Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2013 roku

Lp Jednostka Temat
1   VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Styki 13   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  
2   Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Stowarzyszenie będące beneficjentem dotacji.   Rozliczenie przyznanej w 2011 r. dotacji ma prowadzenie inkubatora dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.   
3   Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  
4   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących, ul. Grzymińska 6   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
5   Przedszkole Publiczne nr 38, ul. Włościańska 5   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
6   Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Dobrzyńska 2   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
7   Rodzinny Dom Dziecka Nr 12, ul. Obrońców Stalingradu 21/4    Gospodarka finansowo - księgowa za 2012 r.  
8   Rodzinny Dom Dziecka Nr 12, ul. Obrońców Stalingradu 21/4    Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo - księgowej za 2011 r.  
9   Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Mazurska 40   Gospodarowanie pływalnią zlokalizowaną przy ul. Rydla 49 w Szczecinie, polityki kadrowej oraz wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację zadań przez CKS w 2012 r.  
10   Rodzinny Dom Dziecka Nr 12 przy ul. Obrońców Stalingradu 21/4    Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo - księgowej za lata 2009 – 2010 r.  
11   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Rodzinny Dom Dziecka Nr 8, ul. 3 Maja 10/5    Gospodarka finansowo – księgowa za 2012 r.   
12   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Rodzinny Dom Dziecka Nr 8,ul. 3 Maja 10/5   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo – księgowej za 2011 r.   
13   Rodzinny Dom Dziecka Nr 7, ul. Narożna 50    Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo - księgowej za lata 2011 - 2012.  
14   Zespół Szkół nr 11, ul. Piaseczna 40   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  
15   Miejska Izba Wytrzeźwień, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/24   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
16   Centrum Opieki Nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66    Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i rozdzielaczy węzła cieplnego w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie wraz z wykonaniem umowy.   
17   Gimnazjum nr 20, ul. Brodnicka 10    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2011-2012.   
18   Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Ogińskiego 9   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2012 r.   
19   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1, Al. Papieża Jana Pawła II 2   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2012 r.  
20   Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1    Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z wykonaniem umowy.   
21   Przedszkole Publiczne nr 30, ul. Piotra Skargi 18    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2011-2012 r.  
22   Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne, ul. Łaziebna 6 - 7   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2011 r.   
23   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1    Prawidłowość realizacji zadania: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap IV – Budowa ronda w ciągu ul. Morwowej.  
24   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin; pl. Armii Krajowej 1   Realizacja zadań z zakresu kontroli podatkowej   
25   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17    System zamówień publicznych w latach 2011 - 2012.  
26   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  
27   Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40   Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do budynków Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II wraz z wykonaniem umowy.   
28   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25   System zamówień publicznych w 2012 r.  
29   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Rodzinny Dom Dziecka Nr 7, ul. Narożna 50   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo – księgowej za lata 2009 - 2010.  
30   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. B. Śmiałego 42/43   Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.07.2012 r., po kontroli P/14/12 przeprowadzonej przez WKiAW.  
31   Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.  
32   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Rodzinny Dom Dziecka Nr 13, ul. B. Śmiałego 19/4   Gospodarka finansowo-księgowa za 2012 r.   
33   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Rodzinny Dom Dziecka Nr 13, ul. B. Śmiałego 19/4   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej za 2011 r.   
34   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Rodzinny Dom Dziecka Nr 13, ul. B. Śmiałego 19/4   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej za 2010 r.   
35   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Rodzinny Dom Dziecka Nr 11 w Warnowie 31, Ładzin    Gospodarka finansowo -księgowa za 2012 r.   
36   Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA”, ul. Monte Cassino 19a    Gospodarka finansowo-księgowa za 2012 rok  
37   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
38   Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Budzysza Wosia 8/9    Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na wykonanie ogrodu w ramach projektu ,,Eko - Szkoły program edukacyjny w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin” przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie ul. Budzysza Wosia 8/9 wraz z wykonaniem umowy.  
39   Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Królowej Jadwigi 29    Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury udzielenia zamówienia publicznego na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z wykonaniem umowy   
40   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego – zagadnienia wybrane  
41   Bursa Szkolna Integracyjna, ul. Zygmunta Starego 1   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
42   Zespół Szkół Szpitalnych, ul. Unii Lubelskiej 1   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
43   Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1, ul. Koszalińska 13    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2012 rok  
44   Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Szczecin; pl. Armii Krajowej 1   Prawidłowość przeprowadzania w 2012 r. postępowań administracyjnych w zakresie określonym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami   
45   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5   Prawidłowość postępowania zatwierdzającego projekt i wydającego decyzję zezwalającą na budowę obiektu handlowego w ciągu al. Wyzwolenia oraz wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego pod ww. obiektem.  
46   Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych.   
47   Zespół Szkół Nr 7, ul. Rymarska 22 A   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2012 r.   
48   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2012 r.   
49   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, ul. Przestrzenna 21    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2012 r.  
50   Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o. o., ul. Struga 10   Prowadzenie dokumentacji czasu pracy kierowców oraz realizacja umów w okresie od kwietnia do maja 2012 r.