Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zespół Funduszy Pomocowych

e-mail: projekty@um.szczecin.pl
sekretariat: tel. 91 43 51 164

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r., (zm. Zarządzeniem Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r.) Rozdział 5 „Zakresy działania Wydziałów” §27 do zadań Biura Strategii należy m.in.:

  • ustalanie priorytetów, przygotowywanie wykazu projektów w ramach dziedzin strategicznych, przewidywanych do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej oraz przygotowywanie i opracowywanie wniosków dotyczących pozyskania bezzwrotnych środków finansowych;
  • monitorowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej, z wyłączeniem projektów dotyczących inwestycji miejskich.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r.(zm. Zarządzenie nr 505/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2016 r.) w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin do zadań zespołu funduszy pomocowych należy:

W zakresie przygotowywania i opracowywania wniosków dotyczących pozyskania bezzwrotnych środków finansowych, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Biuro Strategii:

1) pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działalność władz lokalnych oraz przekazywanie tych informacji do Biura Strategii,

2) gromadzenie danych na temat dostępnej bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,

3) analiza oraz wskazywanie możliwości pozyskania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej na realizację zadań Miasta,

4) przygotowywanie wniosków dotyczących projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej we współpracy z Biurem Strategii,

5) współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej.

W zakresie analizy oraz weryfikowania możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności Unii Europejskiej, na zadania wydziałów i biur zapisane w budżecie Miasta:

1) pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działalność władz lokalnych oraz przekazywanie tych informacji jednostkom organizacyjnym Urzędu,
 
2) prowadzenie banku danych na temat dostępnej bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
 
3) analiza oraz wskazywanie możliwości pozyskania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej na realizację zadań Miasta.
 
W zakresie pomocy oraz udziału w powstawaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej :
 
1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania wniosków dotyczących projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej,
 
2) współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej,
 
3) współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego wydatkowania i rozliczania bezzwrotnej pomocy finansowej,
 
4) doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej, wyrażanie opinii w zakresie stosowania wytycznych grantodawcy,
 
5) prowadzenie projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej.
udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2016/02/22, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/01/03 12:16:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/01/03 12:16:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/07 09:35:17 modyfikacja wartości
Rafał Księżopolski 2017/05/15 12:04:09 modyfikacja wartości
Rafał Księżopolski 2017/01/30 14:12:17 modyfikacja wartości
Rafał Księżopolski 2016/02/22 08:46:13 modyfikacja wartości
Rafał Księżopolski 2016/02/22 08:45:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/02 10:55:28 modyfikacja wartości
Rafał Księżopolski 2015/07/21 10:10:27 modyfikacja wartości
Rafał Księżopolski 2015/07/21 10:08:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/11/27 11:24:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/02 12:44:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/02 12:43:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/02 12:28:24 nowa pozycja