Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oświadczenia majątkowe

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Podstawa prawna:

  • Art. 25c i art. 25e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
  • Art. 24h i art. 24j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Zgodnie z przytoczoną podstawą prawną osoby wyżej wskazane obowiązane są do złożenia:

Oświadczenia majątkowego:
 
  •  WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i członka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wójta,
  •  WZÓR oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i członka organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

W części A oświadczenia majątkowego  zawarte są informacje jawne. W części B oświadczeń - informacje niejawne.

Miejsca przechowywania oświadczeń:

  1. Wydział Organizacyjny UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. 145, tel. (91) 42 45 206, e-mail: wo@um.szczecin.pl Prezydenta Miasta Szczecina, Zastępców Prezydenta Miasta Szczecina, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta.
  2. Wydział Organizacyjny UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. 148, tel. (91) 42 45 886, e-mail: wo@um.szczecin.pl - dyrektorów oraz kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów gminnych instytucji kultury.
  3. Biuro Rady Miasta UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. 107, tel. (91) 42 45 229, fax: (91) 42 26 949, e-mail: rada@um.szczecin.pl - radnych Miasta Szczecin.
  4. Wydział Oświaty UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, p.301, tel. (91) 42 45 638, fax: (91) 42 45 637, e-mail: wos@um.szczecin.pl - Dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
  5. Biuro Nadzoru Właścicielskiego UM Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 4, tel. (91) 42 45 426, fax: (91) 43 51 2 15, e-mail: bnw@um.szczecin.pl - osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminnymi osobami prawnymi.
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2004/06/23, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/04/30 12:27:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/04/30 12:27:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/08 11:13:28 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/07/09 14:30:25 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/06/29 13:01:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/03/06 14:42:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/15 12:13:40 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/03/03 09:26:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/01/19 13:30:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/23 08:25:09 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/29 11:58:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/01/02 08:35:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/16 14:24:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/01/14 13:30:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/01/11 15:17:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/12/14 10:14:59 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2010/04/28 12:39:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/02 12:05:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/05/04 11:50:59 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2008/09/29 12:47:19 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/07/22 17:10:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/26 12:20:02 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2005/03/23 15:10:18 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2005/03/23 15:08:26 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:47:22 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:40:50 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:18:09 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:17:25 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:16:01 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/07/15 10:15:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/06/30 14:53:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/06/23 14:50:02 nowa pozycja