Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze  2023/06/07 14:56:56  Adrianna Dąbrowska  oferta - konserwator  
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2023/06/07 14:44:26  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2023/06/07 14:11:18  Tomasz Czerniawski  wyczyszcenie kodu html 
Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2023/06/07 13:46:20  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
Rejestr zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę  2023/06/07 13:43:22  Hanna Nierzwicka  przyjęto bez sprzeciwu dnia 07.06.2023 r. pod nr 344/23 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2023/06/07 13:35:36  Monika Bernat  poprawka techniczna 
Informacje o wyniku naboru do Urzędu  2023/06/07 12:47:25  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2023/06/07 12:10:24  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
Interpelacje i zapytania radnych  2023/06/07 11:20:01  Ewa Peryt  Dodano nowy załącznik 
10  Ogłoszenia zewnętrzne  2023/06/07 11:04:22  Alicja Dąbek  Dodano nowy załącznik 
11  Informacje o wyniku naboru  2023/06/07 10:16:54  Ewa Klimer  wynik naboru 
12  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2023/06/07 08:42:39  Dominika Polito  Publikacja wykazu 
13  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2023/06/07 07:49:56  Iwona Suruda  Informacja do publicznej wiadomości  
14  Mała dotacja do 10 tys. zł  2023/06/06 15:26:04  Sylwia Pączka  Mała Dotacja 
15  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2023/06/06 14:12:44  Katarzyna Sieradzan  Dodano nowy załącznik 
16  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2023/06/06 13:32:12  Karolina Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
17  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2023/06/06 13:01:51  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
18  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2023/06/06 12:44:17  Dorota Furmańczyk  decyzja o warunkach zabudowy 
19  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do Urzędu  2023/06/06 10:38:19  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
20  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2023/06/06 10:15:09  Maria Bieńkowska  Informacja o wydanej decyzji WZ 
21  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2023/06/06 10:03:57  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
22  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2023/06/06 07:59:42  Honorata Prałat  dodanie ogłoszenia - mpzp Śródmieście - Zachód, Małkowskiego, Kosmos 
23  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2023 roku  2023/06/05 13:18:56  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
24  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku  2023/06/05 13:07:46  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
25  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2023/06/05 12:53:44  Anna Depa  aktualizacja wykazu aptek 
26  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2023/06/05 11:39:02  Honorata Prałat  aktual. uchwalonych stan na 01.06.2023 r. 
27  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2023/06/05 11:09:08  Kamila Misiura-Agopsowicz  Dodano nowy załącznik 
28  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2023/06/05 11:05:13  Hłąd Daria  Wykaz zbiorczy 
29  Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin  2023/06/05 10:40:56  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
30  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2023/06/05 09:21:02  Anna Tarnawska  dodanie załączników w pkt. 6 
31  Wyłożenia  2023/06/05 08:12:08  Honorata Prałat  usunięcie po sesji KŻS 
32  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2023/06/02 13:36:48  Piotr Spunda  nowy wpis 
33  Pełnomocnicy i Doradcy Prezydenta Miasta  2023/06/02 12:14:15  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
34  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2023/06/02 11:33:57  Wojciech Wnuk  nowa poozycja 
35  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2023/06/02 10:39:23  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
36  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2023/06/02 10:20:31  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
37  Cmentarze i zieleń Miasta Szczecin  2023/06/02 10:10:49  Małgorzata Wójcik  aktualizacja daty 
38  Sprzedaż majątku ruchomego  2023/06/02 08:08:37  Tomasz Czerniawski  cofnięcie błędnie wprowadzonej informacji 
39  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do miejskich jednostek  2023/06/02 08:05:53  Agnieszka Nykiel  Dodano nowy załącznik 
40  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia jednostek  2023/06/01 14:23:12  Agata Kamińska  archiwum 
41  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2023/06/01 14:01:22  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
42  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  2023/06/01 13:46:10  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
43  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2023/06/01 09:30:53  Tomasz Szaefer  zamieszczenie obwieszczenia 
44  Kontrola realizacji zadań publicznych  2023/05/31 14:30:07  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
45  Ogłoszenia konkursów ofert  2023/05/31 13:08:35  Sylwia Pączka  Ogloszenie konkursu 
46  Miesięczne stawki dotacji  2023/05/31 11:58:51  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
47  Inwestycje celu publicznego  2023/05/31 09:30:38  Dorota Skłodowska  Dodano nowy załącznik 
48  Wybory Ławników  2023/05/30 07:52:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
49  Wybory do Sejmu i Senatu  2023/05/29 13:45:05  Marta Czapiewska  uzupełnienie treści 
50  Wybory do RO Pomorzany 2019  2023/05/29 13:43:23  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
51  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2023/05/29 10:29:14  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
52  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2023/05/29 10:05:45  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
53  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej  2023/05/29 08:33:48  Małgorzata Wójcik  informacja do publicznej wiadomości 
54  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2023/05/26 13:41:08  Marika Molenda  wprowadzenie danych 
55  Uchwały Rady Miasta  2023/05/26 11:24:40  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
56  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2023/05/26 11:06:46  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
57  Sprawozdania  2023/05/26 10:25:49  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
58  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2023/05/26 08:35:07  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
59  Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach  2023/05/25 13:18:57  Tomasz Czerniawski  dodanie petycje RM w 2021 
60  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2022–2025  2023/05/25 13:09:19  Natalia Bakiera  aktualizacja 
61  Gminny Program Rewitalizacji  2023/05/25 10:57:12  Anna Laufer-Jęśko  DODANIE UCHWAŁY 
62  Wzory  2023/05/25 10:33:23  Katarzyna Konieczna  aktualizacja 
63  Narady prezydenckie w 2023 roku  2023/05/25 08:59:58  Mateusz Kowalewski  nowa pozycja 
64  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2023/05/25 07:25:48  Honorata Prałat  dodanie wniosku 
65  Rada Miasta Szczecin  2023/05/24 15:24:29  Marta Klimek  poprawka w linku 
66  Konsultacje rynkowe  2023/05/24 12:56:38  Agnieszka Łempicka  nowa pozycja 
67  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2023/05/24 09:51:19  Anna Tarnawska  czyszczenie stylów tekstu 
68  Kontrole imprez masowych  2023/05/24 08:43:50  Katarzyna Bukowska  dodanie protokołu 
69  Rejestr Petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2023 roku  2023/05/24 08:36:52  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
70  Postępowanie administracyjne  2023/05/23 14:24:09  Dorota Kosowicz  Dodano nowy załącznik 
71  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika  2023/05/23 09:15:11  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
72  Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw  2023/05/23 08:15:16  Małgorzata Leoniewska  nowa decyzja zrid 
73  Karta Zgłoszenia  2023/05/22 15:08:18  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
74  Wybory ławników  2023/05/22 14:53:58  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
75  Rejestr działalności regulowanej  2023/05/22 13:23:14  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
76  Obowiązujące akty prawne  2023/05/22 12:13:47  Katarzyna Konieczna  modyfikacja danych 
77  Sprawozdanie Finansowe Gminy Miasto Szczecin za 2022 rok  2023/05/22 11:51:25  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
78  Ulgi i umorzenia podatkowe  2023/05/19 15:41:52  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
79  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2023/05/19 12:33:30  Mirella Wołłejszo  ogłoszenie o wszczciu postepowania 
80  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2023/05/19 10:47:11  Justyna Chmiel  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
81  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023  2023/05/19 10:34:31  Anna Gajewska  nowa pozycja 
82  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2023/05/19 07:34:41  Justyna Sołtysiak  aktual. wykazu planów obowiązujących stan na 19.05.2023r. 
83  Sekretariaty  2023/05/18 14:25:13  Anna Tarnawska  korekta pokoju WZiON 
84  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2023/05/18 14:20:24  Justyna Sołtysiak  wykaz obow uchyl. - stan na 19.05.2023 
85  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2023/05/18 10:37:21  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
86  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023  2023/05/18 08:53:34  Anna Gajewska  nowa pozycja 
87  Wykonanie Budżetu Miasta 2023  2023/05/17 15:19:17  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
88  Budżet Miasta Szczecin 2023  2023/05/17 15:08:39  Aleksandra Gałgańska  nowy rodział 
89  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2023/05/17 13:01:51  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 10.01.2023 
90  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2023/05/16 07:50:11  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołania do aktualnego zarządzenia 
91  Inicjatywa lokalna - złożone wnioski  2023/05/15 13:49:32  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
92  Prawa i obowiązki ławnika  2023/05/15 13:18:10  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
93  Instrukcja korzystania z BIP UM  2023/05/15 11:29:35  Tomasz Czerniawski  odwołanie do zarządzenia PM nr 459/22 
94  Ogłoszenia  2023/05/15 10:15:27  Marta Tarnowska-Pelc  Zapytanie ofertowe 
95  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2023/05/15 10:06:18  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
96  Wybory 2023  2023/05/15 10:04:10  Tomasz Czerniawski  nowa poozycja 
97  Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2023/05/12 15:17:29  Alicja Prociak  nowa pozycja 
98  Indywidualne interpretacje podatkowe  2023/05/12 14:39:55  Marcin Śniady  nowa pozycja 
99  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2023/05/11 10:12:02  Anna Depa  Informacja - profilaktyka 
100  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2023/05/09 09:16:21  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
101  Otwarte Konkursy Ofert projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2023/05/04 15:24:49  Joanna Kotkowiak  oczyszczenie kodu html 
102  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2023/05/04 11:16:42  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja 
103  Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Szczecin za rok 2022  2023/04/28 13:03:51  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
104  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2023/04/28 13:03:26  Dorota Urbanek  aktualizacja linków 
105  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2023/04/28 13:02:19  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
106  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2023/04/28 13:00:14  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
107  Sprawozdania budżetowe  2023/04/28 12:57:50  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
108  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2023/04/28 09:01:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
109  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2023/04/28 08:40:36  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
110  Publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze  2023/04/27 14:28:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja dyrektora jednostki 
111  Wykonanie Budżetu Miasta 2022  2023/04/27 10:34:27  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
112  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2023/04/27 08:47:57  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
113  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/27 08:31:31  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
114  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2023/04/24 14:48:09  Anna Tarnawska  usunięcia odnośnika - RIO 
115  Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011  2023/04/21 15:04:30  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
116  Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej  2023/04/21 14:41:31  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
117  Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej  2023/04/21 14:36:18  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
118  Oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej  2023/04/21 13:51:11  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
119  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/21 13:27:38  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
120  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/21 12:33:51  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
121  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/21 10:02:41  Kamila Sander  now apozycja 
122  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/21 09:24:54  Kamila Sander  nowa pozycja 
123  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/20 14:58:25  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
124  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2023/04/20 13:48:31  Natalia Bakiera  dodanie aktualnej kadencji 
125  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/20 13:35:09  Kamila Sander  nowa pozycja 
126  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/20 13:28:01  Kamila Sander  nowa pozycja 
127  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/20 13:15:30  Kamila Sander  nowa pozycja 
128  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/20 11:30:14  Kamila Sander  nowa pozycja 
129  Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2000 roku  2023/04/20 11:08:14  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
130  Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2001 roku  2023/04/20 10:45:23  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
131  Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2002 roku  2023/04/20 10:23:56  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
132  Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2004 roku  2023/04/20 10:17:08  Kamila Sander  nowa pozycja 
133  Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2023/04/20 10:06:34  Ewa Dominiak-Górska  Aktualizacja informacji 
134  Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2003 roku  2023/04/20 09:53:15  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
135  Inwestycje realizowane  2023/04/20 08:59:49  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
136  Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2005 roku  2023/04/20 08:46:10  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
137  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2023  2023/04/20 08:36:29  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
138  Oceny Budżetu Miasta Szczecina 2006  2023/04/20 08:25:01  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
139  Oceny Budżetu Miasta 2007  2023/04/19 13:45:50  Kamila Sander  aktualizacja 
140  Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2008  2023/04/19 13:24:11  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
141  Oceny Budżetu Miasta 2009  2023/04/19 12:02:01  Kamila Sander  przeniesienie wpisu 
142  Oceny Budżetu Miasta 2010  2023/04/19 11:45:03  Kamila Sander  dodanie uchwały RIO 
143  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2023/04/18 14:24:48  Małgorzata Kaczmarek  aktualizacja linków 
144  Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2023/04/18 12:03:59  Piotr Spunda  Aktualizacja informacji 
145  Oceny Budżetu Miasta 2011  2023/04/17 14:27:30  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
146  System Tras Rowerowych  2023/04/17 13:57:52  Anna Tarnawska  odlinkowanie grafiki 
147  Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2012  2023/04/17 13:53:38  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
148  Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2013  2023/04/17 13:06:39  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
149  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2023/04/17 12:11:00  Kamila Sander  aktualizacja odwołań 
150  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/17 11:10:31  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
151  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/14 15:16:33  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
152  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/14 14:21:51  Kamila Sander  Dodano nowy załącznik 
153  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/14 10:00:12  Kamila Sander  nowa pozycja 
154  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/14 09:12:02  Kamila Sander  nowa pozycja 
155  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/14 08:58:15  Kamila Sander  nowa pozycja 
156  Budżet Miasta Szczecin 2019  2023/04/14 08:24:15  Kamila Sander  dodanie informacji 
157  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/13 13:17:23  Kamila Sander  nowa pozycja 
158  Budżet Miasta Szczecin 2020  2023/04/13 12:38:23  Kamila Sander  poprawka błednego linku 
159  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/13 10:29:40  Kamila Sander  nowa pozycja 
160  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2023/04/13 09:50:14  Kamila Sander  nowa pozycja 
161  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2023/04/12 13:35:50  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
162  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami - unieszkodliwianie lub odzysk  2023/04/05 14:11:00  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
163  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2023/04/04 15:28:04  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
164  Zapobieganie HIV / AIDS  2023/04/04 15:04:53  Anna Depa  umieszczenie informacji 
165  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2023/04/04 13:11:41  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
166  Urząd Miasta Szczecin  2023/04/04 13:05:16  Tomasz Czerniawski  aktualizacja nr telefonu 
167  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2023/04/03 11:36:59  Anna Depa  ogłoszenie konkursowe 
168  Inwestycje planowane  2023/03/31 12:54:03  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
169  Niepubliczne przedszkola  2023/03/31 11:29:36  Kinga Jatczak  aktualizacja 
170  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2023/03/31 11:05:54  Tomasz Czerniawski  wyczyszczenie html 
171  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2023/03/31 09:38:17  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
172  Mecenas osób niepełnosprawnych  2023/03/31 09:18:19  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
173  Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2023/03/30 14:52:23  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o linki do naboru wniosków 
174  Petycje  2023/03/30 14:02:10  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
175  Nieczystości ciekłe  2023/03/30 13:15:40  Tomasz Czerniawski  przeniesienie linków z "odpady" 
176  Odpady  2023/03/30 13:14:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
177  Kadencja 2022/23  2023/03/30 11:31:21  Anna Musiał  uzupełnienie treści 
178  Sale Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego  2023/03/30 10:54:16  Karol Lipiński  nowa pozycja 
179  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2023/03/30 10:47:19  Karol Lipiński  Nowa informacja 
180  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2023/03/30 09:08:17  Damian Daciuk  aktualizacja danych 
181  Decyzje administracyjne Wydziału Ochrony Środowiska  2023/03/30 08:59:19  Damian Daciuk  uaktualnienie linków 
182  Lasy Miejskie  2023/03/29 12:51:21  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
183  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku  2023/03/29 12:38:50  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
184  Programy zakończone  2023/03/29 11:20:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
185  Programy, Prognozy, Plany, Polityki, Strategie  2023/03/29 10:42:28  Tomasz Czerniawski  poprawa linków 
186  Szczecin bez azbestu  2023/03/29 10:24:38  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
187  Program "MEWA" - nabór zakończony  2023/03/29 10:20:59  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
188  Inicjatywa lokalna - podstawa prawna  2023/03/28 15:22:01  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
189  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2023/03/28 14:40:33  Tomasz Czerniawski  dodanie linka do dokumentu za rok 2022 
190  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2022  2023/03/28 14:37:28  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
191  Deklaracja dostępności  2023/03/28 13:54:22  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
192  VAT-Centralizacja  2023/03/28 10:47:44  Kamila Szczygieł  aktualizacja 
193  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2023/03/28 10:42:48  Anna Depa  Dodano nowy załącznik 
194  Obwodowe komisje wyborcze  2023/03/27 10:04:30  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
195  Zwierzęta  2023/03/24 12:59:40  Magdalena Kucharzyk  aktualizacja 
196  Plan adaptacji Miasta Szczecina do zmian klimatu  2023/03/24 12:17:11  Agata Kowalczyk  nowy wpis 
197  Wydarzenia zakończone  2023/03/24 11:20:08  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
198  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2023/03/24 11:17:15  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
199  Archiwum Biura Dialogu Obywatelskiego  2023/03/24 11:11:19  Tomasz Czerniawski  wprowadzanie linków 
200  Prezydencka Rada Kultury  2023/03/24 10:34:05  Małgorzata Andryszewska  udostępnienie infrmacji