Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Lp Jednostka Temat
1   Stowarzyszenie Aeroklub Szczeciński Oddział Regionalny Aeroklubu Polskiego z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej 10    Sposób wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Miasto Szczecin przekazanych ww. stowarzyszeniu  
2   Szkoła Podstawowa Nr 45 w Szczecinie, ul. Tadeusza Zawadzkiego 75   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/7/19 przeprowadzonej w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
3   Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
4   Szkoła Podstawowa Nr 55 w Szczecinie ul. Orawska 1   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.  
5   Przedszkole Publiczne Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
6   Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu ul. Kwiatowa 12 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
7   Przedszkole Publiczne Nr 58 w Szczecinie ul. Marlicza 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
8   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Szczecinie, ul. Romera 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
9   „Aktywne Przedszkole KOGUT”, ul. Zofii Nałkowskiej 11 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
10   Wydział Inwestycji Miejskich i Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin   Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.  
11   Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin   Zawieranie i realizacja umów  
12   Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
13   Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
14   Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinie ul. Złotowska 86    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
15   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie pozwoleń na budowę  
16   Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 2    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
17   Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp w Szczecinie, ul. Taborowa 7   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
18   Szkoła Podstawowa Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp w Szczecinie, ul. Taborowa 7   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
19   Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY w Szczecinie, ul. Kuśnierska 10   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
20   II Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY w Szczecinie, ul. Panieńska 46/U1   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
21   Przedszkole Publiczne Nr 44 w Szczecinie, ul. Ruska 16    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
22   Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bałtycka 1a, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
23   Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Chobolańska 20   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
24   XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, ul. Kopernika 16A   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
25   Punkt Przedszkolny „Siódme Niebo”, ul. Zygmunta Moczyńskiego 8 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
26   Wydział Spraw Obywatelskich    Prowadzenia spraw dotyczących rzeczy znalezionych  
27   Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2    Gospodarka finansowa w 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
28   IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi plac Mariacki 1 w Szczecinie    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
29   Przedszkole Publiczne Nr 31 w Szczecinie, ul. Monte Cassino 17   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2020 r.   
30   Rada Osiedla Gumieńce z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 76   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Gumieńce   
31   Rada Osiedla Niebuszewo z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 2/3   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Niebuszewo   
32   Rada Osiedla Nowe Miasto z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 46   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Nowe Miasto   
33   Radz Osiedla Zdroje z siedzibą przy ul. Torfowej 1    Gospodarka finansowa Rady Osiedla Zdroje   
34   Szkoła Podstawowa Nr 24 w Szczecinie, ul. Rymarska 22A   Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej  
35   Zespół Szkół Nr 8 w Szczecinie, ul. 3 Maja 1A   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.   
36   Centrum Kształcenia Sportowego    Gospodarowanie mieniem  
37   Przedszkolu Publicznym Nr 51 ul. Krzywa 59, 71-000 Szczecin   Przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych do przedszkola.  
38   Przedszkole Publicznym Nr 58 ul. Krzysztofa Marlicza 26, 71-246 Szczecin   Przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych do przedszkola  
39   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1,   Prowadzenie spraw dotyczących podatku od środków transportowych  
40   Przedszkole Publiczne Nr 35 w Szczecinie, ul. Jaracza 5a    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2020 r.   
41   Przedszkole Publiczne Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
42   V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 14    Stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
43   Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie ul. Kazimierza Królewicza 63    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
44   Szkoła Podstawowa Nr 9 w Szczecinie ul. Dąbrówki 10    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
45   Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta    Realizacja zadań dot. rejestracji pojazdów przez pracownika WSO