Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 43/2020 dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ   nr  43/2020

 

dotyczący niezabudowanych nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 17.08.2020r. do 07.09.2020r.

                        

 

Lp.

 

Położenie

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

 

 

 

Cena

nieruchomości

netto

 

 

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Rejon ulicy Stepowej

 

 

 

4200

 

16/1

 

2431

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/684/17 Rady Miasta Szczecin z dn. 28.2.2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Stepowa”
w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z dn. 28.03.2017r. poz. 1309),  nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D.J.7008.MN o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca

 zgodnie z mpzp

 

 

291 000,-

 

2.

 

Rejon ulicy Stepowej

 

 

 

4200

 

16/2

 

1525

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/684/17 Rady Miasta Szczecin z dn. 28.2.2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Stepowa” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z dn. 28.03.2017r. poz. 1309),  nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D.J.7008.MN o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca

 zgodnie z mpzp

 

216 000,-

 

3.

 

Rejon ulicy Stepowej

 

 

 

 

4200

 

16/3

 

1050

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/684/17 Rady Miasta Szczecin z dn. 28.2.2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Stepowa” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z dn. 28.03.2017r. poz. 1309),  nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D.J.7008.MN o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca

 zgodnie z mpzp

 

162 000,-

 

4.

 

Rejon ulicy Stepowej

 

 

 

4200

 

16/4

 

1115

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/684/17 Rady Miasta Szczecin z dn. 28.2.2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Stepowa” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z dn. 28.03.2017r. poz. 1309),  nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D.J.7008.MN o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca

 zgodnie z mpzp

 

172 000,-

 

5.

 

Rejon ulicy Urodzajnej

 

 

 

4087

 

6/6

 

1408

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zgodnie z Uchwałą  nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. 
 w  sprawie  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie ze zm.  (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4534),  nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D.W.1024.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca
lub bliźniacza z dopuszczeniem usług

zgodnie z mpzp

 

156 000,-

 

6.

 

Rejon ulicy

 ks. Kan. M. Bryczkowskiego

 

 

 

4087

 

6/7

 

1324

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zgodnie z Uchwałą  nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w  sprawie  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie ze zm.  (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2013 r., poz. 4534),  nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D.W.1024.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca

lub bliźniacza z dopuszczeniem usług

zgodnie z mpzp

 

147 000,-

 

7.

 

Rejon ulicy Sadowej - Drwali

 

 

 

4104

 

4/3

 

1105

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zgodnie z Uchwałą  nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w  sprawie  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie ze zm. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2013 r., poz. 4534),  nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D.W.1226.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług

zgodnie z mpzp

 

110 000,-

 

8.

 

Rejon ulicy Sadowej - Owsianej

 

 

 

4104

 

4/4

 

1144

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zgodnie z Uchwałą  nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w  sprawie  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie ze zm. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2013 r., poz. 4534),  nieruchomość położona jest w terenie elementarnym D.W.1226.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług

zgodnie z mpzp

 

114 000,-

 

9.

 

Rejon ulicy Kordiana - Kimnesa

 

 

 

3004

 

45/56

45/82

 

1086

792

łącznie

1878

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLI/762/05 z dnia 20 czerwca 2005r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Policka”
w Szczecinie , działki znajdują się
w terenie elementarnym P.T.01.026.MN,MJ,U
o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska z dopuszczeniem usług wbudowanych zgodnych
z mpzp

zgodnie z mpzp

 

410 000,-

 

UWAGI:  

1.      Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

2.      Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz. 106 ze zm.).

3.      Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

4.      Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

5.      W celu zapewnienia nieruchomościom opisanym w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 dostępu do drogi publicznej, zostaną ustanowione stosowne służebności gruntowe w postaci prawa przechodu i przejazdu przez działki będące własnością Gminy Miasto Szczecin.