Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
2   Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
3   Zespół Szkół Specjalnych Nr 10, ul. Jagiellońska 61   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r.   
4   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy i zawarcia umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych oraz odłowów zwierząt łownych.   
5   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, al. Wojska Polskiego 115   Prawidłowość przeprowadzenia w 2013 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie – etap II” wraz z wykonaniem umowy.  
6   Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.  
7   Urząd Stanu Cywilnego UM Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Prawidłowość sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów i zaświadczeń z tych aktów oraz rejestracji urodzeń.   
8   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Jagiellońska 58    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
9   Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Złotowska 25   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.  
10   Przedszkole Publiczne nr 46 ul. Zawadzkiego 128   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
11   Gimnazjum nr 2, ul. Cyryla i Metodego 43   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
12   Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Ogińskiego 9   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli Z/13/13 przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2013 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2012 r.  
13   Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA”, ul. Monte Casino 19A   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2013 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2012 r.   
14   IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Św. Kingi 2    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2013 r.   
15   Zespół Szkół nr 8, ul. 3 maja 1A   Zwrot kosztów używanego do celów służbowych samochodu osobowego oraz gospodarowanie sprzętem komputerowym  
16   Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Hoża 25.   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe oraz gospodarowanie ZFŚS za 2013 r.   
17   Szkoła Podstawowa Nr 1, al. Piastów 6    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r.   
18   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Narutowicza 17    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
19   Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Benesza 75    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r.  
20   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 / Al. Jana Pawła II 2   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2013 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2012 r.  
21   Miejska Izba Wytrzeźwień / ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2011 r.  
22   Szkoła Podstawowa Nr 56 / ul. J. Malczewskiego 22   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe za 2011 r.   
23   Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin / Pl. Armii Krajowej 1   Wybrane zagadnienia realizowane przez BRM w ramach nadzoru oraz koordynowania działań Rady Osiedla.  
24   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie / ul. Sikorskiego 3   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r.  
25   Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi / al. Wojska Polskiego 119   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
26   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 / ul. Jagiellońskiej 58   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2011 r.   
27   Szkoła Podstawowa nr 71 / ul. Bośniacka 7   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2010-2011.  
28   Zespół Szkół nr 13 \ ul. Bałtycka 1a   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2012 r. w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26.06. 1974 r. Kodeks pracy, realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bhp, a także realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
29   Biuro ds. Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin \ Pl. Armii Krajowej 1   Przyznanie i rozliczenie dotacji na realizację zadania pn. „Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie”(BOP/ID/2013/022).   
30   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" \ ul. Romera 21-29   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
31   Szkoła Podstawowa nr 23 \ ul. Miernicza 10   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
32   II Liceum Ogólnokształcące, ul. Henryka Pobożnego 2   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2013 r.   
33   Zespół Szkół Samochodowych / ul. Klonowica 14    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo-księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe za 2011 r.  
34   Przedszkole Publiczne nr 58 / ul. A. Benesza 26    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.   
35   Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Zakole 1A   Gospodarowanie ZFŚS za 2013 r.  
36   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 / ul. Policka 3    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
37   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych / ul. Mariacka 25   Prawidłowość naliczania i przekazywania użytkownikom lokali Rejonu Śródmieście nadpłat z tytułu rozliczenia mediów i czynszów za 2013 r. i I półrocze 2014 r.   
38   Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. / ul. Winogronowa 11F   Udzielanie zamówień publicznych dotyczących sprzątania siedziby Spółki w latach 2011 – 2014, na zakup sprzętu biurowego (kserokopiarek, komputerów, drukarek i peryferii) w latach 2011 – 2014 i na sprzątania zasobów (zarządzanych wspólnot)  
39   Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. / ul. Winogronowa 11F   Procedura uzyskania mieszkania przy ul. Sowińskiego w Szczecinie  
40   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin / Pl. Armii Krajowej 1    Realizacja zadania „Trafostacja Sztuki Szczecin – ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie  
41   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin / Pl. Armii Krajowej 1    Prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów jednostek oświatowych – zagadnienia wybrane  
42   Przedszkole Publiczne nr 32 / ul. Farna 2    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.   
43   Miejska Izba Wytrzeźwień / ul. Dąbrowskiego 22/24    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2013 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
44   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2/ul. Kopernika 16A    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.  
45   Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. / ul. Winogronowa 11F   Działania związane z montażem folii i wymianą okien w budynkach siedziby spółki przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie