Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Lp Jednostka Temat
1   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasickiego  
2   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie   Realizacja zamówienia publicznego i umowy dotyczących remontu zieleńca Jasne Błonia.  
3   Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 61B   Zasadność zarzutów zawartych w skardze z dnia 11.09.2007 r. dot. lokalu przy ul. Śląskiej w Szczecinie  
4   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie   Prawidłowość działań ZUK przy wyłonieniu wykonawcy zamówienia w przedmiocie „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. remont zieleńca Jasne Błonia w Szczecinie” a także innych zamówień udzielonych w 2007 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych pod kątem podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.  
5   Przedszkole Publiczne nr 45 w Szczecinie, ul. Czwójdzińskiego 9a   Gospodarka Finansowo – księgowa za 2007 r.  
6   Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, ul. Tartaczna 14   Gospodarka finansowo – księgowa za 2007 r.  
7   Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Jagiellońska 59 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U., Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
8   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie   Wynagrodzenia osobowe pracowników i kategorie ich zaszeregowania (2007 – 2008).  
9   Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
10   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 ul. Przylesie 17 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
11   Zespół Szkół Nr 5, ul. Hoża 3 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
12   Przedszkole Publiczne Nr 61, ul. Maciejowicka 26 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2007 r. oraz I kwartał 2008 r.  
13   Gimnazjum Nr 18 w Szczecinie, ul. Witkiewicza 14   Gospodarka finansowo – księgowa za 2007 r.  
14   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Prawidłowość wynajmu i sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy  
15   Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Jodłowa 11 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
16   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie, ul. Kamienna 22   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
17   Zespół Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
18   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie realizacji zadań dotyczących utrzymania w czystości przystanków komunikacji miejskiej (Z/5/07).  
19   Gospodarstwo pomocnicze – Warsztaty Szkoleniowe Ośrodka Kształcenia Praktycznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie ul. Hoża 6   Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi za okres 2006 r. – I kw. 2008 r.  
20   Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Benesza 75 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2007 r.  
21   Zespół Szkół Nr 2, ul. Portowa 21 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizacja zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
22   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Prawidłowość zawieranych umów najmu lokali mieszkalnych z osobami wskazanymi w skardze z dnia 25.01.2008 r.  
23   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie   Kontrola w zakresie dotyczącym skargi z dnia 27.06.2008 r. i 02.07.2008 r.  
24   Wydział Obsługi Urzędu, UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Gospodarowanie w 2007 r. lokalami w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 (wynajem, użyczenie, system rozliczeń)  
25   Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego ul. Unisław 32/33 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), tj. realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
26   Zespół Szkół nr 9 ul. Księżnej Dąbrówki 10 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), tj. realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
27   Dom Kultury „Słowianin” w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 2   Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi oraz prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych za okres 1.01 – 30.06.2008 r.  
28   Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2007 r.  
29   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 6   Gospodarka finansowa oraz sprawy organizacyjno – kadrowe za okres od stycznia 2008 r. do chwili obecnej.  
30   Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. K. Napierskiego 13 w Szzecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r.  
31   Miejski Ośrodek Kultury ul. Goleniowska 67 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2006 r. oraz prawidłowości stosowanych procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2006 r.  
32   Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. Prof. M.T. Hubera ul. Racibora 60 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), tj. realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
33   Bursa Szkolna Integracyjna, ul. Zygmunta Starego 1 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
34   Zespół Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 marca 2007 r., po kontroli P/2/07 przeprowadzonej przez WKiAW.  
35   Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, ul. Tartaczna 14   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 października 2006 r., po kontroli P/21/06 przeprowadzonej przez WKiAW.  
36   Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1, ul. Kolumba 88a w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lutego 2006 r., po kontroli P/35/05 przeprowadzonej przez WKiAW.  
37   Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Ogińskiego 9 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
38   Przedszkole Publiczne Nr 77, ul. Hoża 9 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
39   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, ul. Jaśminowa 4 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
40   Zespół szkół Ogrodniczych, ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 października 2006 r., po kontroli P/14/06 przeprowadzonej przez WKiAW.  
41   VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz zawierania umów z osobami fizycznymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami.  
42   Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Um Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM Pl. Armii Krajowej 1 Wydział Księgowości UM Pl. Armii Krajowej 1 Wybrane organizacje pozarządowe   Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2007 r., w tym realizacja przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.  
43   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Kwalifikowanie wniosków do umorzenia zaległości oraz zasadność umarzania należności wynikających z opłat za używanie lokali mieszkalnych w roku 2007.  
44   Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Wydatki na remonty i modernizację taboru tramwajowego w 2007 r.  
45   Gimnazjum nr 7 w Szczecinie, przy ul. Z. Nałkowskiej 33   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.  
46   Zakład Usług Komunalnych , ul. Ku Słońcu 125 a w Szczecinie   Realizacja projektu pn. „Jezioro Szmaragdowe – miejsce polsko-niemieckiej edukacji ekologicznej” w ramach Programu INTERREG IIIA  
47   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Realizacja projektu pn. „Aktywna Integracja w Szczecinie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
48   Państwowe Ognisko Baletowe, ul. H. Pobożnego 3 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
49   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 2   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.  
50   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Szczecinie, przy ul. Romera2   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.  
51   Pogotowie Opiekuńcze ul. Łabędzia 4 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.  
52   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Wykorzystanie dotacji z budżetu miasta na usługi komunikacji miejskiej w 2007 r.  
53   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Przesłanki wydawania zezwoleń na zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym bez tytułu prawnego w latach 1999-2002.  
54   Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22   Gospodarka finansowo – księgowa za 2007 r.  
55   Przedszkole Publiczne nr 52 ul. Milczyńska 44 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2007 r.  
56   Dom Kultury „Klub 13 Muz”, pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli Z/1/05 dotyczącej stanu gospodarki finansowej, w tym zamówień publicznych, za okres 2003-2004 r., zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2004 r. oraz sprawowania nadzoru nad działalnością Klubu przez właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną za okres 2003-2004 r. przeprowadzonej przez WKiAW w 2005 r.