Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 493/2013 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Bielańskiej przeznaczonej do oddania w 30-letnią dzierżawę

 

 

WYKAZ   nr   493/2013

 

dotyczący części nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od  09.09.2013r. do 30.09.2013r.

 

                        

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

 

Cel dzierżawy

 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego

netto

  zł

nr

obrębu

 

nr dz. ewid.

 

1.

 

Ul. Bielańska

 

 

 

4176

 

część działki 9/6

 

7000

 

Nieruchomość    gruntowa

Grzebowisko dla małych zwierząt domowych

 

1,00

(jeden złoty)

 

UWAGI:  

  1. Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina.
  2. Do ustalonego miesięcznego czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.
  3. Stawki czynszu dzierżawnego ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach nie zostały zwaloryzowane. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji lub zastosować inną stawkę waloryzacji nie przekraczającą 20% wzrostu obowiązujących opłat.