Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2022/09/28 15:25:24  Wioletta Perzyńska  aktualizacja wykazu aptek 
Informacje o wyniku naboru  2022/09/28 15:00:50  Lidia Łajkun  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
Interpelacje i zapytania radnych  2022/09/28 14:47:04  Marzena Arciszewska  Dodano nowy załącznik 
Lokale  2022/09/28 14:46:08  Anna Tarnawska  modyfikacja hiperłącza 
Grunty i budynki  2022/09/28 14:41:34  Anna Tarnawska  modyfiacja hiperłączy 
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2022/09/28 13:36:22  Monika Łuszczek  Dodano nowy załącznik 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2022/09/28 12:25:42  Sylwia Pączka  mala dotacja 
Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2022/09/28 11:52:47  Łukasz Nowak  nowy wykaz 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2022/09/28 11:46:03  Iga Trzepańska  rok 2021 
10  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2022/09/28 11:10:37  Iwona Suruda  Informacja do publicznej wiadomości  
11  Inwestycje celu publicznego  2022/09/28 09:55:57  Agata Opolska  informacja o wszczeciu postepowania 
12  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2022/09/28 09:11:33  Madlena Gruszka  Nowa pozycja 
13  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2022/09/28 08:55:01  Małgorzata Świetlicka  Dodano nowy załącznik 
14  Indywidualne interpretacje podatkowe  2022/09/27 14:37:26  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
15  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2022/09/27 14:29:57  Alicja Zawadzka  zawiadomienie o zawieszeniu postępowania 
16  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2022/09/27 14:22:49  Adrianna Dąbrowska  wynik - inspektor ds. bhp  
17  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2022/09/27 14:04:46  Alicja Dąbek  Dodano nowy załącznik 
18  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2022/09/27 11:46:24  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
19  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  2022/09/27 11:22:35  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
20  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2022/09/27 10:42:19  Dorota Skłodowska  Dodano nowy załącznik 
21  Przedszkola publiczne  2022/09/27 10:14:11  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
22  Publiczne zespoły szkół ogólnokształcących  2022/09/27 10:12:48  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
23  Publiczne zespoły szkół zawodowych  2022/09/27 10:11:09  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
24  Publiczne placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2022/09/27 10:08:24  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
25  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2022/09/26 10:48:49  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
26  Wyłożenia  2022/09/26 07:38:07  Justyna Sołtysiak  Zdjęcie wyłożonego planu "Międzyodrze - Wyspa Grodzka - Łasztownia3"  
27  Skarbnik Miasta  2022/09/23 13:56:52  Anna Tarnawska  dodanie zdjęcia 
28  Informacje o wyniku naboru  2022/09/23 12:31:47  Adrianna Dąbrowska  wynik - kasjer  
29  Ogłoszenia konkursów ofert  2022/09/23 12:06:29  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
30  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2022/09/23 11:19:06  Piotr Spunda  nowy wpis 
31  Obwieszczenia dla stron postępowania  2022/09/23 11:18:52  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
32  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2022/09/23 08:42:47  Patrycja Banach  Dodano nowy załącznik 
33  Rada Miasta Szczecin  2022/09/23 07:54:29  Edyta Sowińska  poprawka w linku 
34  Informacje dot. inwestycji  2022/09/22 15:06:27  Anna Tarnawska  zmiana danych adresowych 
35  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2022–2025  2022/09/22 13:33:28  Katarzyna Konieczna  Dodano nowy załącznik 
36  Uchwały Rady Miasta  2022/09/22 12:19:29  Marta Klimek  dodanie treści uchwały 
37  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2022/09/22 10:56:44  Lidia Łajkun  ogloszenie o naborze na wolne stanowisko 
38  Inicjatywa lokalna - złożone wnioski  2022/09/21 10:48:42  Wiktoria Zacha  Złożenie wniosku 
39  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2022/09/21 09:51:20  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
40  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2022/09/21 09:28:44  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
41  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2022/09/21 09:23:43  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
42  Niepubliczne szkoły podstawowe  2022/09/20 10:57:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
43  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2022/09/20 10:49:18  Katarzyna Sieradzan  Dodano nowy załącznik 
44  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej  2022/09/19 09:53:25  Małgorzata Wójcik  informacja  
45  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2022/09/19 09:24:53  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
46  Niepubliczne szkoły zawodowe  2022/09/16 13:20:25  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
47  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2022/09/16 09:14:52  Anna Tarnawska  aktualizacja linków 
48  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2022/09/15 11:04:00  Dorota Lokś  aktualizacja danych 
49  Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu  2022/09/14 12:47:47  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
50  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2022/09/14 12:29:54  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
51  Niepubliczne przedszkola  2022/09/14 12:01:05  Kinga Jatczak  aktualizacja danych 
52  Rejestr petycji  2022/09/09 15:00:33  Ewa Peryt  nowa pozycja 
53  Publiczne szkoły podstawowe  2022/09/09 09:20:38  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja danych 
54  Publiczne placówki kształcenia specjalnego  2022/09/08 13:32:47  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
55  Publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze  2022/09/08 13:32:06  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
56  Publiczne szkoły branżowe  2022/09/08 13:13:01  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 
57  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2022/09/08 07:55:10  Jagoda Baranowska  Dodano nowy załącznik 
58  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2022/09/07 12:28:51  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
59  Uproszczony podział informacji publicznych  2022/09/07 12:24:26  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
60  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2022/09/07 11:42:27  Iwona Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
61  Narady prezydenckie w 2022 roku  2022/09/07 11:38:07  Mateusz Kowalewski  nowa pozycja 
62  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2022/09/07 10:07:09  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
63  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2022/09/07 09:51:10  Kamila Misiura-Agopsowicz  Dodano nowy załącznik 
64  Ogłoszenia zewnętrzne  2022/09/07 08:55:48  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
65  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2022/09/06 13:38:20  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
66  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2022/09/01 14:49:40  Anna Depa  aktualizacja danych 
67  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku  2022/09/01 10:44:50  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
68  Mapa Akustyczna Miasta Szczecin  2022/09/01 07:51:01  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
69  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2022/09/01 07:49:26  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
70  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2022/08/31 15:37:33  Wioletta Perzyńska  Konkurs ofert 
71  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2022/08/31 15:25:37  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
72  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2022/08/31 15:12:59  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
73  Wykonanie Budżetu Miasta 2022  2022/08/31 15:09:01  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
74  dokumenty typu A - Wnioski  2022/08/31 11:33:58  Wioletta Pawlak  nowy wniosek 
75  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2022/08/31 10:59:14  Wioletta Pawlak  decyzja 
76  Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2022/08/30 11:20:40  Ewa Dominiak-Górska  Aktualizacja informacji 
77  Archiwalny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  2022/08/29 11:49:16  Tomasz Czerniawski  przywrócenie zasobu 
78  Stypendia Socjalne  2022/08/29 11:21:16  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
79  Odpady - ewidencja zezwoleń  2022/08/29 11:20:10  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
80  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2022/08/29 11:11:10  Marek Ciszewski  aktualizacja 
81  Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta  2022/08/25 15:15:31  Ewa Peryt  nowa pozycja 
82  Wyniki konkursów ofert  2022/08/25 12:30:23  Sylwia Pączka  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
83  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2022/08/24 13:49:51  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
84  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2022/08/24 12:51:54  Justyna Chmiel  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
85  Kontrola stowarzyszeń  2022/08/23 09:50:52  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
86  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2022/08/23 09:01:17  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
87  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2022/08/19 13:27:35  Justyna Chmiel  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
88  Zapobieganie HIV / AIDS  2022/08/19 13:04:44  Anna Depa  aktualizacja danych 
89  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2022/08/19 09:43:38  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
90  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2022/08/19 07:29:01  Andrzej Kokotowski  usun. ogł. cukrowa  
91  Obwieszczenia dla stron postępowania  2022/08/18 12:39:25  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
92  Budżet Miasta Szczecin 2022  2022/08/12 12:55:44  Aleksandra Gałgańska  dodanie linka 
93  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2022/08/10 13:58:52  Daria Maculewicz  informacja o ruchomości 
94  Zasłużeni obywatele  2022/08/09 13:46:10  Marta Klimek  nowy wpis 
95  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2022/08/05 13:37:22  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
96  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2022/08/03 12:04:04  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
97  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2022/07/29 08:16:55  Olga Wręczycka  dodane 
98  Miesięczne stawki dotacji  2022/07/28 14:15:26  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
99  Nabór na stanowiska  2022/07/28 11:14:32  Lidia Łajkun  poprawka edycyjna 
100  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2022/07/28 11:11:34  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
101  Praktyki uczniowskie / studenckie  2022/07/28 11:09:19  Lidia Łajkun  dodanie treści 
102  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2022/07/28 10:47:27  Miriam Lam  aktualizacja 
103  Skargi i wnioski  2022/07/28 10:10:34  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
104  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2022/07/28 08:59:30  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
105  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2022/07/28 08:19:47  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
106  Sprawozdania budżetowe  2022/07/28 08:18:20  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
107  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2022/07/27 10:19:05  Praktyka2  aktuaklizacja 
108  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2022/07/27 09:18:38  Praktyka2  aktualizacja informacji 
109  Wykaz służb, straży, inspekcji  2022/07/27 09:06:48  Praktyka2  zmiana komendanta 
110  Publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2022/07/27 08:54:19  Praktyka2  aktualizacja 
111  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2022/07/27 08:45:57  Praktyka2  aktualizacja danych 
112  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2022/07/27 08:42:47  Praktyka2  korekta danych 
113  Miejskie Żłobki  2022/07/27 08:38:10  Praktyka2  aktualizacja nazwiska 
114  Publiczne licea ogólnokształcące  2022/07/26 13:53:54  Praktyka2  aktualizacja 
115  Obowiązujące akty prawne  2022/07/25 14:56:06  Joanna Gabinowska  modyfikacja danych 
116  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2022/07/25 09:55:22  Tomasz Czerniawski  dodanie aktualnej kadencji 
117  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2022/07/22 11:49:13  Justyna Sołtysiak  wykaz obow uchyl. - stan na 22.07.2022 
118  Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta  2022/07/22 11:07:08  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja informacji 
119  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2022/07/22 10:31:17  Justyna Sołtysiak  wykaz obow. mpzp. stan na 22.07.2022 
120  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2022/07/22 10:26:10  Justyna Sołtysiak  AKTUAL. UCHWAL stan na 22.07.2022 
121  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2022/07/21 12:08:10  Olga Wręczycka  edycja treści 
122  Regulamin projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2022/07/21 09:02:50  Joanna Kotkowiak  Dodano nowy załącznik 
123  Regulamin Organizacyjny  2022/07/19 10:40:07  Anna Tarnawska  zmiana zarządzenia 
124  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2022/07/14 14:09:52  Joanna Ostatek  dodanie danych  
125  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2022/07/14 09:29:21  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
126  Budżet Miasta Szczecin 2023  2022/07/14 09:27:44  Aleksandra Gałgańska  nowy rodział 
127  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2022/07/14 08:33:30  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
128  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2022/07/14 08:20:11  Anna Tarnawska  aktualizacja  
129  Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach  2022/07/13 14:02:13  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
130  Ochrona danych osobowych / RODO  2022/07/13 13:44:19  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
131  Budżet Miasta  2022/07/13 13:39:12  Anna Tarnawska  dodanie Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2023 i lata następne 
132  Petycje  2022/07/12 13:23:45  Anna Tarnawska  nowy rozdział - zmiana hierarchii 
133  Rejestr petycji złożonych w 2021 roku  2022/07/11 12:42:42  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
134  Sprawozdanie Finansowe Gminy Miasto Szczecin za 2021 roku  2022/07/08 10:46:18  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
135  Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza  2022/07/08 09:44:12  Anna Musiał  aktualizacja treści 
136  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2022/07/07 12:43:29  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
137  Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  2022/07/07 09:52:45  Tomasz Czerniawski  poprawa adresu www 
138  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2022/07/07 09:44:33  Tomasz Czerniawski  poprawka adresu www 
139  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2022/07/06 10:33:26  Justyna Sołtysiak  zmiana wniosku o zmianę planu 
140  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022 po zmianach  2022/07/06 09:04:17  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
141  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2022/07/04 15:06:01  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja danych 
142  Deklaracja dostępności  2022/07/01 12:12:44  Tomasz Czerniawski  pdodanie linku do Alert Szczecin 
143  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2022/07/01 11:57:01  Wioletta Perzyńska  edycja 
144  Informacje dla deweloperów  2022/06/30 14:24:34  Tomasz Czerniawski  aktualizacja pierwszego akapitu 
145  Urząd Miasta Szczecin  2022/06/29 08:55:35  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie komunikatu 
146  Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2022/06/28 11:04:52  Joanna Ostatek  dodanie danych  
147  Otwarte Konkursy Ofert projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2022/06/27 12:58:20  Joanna Kotkowiak  nowa pozycja 
148  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2022/06/24 13:06:26  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 17.05.2022 
149  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2022/06/22 14:25:58  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
150  Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością  2022/06/21 08:11:57  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
151  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy  2022/06/21 08:08:40  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
152  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2022/06/20 08:32:40  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. uchyl. przyst. 24.05.2022 r. 
153  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2022/06/15 12:06:30  Piotr Spunda  aktualizacja 
154  Linki do stron NGO  2022/06/15 11:05:18  Alicja Gawrońska  wprowadzanie linków 
155  Kontrola realizacji zadań publicznych  2022/06/10 16:41:50  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
156  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2022/06/08 08:03:13  Anna Gajewska  uaktualnienie 
157  Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin  2022/06/07 14:21:26  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
158  Wykonanie Budżetu Miasta 2021  2022/06/07 10:42:30  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja. 
159  Mecenas osób niepełnosprawnych  2022/06/06 08:52:57  Anna Gajewska  aktualizacja danych 
160  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2022/06/06 08:40:19  Anna Gajewska  poparwka błędu w e-mailu. 
161  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2022/06/02 09:41:23  Małgorzata Andryszewska  modyfikacja 
162  Mecenas Kultury Szczecina  2022/06/02 09:37:04  Małgorzata Andryszewska  nowa pozycja 
163  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2022/06/02 08:48:19  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
164  Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  2022/06/01 12:26:13  Marek Ciszewski  Publikacja informacji o realizacji projektu 
165  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin  2022/06/01 07:47:03  Tomasz Czerniawski  zmiana na stanowisku zastępcy prezydenta 
166  Działanie 8.3  2022/05/31 12:07:15  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
167  Projekty rządowe i EFS  2022/05/30 14:06:08  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja informacji 
168  Struktura organizacyjna  2022/05/26 14:38:52  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zakresu działania zastęców PM 
169  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2022/05/26 14:16:37  Marcin Śniady  nowa pozycja 
170  Sprawozdania  2022/05/26 14:13:22  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
171  Ulgi i umorzenia podatkowe  2022/05/26 14:10:26  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
172  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2022/05/24 08:59:19  Dorota Urbanek  aktualizacja linków 
173  Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Szczecin za rok 2021  2022/05/24 08:39:55  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
174  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2022/05/23 11:02:41  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
175  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2022/05/23 10:13:34  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
176  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2022/05/23 09:27:35  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do rozdziału "Informacje dla deweloperów" 
177  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2022/05/20 11:38:04  Anna Tarnawska  zmiana struktury 
178  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022  2022/05/13 14:23:32  Joanna Kotkowiak  dodanie treści 
179  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2022/05/13 13:12:43  Beata Kobek  publikacja ogłoszenia 
180  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2022/05/13 09:54:47  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
181  Postępowania do 130 000 złotych  2022/05/10 14:29:51  Agnieszka Borończyk  Ogłoszenie zapytania ofertowego 
182  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2022/05/09 13:32:36  Anna Gajewska  dodanie linku do ePUAP 
183  Dyżury Radnych Rady Miasta  2022/05/06 13:34:17  Marta Klimek  poprawka techniczna kodu 
184  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin  2022/05/06 08:31:40  Justyna Sołtysiak  Studium obowiązujące z dnia 26.04.2022 
185  Plany i raporty  2022/05/05 13:21:05  Małgorzata Wójcik  informacja do publicznej wiadomości 
186  Studium archiwalne 2012  2022/05/04 14:16:48  Andrzej Kokotowski  Studium - aktual. stan na 26.04.2022 - cd. 
187  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2022/05/04 12:24:44  Bogumiła Mularczyk  obwieszczenie o decyzji 
188  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/05/04 10:12:38  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
189  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2022/04/29 11:42:50  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
190  Sekretariaty  2022/04/28 14:32:15  Tomasz Czerniawski  poprawka w adresie Biura Rady Miasta 
191  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku  2022/04/20 12:31:16  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
192  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2022/04/19 10:55:33  Martyna Jakubowska  Wykaz zbiorczy 
193  Plan działania na rzecz poprawy dostępności  2022/04/14 14:35:56  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
194  Koordynator ds. dostępności  2022/04/14 14:11:15  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
195  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2022/04/13 11:19:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
196  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2022/04/13 11:10:38  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
197  Kadencja 2021/22  2022/04/12 14:53:10  Anna Musiał  Nowa informacja 
198  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2022  2022/04/11 14:21:12  Małgorzata Andryszewska  Dodano nowy załącznik 
199  Inicjatywa lokalna - zrealizowane inicjatywy  2022/04/11 11:48:11  Wiktoria Zacha  nowy wpis 
200  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2022/04/01 12:01:09  Krzysztof Murawski  AKTUALIZACJA LISTY