Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Prawo lokalne, dokumenty

 

Informujemy, że I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Szczecinie z dniem 1 stycznia 2010r. został przeniesiony z ul. Mickiewicza 163 na ul. Piotra Skargi 19.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum i Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 54, poz 334 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2009 roku zniesiony został Sąd Rejonowy w Szczecinie i powołane zostały z tym dniem:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
oraz
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Ustalone zostały następujące siedziby Sądów Rejonowych:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum 
Ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-952 Szczecin

Poniżej przedstawione są obszary właściwości nowych Sądów Rejonowych:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie:
obszar dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od nabrzeża Weleckiego w linii prostej do ul. Małopolskiej, osią jezdni ul. Małopolskiej i ul.
Jagiellońskiej do torów kolejowych, wewnętrznym obrzeżem, nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Niebuszewo do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, ul. Nocznickiego do ul. Firlika, osiami ul. Firlika i Łady do ul. Szarotki i w linii prostej od ul. Szarotki do nabrzeża Odry, wzdłuż linii brzegowej Odry do Nabrzeża Weleckiego oraz dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Turzyn do ul. Jagiellońskiej, osią jezdni ul. Jagiellońskiej i ul. Małopolskiej do Nabrzeża Weleckiego i wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej do granic administracyjnych miasta;

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód:
obszar dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz obszar dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północna granicą miasta do miejsca jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul. Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, a także dla Gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police.

 Właściwości wydziałów w Sądach Rejonowych w Szczecinie:

 • Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, którego właściwość obejmuje obszary działania Prokuratur Rejonowych Szczecin - Niebuszewo i Szczecin - Śródmieście,
 • Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, którego właściwość obejmuje obszary działania Prokuratur Rejonowych Szczecin - Prawobrzeże i Szczecin -Zachód.

     Siedziba Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie mieścić się będzie przy ul. Kaszubskiej 42 w Szczecinie, tel. 091 - 448-0002, zaś jego struktura obejmować będzie następujące wydziały:

 1. I  Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczyna się na litery od A do J, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu - ul. Kaszubska 42
 2. II  Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postepowania albo dłużników zaczyna się na litery od K do P, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postepowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu - ul. Kaszubska 42
 3. III  Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postepowania albo dłużników zaczyna się na litery od Q do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postepowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu  - ul. Narutowicza 19
 4. IV  Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Szczecin - Śródmieście w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Karnemu - ul. Kaszubska 42
 5. V  Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin - Niebuszewo w Szczecinie oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu - ul. Kaszubska 42
 6. VI  Wydział Egzekucyjny - sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.) - ul. Narutowicza 19
 7. VII  Wydział Karny - sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu - ul. Kaszubska 42
 8. VIII  Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy rodzinne i nieletnich określone w art. 12 par. 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu - ul. Narutowicza 19
 9. IX  Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gryfinie, Szczecin-Centrum w Szczecinie i Szczecinie-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu  - ul. Narutowicza 19
 10. X  Wydział Gospodarczy - rozpoznaje sprawy gospodarcze, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim - ul. Narutowicza 19
 11. XI  Wydział Gospodarczy - rozpoznaje sprawy gospodarcze, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim - ul. Narutowicza 19
 12. XII  Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i naprawcze z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XXII Wydział Gospodarczy)  - ul. Narutowicza 19
 13. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy rejestrowe z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego) - ul. Królowej Korony Polskiej 31
 14. XIV Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego (dawniej rozpoznawane przez XXIII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów) - pl. Żołnierza Polskiego 16
 15. Sekcja Egzekucyjna - ul. Narutowicza 19

    Siedziba Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieścić się będzie przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, tel. 091 - 46 03 500, zaś jego struktura obejmować będzie następujące wydziały:

 1. I  Wydział Cywilny - Sprawy cywilne, w których nazwiska lub nazwy powodów zaczynają się na litery A-O, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu i IX wydziałowi Egzekucyjnemu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 2. II  Wydział Cywilny - Sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 3. III Wydział Cywilny - Sprawy cywilne, w których nazwiska lub nazwy powodów zaczynają się na litery P-Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu i IX Wydziałowi Egzekucyjnemu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 4. IV  Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego z częsci obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania komisariatu Policji Szczecin-Pogodno (z wyłączeniem spraw o wykroczenia, które rozpoznaje Wydział V Karny) oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego sądu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 5.  V  Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu policji Szczecin nad Odrą oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Szczecin, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi karnemu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 6. VI  Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeżne w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 7. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Policach - Sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe dla gmin Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu - ul. Korczaka 13/15, 72-010 Police
 8. VIII  Wydział Rodzinny i Nieletnich - Sprawy z obszaru działania Prokuratur Szczecin-Prawobrzeże, Szczecin-Pogodno, Szczecin-Pomorzany, Szczecin-Dąbie (cały obszar Szczecina poza Prokuratorami Centrum i Niebuszewo) oraz gmin Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police - Pl. Żołnierza Polskiego 16
 9. IX  Egzekucyjny - Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego (sprawy cywilne z zakresu: nadawania klauzul wykonalności na orzeczenia pozasądowe, skarg na czynności komorników, nadzoru nad egzekucją z nieruchomości, egzekucji świadczeń niepieniężnych, wyjawienia majątku.), z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.). -  pl. Żołnierza Polskiego 16
 10. X  Wydział Ksiąg Wieczystych - Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla miasta Szczecina - pl. Żołnierza Polskiego 16
 11. XI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach - Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla gmin Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police - ul. Korczaka 13/15, 72-010 Police
udostępnił: Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, wytworzono: 2003/06/05, odpowiedzialny/a: Andrzej Feterowski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/09/25 09:50:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/09/25 09:50:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/09/05 13:14:45 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 13:37:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 13:28:55 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 12:52:03 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 12:50:15 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/05/14 12:42:06 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/07/05 10:28:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/30 12:08:48 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/02/05 10:30:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/01/04 13:38:11 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/01/04 13:36:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/01/06 15:33:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/12/09 12:03:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/05/13 12:09:20 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2008/05/13 10:39:48 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2008/05/13 10:39:48 usunięcie pozycji
Edyta Sowińska 2006/07/31 15:39:37 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2006/07/21 14:49:10 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/14 11:03:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/01/19 09:10:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/04/05 13:45:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/05 11:01:45 modyfikacja wartości