Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego umawiania wizyt w wydziałach i biurach Urzędu Miasta. Rezerwacji można dokonać przez Internet na stronie rezerwacjaboi.um.szczecin.pl oraz telefonicznie (numery telefonów poniżej).

Warto wiedzieć

Dla mieszkańców dostępne jest wejście do prawego skrzydła. Tam też działa Punkt Informacyjny, do którego można zgłaszać się po pomoc m.in.: w sprawach określonych procedur lub wniosków.

Dla osób załatwiających sprawy w tym miejscu są do dyspozycji dwa biletomaty ustawione w holu.

Dedykowany biletomat dla interesantów do działalności gospodarczej, Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Seniora oraz odbioru dowodów osobistych ustawiony jest przed pokojem nr 36, a dla interesantów Urzędu Stanu Cywilnego na II piętrze.

REJESTRACJA POJAZDÓW – realizowane są tylko umówione wizyty. Można umówić się na wizytę, również na bieżący dzień w specjalnie oznaczonym punkcie w Sali 62 oraz w pokoju 23 w Filii UM ul. Rydla 39/40.

Od 1 stycznia 2024 r. zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Wnioski i podania można składać:

 • osobiście w Kancelarii (sala 62 stanowiska 44 - 46)
 • pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
 • za pośrednictwem platformy EPUAP

Wszelkich opłat związanych z poszczególnymi sprawami można dokonywać poprzez:

Ważne numery telefonów

Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Instrukcją korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin lub do skorzystania z uproszczonego podziału Informacji publicznych, tj.

Prosimy o uwzględnienie, że w tym trybie:

 • udostępniamy tylko informacje o sprawach publicznych będące w posiadaniu urzędu. Nie odpowiadamy za inne jednostki, instytucje, nie przekazujemy wniosków, ani nie zbieramy od nich informacji. Wynika to z braku podstawy prawnej – tryb dostępu do informacji publicznej jest uproszczony i odformalizowany, zapewnia w prosty sposób uzyskanie wiedzy o funkcjonowaniu danej jednostki, która zobowiązana jest do udostępnienia informacji publicznych ale tych w których posiadaniu się znajduje i nieobjętych tajemnicą, np. skarbową, czy ochroną danych osobowych;
 • nie uzyskamy informacji, których dostęp uregulowany jest odrębnymi przepisami, nie stanowi on alternatywnego i konkurencyjnego sposobu pozyskania odpisów dokumentów czy informacji takich jak, np. informacji środowiskowych, wglądu w akta postępowania administracyjnego, zasobów geodezyjnych, interpretacji planów zagospodarowania, czy wydawania zaświadczeń.

Podstawy prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej:

 • Ustawa Sejmu RP z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016.1764).
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
 • Ustawa Sejmu RP o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.130.1450).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działaności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565).

Lista załączników