  2022/04/11 11:48:11  Wiktoria Zacha  nowy wpis