Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Spraw Społecznych

Nazwa: Wydział Spraw Społecznych
Symbol: WSS
E-mail: wss@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy:

  1. nadzór nad pomocą społeczną, sferą wsparcia rodziny i systemem pieczy zastępczej;
  2. realizacja polityki prozdrowotnej Miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  3. realizacja polityki rodzinnej i senioralnej, w tym prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;
  4. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami pieniężnymi, w tym rodzinnymi, alimentacyjnymi i wychowawczymi;
  5. koordynowanie działań na rzecz repatriantów.

Dodatkowe informacje:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Kamila Błaż telefon: 91 4245833 pokój 336G Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych Podinspektor
Ewelina Brzeczek telefon: 91 4245667 pokój 336O Zespół ds. Integracji Społecznej Inspektor
Beata Bugajska telefon: 91 4220069, telefon: 91 4245672 pokój 336F Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. równości Gminy Miasto Szczecin Dyrektor Wydziału (--)
Kamila Bujel telefon: 91 4351184 pokój 336K Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej Główny Specjalista
Justyna Chmiel telefon: 91 4245668 pokój 336N Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej Inspektor
Anna Depa telefon: 91 4245618 pokój 336B Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością Główny Specjalista
Radosław Falkiewicz-Szult telefon: 91 4351145 pokój 336L Zespół ds. Integracji Społecznej Kierownik Zespołu
Anna Gajewska telefon: 91 4245670 pokój 336I Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością Podinspektor
Agnieszka Kamińska telefon: 91 4351162 pokój 336G Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych Inspektor
Urszula Kokolus telefon: 91 4351156 pokój 336O Zespół ds. Integracji Społecznej Inspektor
Joanna Kotkowiak telefon: 91 4802072 pokój 336I Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością Podinspektor
Ewelina Kowalczuk telefon: 91 4351162 pokój 336G Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych Podinspektor
Marcin Kowalski telefon: 91 4245672, telefon: 91 4220069 pokój 336D Zastępca Dyrektora (ds. integracji społecznej i zdrowia)
Agnieszka Królikowska telefon: 91 4220069, telefon: 91 4245672 pokój 336C Zastępca Dyrektora (ds. polityki rodzinnej i inwestycji)
Dorota Lokś telefon: 91 4245675 pokój 336N Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej Inspektor
Anna Majczyna telefon: 91 4245664 pokój 336M Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością Kierownik Zespołu
Karolina Markiewicz telefon: 91 4245547 pokój 336G Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych Kierownik Zespołu
Jerzy Mazurkiewicz telefon: 91 4245666 pokój 336Ł Zespół ds. Integracji Społecznej Główny Specjalista
Alicja Narożna telefon: 91 4245821 pokój 336J Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej Kierownik Zespołu
Marta Olejnik telefon: 91 4245679 pokój 336N Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej Inspektor
Wioletta Perzyńska telefon: 91 4245674 pokój 336B Zespół ds. polityki zdrowotnej i osób z niepełnosprawnością Główny Specjalista
Elżbieta Pilch telefon: 91 4245678 pokój 336H Stanowisko ds. projektu pn. .: "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” Główny Specjalista (Stanowisko ds. koordynacji projektu)
Agnieszka Pszczoła telefon: 91 4331552 pokój 336G Podinspektor
Beata Rodziewicz telefon: 91 4245063 pokój 336P Zespół ds. Integracji Społecznej Główny Specjalista (stanowisko ds. integracji społecznej)
Marzena Stasik telefon: 91 4245676 pokój 336Z Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów Główny Specjalista
Karolina Suszczyńska telefon: 91 4245895 pokój 336O Zespół ds. Integracji Społecznej Główny Specjalista
Barbara Swica telefon: 91 4351137 pokój 336Ł Stanowisko ds. Monitoringu i Pomocy Społecznej Główny Specjalista
Edyta Taudul fax telefon: 91 4245671, telefon: 91 4245672 pokój 336E Sekretariat WSS Główny Specjalista
Olga Wręczycka telefon: 91 4802024 pokój 336K Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej Główny Specjalista
udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2003/11/05, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/30 14:46:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/30 14:46:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/28 13:21:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/02 07:39:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/02 07:37:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/11/16 13:32:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/11/16 13:30:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/09/05 12:42:15 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/12/01 14:30:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/12/01 14:04:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/11/15 13:25:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/06 11:19:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/07/02 12:47:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/06/22 10:13:49 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/06/22 09:54:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/31 08:32:36 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/30 13:42:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/30 12:43:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/07/31 08:51:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/07/17 12:38:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/07/02 12:01:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/15 13:42:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/15 12:36:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/24 11:13:56 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:05:14 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/10/24 11:58:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/10/24 11:57:49 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/10/24 11:39:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/09/05 11:22:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/04 10:17:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/04/03 11:22:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/03/09 12:21:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/21 10:28:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/26 13:13:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/08/05 10:55:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/05/06 12:50:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/08/07 12:06:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/26 14:42:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/09/10 11:10:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/09/05 10:10:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/08/23 10:55:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/08/09 12:47:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/08/07 12:56:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/08/07 12:32:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/08/07 11:14:59 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/05/04 10:23:55 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 13:19:22 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 11:17:57 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/29 13:31:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/02/16 10:36:36 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/11/17 13:18:45 modyfikacja wartości