Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Informacje o planach zagospodarowania przestrzennego

Informacje na temat jednostek związanych z problematyką planowania przestrzennnego

Szczecin będzie się stawał nowoczesnym miastem portowym, centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, miejscem intensywnej współpracy transgranicznej oraz europejską metropolią na skrzyżowaniu szlaków transportowych. Tak można określić misję naszego miasta. Rozwijająca się stale współpraca polsko-niemiecko-skandynawska (Szczecin jest stolicą euroregionu), wybór miasta na siedzibę dowództwa i sztabu NATO potwierdzają wzrost międzynarodowego znaczenia miasta. Bliskość Berlina, który jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się metropolią Europy, stwarza dodatkową szansę dla rozwoju Szczecina. Szczecin winien się stać dla stolicy Niemiec uzupełnieniem w rozwoju wielu funkcji, przede wszystkim usługowej, rekreacyjnej i administracyjno-biurowej. Ma tu rację bytu centrum kongresowo-wystawiennicze, dalszy rozwój targów międzynarodowych. Miasto może się stać ośrodkiem imprez kulturalnych o międzynarodowym zasięgu (festiwale, wystawy, spektakle). W aspekcie nowego podziału administracyjnego kraju ważną funkcją miastotwórczą staje się rozwinięcie głównego ośrodka administracyjnego i usługowego dla całego regionu północno-zachodniej Polski. Powinien dalej następować rozwój szczecińskiego ośrodka naukowego, zwłaszcza samodzielnych pozauczelnianych placówek naukowo-badawczych, oraz powinno się uzupełnić istniejące placówki o brakujące kierunki akademickie (np. artystyczne).

Wszelkie działania planistyczne, inwestycyjne, porządkujące i regulacyjne powinny służyć osiągnięciu przez Szczecin pozycji metropolii o znaczeniu europejskim. Niezbędnym warunkiem tej pozycji jest sformułowanie i wdrożenie zasad Agendy 21, dostosowanej do sytuacji lokalnej. Studium uwarunkowań jest jednym z działań miasta na drodze zrównoważonego rozwoju uwzględniającego konieczność rozwiązywania problemów środowiskowych wspólnie z problemami rozwoju gospodarczego przy partnerskim udziale społeczeństwa. Ważnym sektorem współpracy transgranicznej jest planowanie przestrzenne, podejmowanie wspólnych opracowań analityczno-studialnych, koordynacja planów.

Kluczowe dla rozwoju miasta jest usprawnienie systemu transportowego regionu i miasta. Niezbędne będą budowa nowych dróg szybkiego ruchu: autostrady A3, dróg ekspresowych w kierunku Gdańska i Kaliningradu (Via Hanseatica) oraz Warszawy i Lwowa, modernizacja autostrady berlińskiej i usprawnienie przejść granicznych. Istotna dla miasta i regionu będzie budowa obwodnicy drogowej wraz z przeprawą w Policach oraz obwodnicy kolejowej. Modernizacja transportu kolejowego to rozwój szybkich połączeń pasażerskich (TGV) wraz z modernizacją infrastruktury obsługi. Bardzo istotna jest modernizacja połączenia wodnego z Berlinem (i dalej z resztą Europy) poprzez kanał Odra-Hawela, które wpłynie na rozwój żeglugi towarowej i pasażerskiej. Unowocześnienie lotniska w Goleniowie oraz budowa małego lotniska miejskiego w Szczecinie Dąbiu poprawią dostępność miasta.

Jednym z najważniejszych kierunków jest rozwój gospodarki morskiej, jako historycznie ugruntowanej podstawy rozwoju i bytu miasta. Duży nacisk należy położyć na rozwój funkcji portowej i przemysłowej. Głównymi kierunkami przekształceń w przemyśle winny być ograniczenie lub eliminacja energochłonnych i materiałochłonnych gałęzi, rozwój przemysłu najwyższych technologii, wykorzystanie potencjału naukowego i lokalnego rynku pracy.

Położenie miasta na styku systemu dróg lądowych i wodnych, bezpośrednie sąsiedztwo pobrzeża Bałtyku, bliskie sąsiedztwo miast środkowej Europy i Skandynawii, bogactwo środowiska naturalnego i kulturowego miasta i regionu oraz dysponowanie dużymi akwenami w granicach miasta wskazują na rozwój funkcji turystycznej i wymagają zainwestowania w tereny przyległe do akwenów, zdatne do żeglugi, turystyki i uprawiania sportów wodnych. Szczególne znaczenie może mieć tzw. turystyka kanałowa oraz usługi w zakresie turystyki wodnej i wypoczynku weekendowego świadczone na rzecz mieszkańców Berlina.

udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2005/09/21, odpowiedzialny/a: Dariusz Dołgoszyja, wprowadził/a: Andrzej Kokotowski, dnia: 2022/03/01 10:43:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Kokotowski 2022/03/01 10:43:46 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/13 12:06:02 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/13 09:03:48 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/13 09:03:15 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/05/13 08:47:49 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/13 08:44:23 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/05/11 15:20:22 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/30 07:35:51 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/30 07:35:09 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/30 07:31:08 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/04/30 07:28:11 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/07/01 11:20:26 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/25 13:55:17 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/25 13:54:55 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/25 13:12:46 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/24 08:11:40 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/23 10:17:48 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/23 10:15:56 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/23 10:14:04 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/23 10:13:07 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/23 10:08:40 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/23 10:07:05 modyfikacja wartości
Angelika Szerniewicz 2009/07/23 14:13:06 modyfikacja wartości
Dariusz Dołgoszyja 2008/04/01 09:46:19 modyfikacja wartości
Dariusz Dołgoszyja 2008/04/01 09:43:11 modyfikacja wartości
Dariusz Dołgoszyja 2008/04/01 09:41:28 modyfikacja wartości
Dariusz Dołgoszyja 2008/04/01 09:39:55 modyfikacja wartości
Dariusz Dołgoszyja 2008/04/01 09:39:27 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2008/02/06 13:13:35 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2008/02/06 12:08:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/21 11:36:59 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/26 16:49:00 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/11/15 08:51:41 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/09/21 14:47:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/09/21 12:48:20 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/09/21 12:39:26 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/09/21 12:33:59 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/09/21 12:29:56 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/09/21 12:27:50 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/09/21 12:15:42 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/09/21 12:12:25 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/09/21 11:28:25 nowa pozycja