Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Lp Jednostka Temat
1   Przedszkole Publiczne nr 74 / ul. 26-go Kwietnia 3    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo-księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.   
2   Szkoła Podstawowa nr 41 / ul. Cyryla i Metodego 44    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW UM Szczecin w 2014 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2013 r.  
3   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy / ul. Narutowicza 17   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2014 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
4   Przedszkole Publiczne nr 52 / ul. Milczańska 44    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
5   Przedszkole Publiczne nr 29 / ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
6   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 / Plac Mariacki 1    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.   
7   Przedszkole Publiczne nr 72, ul. Felczaka 14    Prawidłowość przeprowadzenia w 2013 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na poddaszu na sale zajęć przedszkolnych w budynku Przedszkola Publicznego nr 72 w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy.   
8   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Szczecinie przy ul. Romera 2,   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.   
9   Zespł Szkół Nr 12 w Szczecinie przy ul. Kablowej 14   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r  
10   Zespół Szkół Nr 10 ul. Karpacka 29 71-872 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
11   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie ul. Unisławy 26   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.   
12   Gimnazjum Nr 10 ul. Siemiradzkiego 2 Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.  
13   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin   Wybrane aspekty inwestycji realizowanych przez WGKiOŚ w latach 2013 - 2014  
14   Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
15   Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Grażyny 7, 71-631 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
16   Przedszkole Publiczne Nr 51 ul. Krzywa 59, Szczecin   Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych   
17   Przedszkole Publiczne Nr 37 ul. Jagiellońska 61 Szczecin    Gospodarka finansowo –księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2014 r.  
18   Przedszkole Publiczne Nr 32 ul. Farna 2A, Szczecin   Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/35/14 dotyczącej gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r  
19   Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2014 r.  
20   Gimnazjum Nr 7, ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
21   Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin    Ewidencja wartości majątku Urzędu Miasta Szczecin w latach 2013 – 2014  
22   Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin    Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków  
23   Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin   Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków  
24   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków  
25   Biuro Prezydenta Miasta UM Szczecin Pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków  
26   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1    Wybrane aspekty projektów pn.: „Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie”, „Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim”, „Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej”.  
27   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie   Procedura wyboru podmiotu świadczącego obsługę prawną jednostki  
28   Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Felczaka 13 w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy  
29   Teatr Lalek „Pleciuga”, pl. Teatralny 1 w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury zamówienia z wolnej ręki na „zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Teatru Lalek Pleciuga” wraz z wykonaniem umowy  
30   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin    Wybrane aspekty inwestycji realizowanych przez WIM w latach 2013 – 2014  
31   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25   Prawidłowość dzierżawy działki nr 33/2 z Obr. 3018 Szczecin – Nad Odrą (skarga z dnia 24.04.2015 r).  
32   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
33   Dom Kultury "Klub Skolwin", ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
34   Przedszkole Publiczne nr 61, ul. Maciejowicka 26, 71-631 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
35   Gimnazjum Nr 12, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
36   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" ul. Romera 21-29, 71- 246 Szczecin   Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
37   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczym Nr 1, ul. Policka 3, 71-857 Szczecin    Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
38   Wydział Sportu Urzędu Miasta Szczecin    Udzielanie w latach 2013-2014 stypendiów sportowych dla zawodników  
39   Szkoła Podstawowa nr 63 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014 r.  
40   Szkoła Podstawowa nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2 w Szczecinie    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014  
41   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie    Prawidłowość naliczania najemcom komunalnych lokali mieszkalnych administrowanych przez ZBiLK wysokości czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela po wejściu w życie w latach 2012-2013 zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 oraz system kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w oparciu o uchwałę z 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin  
42   Gimnazjum nr 15, ul. Floriana Szarego 12, Szczecin   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawieranie umów w latach 2012-2014  
43   Gimnazjum nr 2, ul. Cyryla i Metodego 43, 71-540 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
44   Zespół Szkół nr 11, ul. Piaseczna 40, 70-892 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
45   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
46   VII LO im. K. K. Baczyńskiego, ul. Jana Styki 13, 71-138 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
47   Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin   Realizacja umowy o pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na zadaniu pn. „Trafostacja Sztuki Szczecin”.   
48   Przedszkole Publiczne Nr 64, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2014 r.  
49   Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie przy ul. Kadłubka 12, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.   
50   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Szczecinie, ul. Jaśminowa 4   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.  
51   Gimnazjum nr 27 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r  
52   Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 61   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r  
53   Przedszkole Publiczne nr 49 w Szczecinie, ul. Marmurowa 7   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r.  
54   Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie, ul. Dąbska 105   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r.  
55   Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin oraz w Rada Osiedla Pomorzany   Gospodarka finansowa i prowadzenia dokumentacji księgowej w Radzie Osiedla za 2014 r. i I półrocze 2015 r  
56   Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 59   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r.  
57   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin   Prawidłowość dokonywanych zmian protokołami konieczności, w trakcie prowadzonej inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie.  
58   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę w 2014 r. i I połowie 2015 r.   
59   Szkoła Podstawowa nr 54 ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie” wraz z wykonaniem umów  
60   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Małopolskiej 48    Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „dostawa różnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy  
61   Szkoła Podstawowa Nr 61 w Szczecinie przy ul. 3-go Maja 4/7   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.  
62   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w Szczecinie przy ul. Romera 21 - 29, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 oraz Wydziale Spraw Społecznych    Wydatkowanie środków finansowych na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40 w 2014 i I półroczu 2015 r.   
63   Przedszkole Publiczne Nr 62, ul. Jasna 74   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2014 r.  
64   Przedszkole Publiczne Nr 45, ul. Czwójdzińskiego 9   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2014 r.  
65   Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin    Prawidłowość przyznania, wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych stowarzyszeniu w latach 2013-2014 przez Miasto Szczecin  
66   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    System opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w Gminie Miasto Szczecin  
67   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin    Zarządzanie techniczne obiektem Hali Widowiskowo – Sportowej