Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Ochrony Środowiska

Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska
Symbol: WOŚr
E-mail: wosr@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:

 1. ochrona środowiska i przyrody;
 2. ochrona i rozwój terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzór nad utrzymaniem zieleni;
 3. administracja geologiczna oraz prowadzenie w tym zakresie archiwum;
 4. ochrona zwierząt i śródlądowa gospodarka rybacka;
 5. rejestracja jachtów i jednostek pływających do 24 m;
 6. prowadzenie spraw dotyczących inwazyjnych gatunków obcych;
 7. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych i ochroną roślin uprawnych;
 8. realizacja zadań związanych z ochroną klimatu;
 9. prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie zadań Gminy Miasto Szczecin;
 10. prowadzenie spraw gospodarki leśnej i łowieckiej.

Decyzje administracyjne

Procedury Wydziału

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Wyniki monitoringu obserwacyjnego osuwisk i terenów zagrożonych:

Polityka i programy ochrony środowiska:

Instytucje partnerskie:

Dodatkowe informacje:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Halina Bednarek telefon: 91 4245629 pokój 359B Geolog Powiatowy Geolog Powiatowy
Małgorzata Biernacik telefon: 91 4802075 pokój 27 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Podinspektor
Michalina Błahy telefon: 91 4351106 pokój 391 Zespół Ogrodnika Miasta Inspektor (Stanowisko ds. inwentaryzacji zieleni)
Joanna Bukowska-Karasiuk telefon: 91 4245838 pokój 385 Stanowisko ds. organizacyjno-biurowych Główny Specjalista (Sekretariat WOŚr)
Justyna Chruściewicz telefon: 91 4245845 pokój 387 Referat ds. oddziaływań na środowisko Podinspektor (Stanowisko ds. ochrony powietrza)
Paulina Czaja telefon: 91 4331570 pokój 389 Stanowisko ds. ochrony zwierząt i rolnictwa Podinspektor
Joanna Czerwińska telefon: 91 4802031 pokój 392A Zespół Ogrodnika Miasta Inspektor (Stanowisko ds. uzgodnień dokumentacji projektowych w zakresie zieleni)
Damian Daciuk telefon: 91 4351294 pokój 392D Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony przed hałasem i polem elektromagnetycznym oraz programu ochrony środowiska)
Joanna Dańczura telefon: 91 4245626 pokój 26 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Podinspektor (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Alicja Dąbek telefon: 91 4245884 pokój 359A Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony wód Inspektor
Robert Frankowski telefon: 91 4802033 pokój 386A Referat ds. oddziaływań na środowisko Podinspektor
Beata Głowacka telefon: 91 4245460 pokój 27 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Podinspektor (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Joanna Górecka telefon: 91 4245437 pokój 28 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Inspektor (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Dariusz Januszek telefon: 91 4245160 pokój 388 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony przed odpadami)
Joanna Jedlińska telefon: 91 4245431 pokój 25 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Paulina Kawęcka telefon: 91 4351110 pokój 390 Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego Główny Specjalista
Anetta Kieszkowska telefon: 91 4245838 pokój 384 Dyrektor Wydziału
Agata Kowalczyk telefon: 91 4351149 pokój 360A Zespół ds. klimatu Kierownik Zespołu
Jacek Kowalski telefon: 91 4245625 pokój 389 Stanowisko ds. gospodarki leśnej i łowieckiej Główny Specjalista
Magdalena Kucharzyk telefon: 91 4245455 pokój 389 Stanowisko ds. ochrony zwierząt i rolnictwa Główny Specjalista
Agnieszka Laba telefon: 91 4245845 pokój 387 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony powietrza)
Joanna Lachowska telefon: 91 4245888 pokój 390 Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego)
Monika Małachowska-Wasylko telefon: 91 4245869 pokój 388 Stanowisko ds. edukacji i informacji ekologicznej Główny Specjalista
Katarzyna Marciniak telefon: 91 4331551 pokój 386A Referat ds. oddziaływań na środowisko Podinspektor (Stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko, ochrona powierzchni ziemi)
Joanna Markowska telefon: 91 4802032 pokój 391 Zespół Ogrodnika Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. rozwoju terenów zieleni)
Dariusz Matejski telefon: 91 4245838 pokój 385A Zastępca Dyrektora Wydziału
Dorota Młynarczyk telefon: 91 4245470 pokój 386 Referat ds. oddziaływań na środowisko Kierownik Referatu
Wioletta Pawlak telefon: 91 4245884 pokój 359A Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony wód Główny Specjalista
Kamila Piróg telefon: 91 4802031 pokój 392A Zespół Ogrodnika Miasta Podinspektor (Stanowisko ds. uzgodnień dokumentacji projektowych w zakresie zieleni)
Piotr Przymusiński telefon: 91 4245977 pokój 390 Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego Główny Specjalista (karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego)
Lesław Rodak telefon: 91 4245160 pokój 388 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista (Stanowisko ds. pozwoleń zintegrowanych i ochrony przed odpadami)
Marika Rostkowska telefon: 91 4351130 Referat ds. oddziaływań na środowisko Podinspektor (Stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko oraz ochrony przed hałasem)
Jakub Rybkiewicz telefon: 91 4245616 pokój 360B Zespół ds. klimatu Podinspektor (Stanowisko ds. projektów ochrony środowiska i klimatu)
Marta Safader-Domańska telefon: 91 4351128 pokój 392B Zespół Ogrodnika Miasta Kierownik Zespołu (Ogrodnik Miasta)
Katarzyna Sęk-Zalejko telefon: 91 4245903 pokój 25 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Główny Specjalista (Stanowisko ds. koordynacji działań zw. z utrzymaniem zieleni)
Aleksandra Sołtykowska telefon: 91 4245626 pokój 26 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Główny Specjalista (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Małgorzata Stefańska telefon: 91 4245616 pokój 360B Zespół ds. klimatu Główny Specjalista (Stanowisko ds. projektów ochrony środowiska i klimatu)
Małgorzata Stelmaszewska telefon: 91 4245437 pokój 28 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Podinspektor (Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień)
Barbara Stępień telefon: 91 4245633 pokój 287 Referat ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzoru nad utrzymaniem zieleni Kierownik Referatu
Adrianna Szarek telefon: 91 4351194 pokój 360 Zespół ds. klimatu Inspektor (Stanowisko ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i analiz)
Marta Świtoń telefon: 91 4245631 pokój 382 Stanowisko ds. budżetu Główny Specjalista
Piotr Winnicki telefon: 91 4245441 pokój 382 Stanowisko ds. budżetu Główny Specjalista
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2019/03/25, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/30 13:18:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/30 13:18:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/29 09:59:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/28 14:53:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/20 13:56:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/18 11:35:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/11/10 11:40:45 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/11/10 11:08:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/10/20 14:27:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/01/25 08:55:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/06/16 12:41:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/28 12:34:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/17 14:07:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/09/06 08:57:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/10 11:13:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/08 08:57:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:45:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:32:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:31:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 10:11:59 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 10:09:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 10:03:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 09:59:40 nowa pozycja