Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Lp Jednostka Temat
1   Dom Kultury „Słowianin” ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
2   Dom Pomocy Społecznej – Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – nr ZP/06/DŻ/2008.  
3   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Jagiellońska 65 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
4   Szkoła Podstawowa Nr 1 w szczecinie, Al. Piastów 6   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów żywnościowych – mięsa i wędlin – nr sprawy SP1/02/08/04/2008/KA.  
5   Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę docieplenia nadscenia dużej sceny dla obiektu Teatru Współczesnego w Szczecinie.  
6   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, Al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę uniwersalnego, cyfrowego aparatu USG – SPZOZSzW/PN/02/2008.  
7   Zespół Szkół Nr 3 ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie   Wynagrodzenia osobowe pracowników i kategorii ich zaszeregowania za 2008 r.  
8   Zespół Szkół Sportowych, ul. Małopolska 22 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
9   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedur przetargowych za okres II połowa 2008 r. do stycznia 2009 r., których przedmiotem były usługi na prowadzenie punktów kasowych oraz kasowych i socjalno – dyspozycyjnych.  
10   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , ul. Romera 2 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
11   Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa oraz sprawy kadrowe za 2008 r.  
12   Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
13   VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Styki 13 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem, w tym zawieranie umów.  
14   Specjalistyczna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” ul. Łabędzia 4 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
15   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Szczecinie, ul. Jaśminowa 4   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
16   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Szpitalna 15 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie.  
17   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacyjne, al. Piastów 7 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przeprowadzonego w 2008 r. przetargu nieograniczonego – nr PM-PCE-OM-1/2008 na remont i przebudowę jachtu Dar Szczecina typ Antares.  
18   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Budziszyńska 2 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
19   Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przeprowadzonego w 2008 r. przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i przetworów mlecznych.  
20   Zespół Szkół nr 14 ul. Łabędzia 4 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
21   Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
22   Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Wieniawskiego 17 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min 5% wydatków 2009 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2009 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.  
23   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy wyborze podmiotów wykonujących remonty i modernizacje wolnych lokali mieszkalnych oraz wymianę okien w gminnych zasobach w latach 2008-2009, w tym w szczególności powtarzalności wyboru tego samego wykonawcy.  
24   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
25   Państwowe Ognisko Baletowe, ul. H. Pobożnego 3 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres styczeń 2008 r. – luty 2009 r.  
26   Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa oraz sprawy kadrowe za 2008 r.  
27   Gimnazjum Nr 1, ul. Reymonta 23 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
28   Gimnazjum Nr 6 ul. Niemierzyńska 17 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min 5% wydatków 2009 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2009 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.  
29   Przedszkole Publiczne Nr 37 ul. Jagiellońska 61 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
30   Przedszkole Publiczne Nr 59, ul. Ks. Zofii 3 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min 5% wydatków 2009 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2009 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.  
31   Przedszkole Publiczne nr 29, ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
32   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
33   Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin. Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie   Prawidłowość realizacji inwestycji – Osiedle Bukowo: ul. Górna z chodnikami i oświetleniem.  
34   Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. 3 Maja 4/7 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
35   Zespół Szkół Samochodowych ul. Klonowica 14 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
36   Przedszkole Publiczne Nr 62, ul. Jasna 74 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2008 r.  
37   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 w Szczecinie   Prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą prawo zamówień publicznych za 2008 r.  
38   Przedszkole Publiczne Nr 33, ul. P. Ściegiennego 62/65 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym.  
39   Przedszkole Publiczne Nr 33, ul. P. Ściegiennego 62/65 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2008 r.  
40   Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Jagiellońska 59 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
41   Gimnazjum nr 20, ul. Brodnicka 10 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
42   Zespół Szkół Nr 6, ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów żywnościowych – nr sprawy 389/2008.  
43   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w szczecinie, przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
44   Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Budzysza Wosia 8 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
45   Szkoła Podstawowa Nr 54, Ul. Obrońców Stalingradu 14 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa oraz sprawy kadrowe za 2008 r.  
46   Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 29 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
47   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Kamienna 22 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2008 r., po kontroli P/9/08, przeprowadzonej przez WKiAW.  
48   Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
49   Gimnazjum Nr 12, ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
50   Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Reymonta 23 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
51   Gimnazjum Nr 26, ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
52   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. B. Śmiałego 42 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
53   Przedszkole Publiczne Nr 80, ul. Łokietka 15 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
54   Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Dobrzyńska 2 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
55   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 w Szczecinie   Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi.  
56   Szkoła Podstawowa Nr 63, ul. Grodzka 22 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
57   Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Hoża 25 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
58   Przedszkole Publiczne nr 62, ul. Jasna 74 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym.  
59   Gimnazjum Nr 3, ul. Malczewskiego 22A w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
60   VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Królowej Jadwigi w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
61   Zespół Szkół Budowlanych, ul. Unisław 32/33 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2października 2008 r., po kontroli P/17/08, przeprowadzonej przez WKiAW.  
62   Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Zakole 1a w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
63   Zespół Szkół Nr 4 ul. Kusocińskiego 3, w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
64   Przedszkole Publiczne 46, ul. Zawadzkiego 128 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
65   Gimnazjum Nr 8, ul. Dubois 38/41 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
66   Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
67   Gimnazjum Nr 9, ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem, w tym zawierania umów.  
68   Przedszkole Publiczne Nr 74, ul. 26-go Kwietnia 3 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
69   Gimnazjum Nr 21, ul. Mickiewicza 23 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
70   Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
71   Szkoła Podstawowa Nr 74, ul. Seledynowa 50 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
72   Gimnazjum Nr 2, ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
73   Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie   Prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2008 r.  
74   Gimnazjum Nr 5, ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
75   Przedszkole Publiczne Nr 67, ul. Cegielskiego 9 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
76   Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych, ul. Racibora 60 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11grudnia 2008 r., po kontroli P/23/08, przeprowadzonej przez WKiAW.  
77   Gimnazjum Nr 10, ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
78   Przedszkole Publiczne Nr 75, ul. Romera 11 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
79   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Prawidłowość wydatków na utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic oraz oświetlenie ulic i zieleni w pasie drogowym w 2008 r.