Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin    Windykacja należności za nieopłacone przejazdy środkami komunikacji miejskiej  
2   Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
3   Przedszkole Publiczne nr 30 przy ul. Księdza Piotra Skargi 18    Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Publicznym nr 30 w Szczecinie wraz z wykonaniem umowy  
4   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin   Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2014-2015  
5   Rada Osiedla Pogodno w Szczecinie przy ul. Krasickiego 6,Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Wydział Księgowości    Gospodarka finansowa Rady Osiedla Pogodno za 2015 r  
6   Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej 1-3    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2015 r.   
7   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.   
8   Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49,70-783 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
9   Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin   Realizacja zadań w zakresie rejestracji pojazdów  
10   Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
11   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariackiej 25    Działania windykacyjne wobec najemców oraz innych dłużników z tytułu należności dotyczących lokali mieszkalnych.  
12   Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2014 – 2015 r  
13   Wydział Księgowości UM Szczecin oraz Wydział Organizacyjny UM Szczecin    Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych krajowych  
14   Biuro Geodety Miasta    Prawidłowość przeprowadzania procedur wyboru wykonawców i zawierania umów na usługi geodezyjne i kartograficzne do kwoty 30 tys. EUR  
15   Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 370-500 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
16   Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66    Gospodarka finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe.  
17   Domu Kultury „13 Muz”, Szczecin   Realizacja inwestycji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Dom Kultury „13 Muz”  
18   Niepubliczne Przedszkole i Świetlica Kreatywnego Rozwoju Dziecka "Tęczowa Kraina", ul. Mickiewicza 49 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2014 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
19   Technikum Delta, pl. Żołnierza Polskiego 5 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2014 r. udzielonej z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
20   Punkt Przedszkolny Dzwoneczek, ul. 5 lipca 1 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015 r. udzielonej z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
21   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, ul. Szpitalnej 15   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2015 r.  
22   Przedszkole Publiczne Nr 5, ul. Tomaszowska 6 w Szczecinie    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2015 r  
23   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin   Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin  
24   Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 23   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2015 r.  
25   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie    Realizacja Programu Wieloletniego „Senior-Wigor”.  
26   Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie,   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2015 r.   
26   Zespół Szkół nr 6 przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3 w Szczecinie    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/36/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów  
27   Zespół Szkół nr 5, ul. Hoża 3 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2015 r  
28   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
29   Państwowe Ognisko Baletowe, ul. H. Pobożnego 3, 70-507 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
30   Teatr Lalek "Pleciuga" pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin   Zarządzanie techniczne obiektem w zakresie jego utrzymania i zachowania w niepogorszonym stanie  
31   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie    Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego  
32   Szkoła Podstawowa nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2    Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/26/15 przeprowadzonej przez WKiAW w 2015 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014 r.  
33   Zespół Szkół Nr 6 przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2014-2015  
34   Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Św. Ducha 4   Gospodarka finansowa za rok 2015 ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych, przekazanych z budżetu Miasta Szczecin w roku 2015.  
35   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25   Prawidłowość naliczania i przekazywania użytkownikom lokali Rejonu Północ nadpłat z tytułu rozliczenia mediów i czynszów w I półroczu 2015 r.  
37   Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie przy ul. Szymanowskiego 2   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2015 r.  
37   Rada Osiedla Centrum w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42    Gospodarka finansowa Rady Osiedla Centrum za 2015 r.   
38   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie przy al. Piastów 7   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych  
39   Przedszkole Publiczne Nr 74, ul. 26-go Kwietnia 3, 71-126 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
40   Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125 a, 71-080 Szczecin   Zarządzanie techniczne obiektem Kąpielisko Arkonka w zakresie jego utrzymania i zachowania w niepogorszonym stanie  
41   Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1, 71 - 420 Szczecin    Realizacja dochodów przez MODGiK w 2015 r.  
42   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie ul. Szpitalna 15   Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy głównego księgowego  
43   Bursa Szkoła Integracyjna ul. Zygmunta Starego 1 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2014-2015  
44   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie    Przebudowa z rozbudową ulicy Wiosennej w Szczecinie  
45   Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo w Szczecinie ul. Pogodna 49    Gospodarka finansowa Rady Osiedla Głębokie - Pilchowo za 2015 r.   
46   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, pl. Mariacki 1 w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia w 2015 r. procedury przetargu nieograniczonego na remont gzymsów i nadproży ścian zewnętrznych zabytkowego budynku ZSO nr 6 wraz z wykonaniem umowy  
47   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
48   Wydział Spraw Społecznych, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz Miejska Izba Wytrzeźwień    Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015 r.  
49   Zespół Szkół Nr 7, ul. Rymarska 22 a, 70-702 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
50   Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne, ul. Łaziebna 6, 70-557 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
51   Zespół Szkół Nr 13 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2015 r.  
52   Szczecińskim Centrum Świadczeń w Szczecinie ul. Kadłubka 12   Realizacja świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy”.  
53   Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”, ul. Staromłyńska 18 w Szczecinie    Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2015 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin   
54   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Św. Kingi 2, w Szczecinie    Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2015 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin   
55   Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori Bona Ventura przy ul. Św. Jana Bosko 1 w Szczecinie    Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015 r. udzielonej z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
56   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie   Realizacja programu „Zielone Podwórka” oraz „Zielone Przedogródki”.  
57   Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin    Realizacja zadania pn. „Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
58   Wydział Księgowości oraz Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie    Prawidłowość prowadzenia rozrachunków z tytułu opłat za koncesję – zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
59   Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, ul. J.M. Hoene – Wrońskiego 1    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2015 r.