Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Nazwa: Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Symbol: BIiRO
E-mail: biiro@um.szczecin.pl


Do zadań Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych należy:

  1. przygotowywanie, realizacja oraz koordynowanie zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych związanych z utrzymaniem technicznym jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty,
  2. nadzór nad realizacją i rozliczaniem inwestycji i remontów jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Agnieszka Hofman telefon: 91 4245232 pokój 414 Zastępca Dyrektora
Arleta Horniatko telefon: 91 4245477 pokój 415 Stanowisko ds. budżetu, planowania i rozliczania inwestycji Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych i kontroli wydatków)
Michał Karłowski telefon: 91 4245642 pokój 417 Stanowisko ds. umów, nadzoru nad prawidłowością gospodarowania nieruchomościami przez jednostki oświatowe Główny Specjalista (Stanowisko ds. kontroli postępowań likwidacyjnych, przygotowania i zawierania umów, gospodarowania nieruchomościami)
Dominik Molawa telefon: 91 4245658 pokój 415 Stanowisko ds. budżetu, planowania i rozliczania inwestycji Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej jednostek oświatowych i kontroli wydatków)
Barbara Morawska telefon: 91 4351129 pokój 422 Referat Techniczny Inspektor (Stanowisko ds. technicznych)
Magdalena Piotrowska telefon: 91 4245780 pokój 421 Referat Techniczny Kierownik Referatu
Małgorzata Przygocka fax telefon: 91 4245534, telefon: 91 4351271 pokój 413 Sekretariat BIiRO Inspektor (Stanowisko ds. obsługi biurowej)
Katarzyna Sroka telefon: 91 4245642 pokój 417 Stanowisko ds. umów, nadzoru nad prawidłowością gospodarowania nieruchomościami przez jednostki oświatowe Główny Specjalista (Stanowisko ds. kontroli postępowań likwidacyjnych, przygotowania i zawierania umów, gospodarowania nieruchomościami)
Jarosław Stala telefon: 91 4351271 pokój 412 Dyrektor Biura
Wojciech Szulc telefon: 91 4351233 pokój 416 Referat Techniczny Główny Specjalista (Stanowisko ds. przygotowania ,realizacji i rozliczania inwestycji, remontów oraz modernizacji związanych z technicznym utrzymaniem jednostek oświatowych)
Weronika  Waracka telefon: 91 4351113 pokój 420 Referat Techniczny Główny Specjalista (Stanowisko ds. przygotowania ,realizacji i rozliczania inwestycji, remontów oraz modernizacji związanych z technicznym utrzymaniem jednostek oświatowych)
Monika Wiktorska telefon: 91 4351117 pokój 422 Referat Techniczny Główny Specjalista (Stanowisko ds. przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji, remontów oraz modernizacji związanych z technicznym utrzymaniem jednostek oświatowych)
Janusz  Wójtowicz telefon: 91 4351282 pokój 419 Referat Techniczny Główny Specjalista (Stanowisko ds. przygotowania ,realizacji i rozliczania inwestycji, remontów oraz modernizacji związanych z technicznym utrzymaniem jednostek oświatowych)
udostępnił: , wytworzono: 2016/08/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Sławomir Klimek, dnia: 2022/07/08 07:49:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2022/07/08 07:49:42 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2022/07/08 07:49:31 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:28:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/29 13:57:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/29 13:49:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/29 12:46:30 nowa pozycja