Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Lp Jednostka Temat
1   Przedszkole Publiczne nr 51, ul. Krzywa 59   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
2   Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Dobrzyńska 2 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z wykonaniem umowy.  
3   Gimnazjum nr 1, ul. Wł. Reymonta 23, 71-276 Szczecin   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
4   Zespół Szkół Technicznych i Morskich, ul. Willowa 2/4    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2011 r.   
5   Zespół Szkół nr 1, ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-774 Szczecin   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
6   Zespół Szkół nr 13, ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
7   Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki, ul. Niemierzyńska 18a w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.   
8   Wydział Sportu Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie   Rzetelność w wykonywaniu zadań określonych w umowie WSiT/II/ŁW/4220/21/11 (CRU 11/0001856) z dnia 21.04.2011 r. (bez procedur zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawcy)  
9   Międzynarodowe Targi Szczecińskie, ul. Struga 6-8 w Szczecinie   Rzetelność w wykonywaniu zadań określonych w umowie WSiT/II/ŁW/4220/21/11 (CRU 11/0001856) z dnia 21.04.2011 r. (bez procedur zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawcy).  
10   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Dokonywanie rozliczeń kosztów c.o., wody i nieczystości stałych na rzecz najemców lokali komunalnych, określenie potrzeb konserwacji napraw urządzeń związanych z ww. mediami wynikających z uwag zgłaszanych przez najemców (w zakresie wniesionych skarg przez mieszkańców lokali komunalnych).   
11   Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.   
12   Zespół Szkół Specjalnych Nr 9, ul. Letniskowa 1 w Szczecinie    Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
13   Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Wołogoska 5 w Szczecinie    Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
14   Wydział Sportu Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie   Rozliczenie dotacji udzielonych beneficjentowi na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym szkolenie dzieci i młodzieży w latach 2010-2011.   
15   Wydział Inwestycji Miejskich oraz Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość realizacji zadania: Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu z przebudową Niepodległości i Pl. Żołnierza.  
16   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 w Szczecinie   Prawidłowość fakturowania i egzekwowania należności na podstawie umów zawartych z kontrahentami za lata 2010 - 2011.  
17   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42/43 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa, gospodarowanie mieniem (udostępnianie pomieszczeń) oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2011 r.   
18   Straż Miejska Szczecin, ul. Felczaka 9   Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.  
19   Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania komputerowego dla BPPM (ogłoszenie nr 286311-2011) wraz z wykonaniem umowy.   
20   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariackiej 25 w Szczecinie   Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowo – księgowej samorządowego zakładu budżetowego za lata 2010 – 2011.   
21   Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne w Szczecinie, ul. Łaziebna 6 - 7   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.  
22   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość przyznawanych dotacji od 01 września 2007 r. wybranym przedszkolom niepublicznym  
23   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
24   Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Reymonta 23    Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na utworzenie małego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z wykonaniem umowy  
25   Szkoła Podstawowa nr 71, ul. Bośniacka 7   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów.  
26   Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64    Gospodarka finansowo - księgowa za 2011 r.  
27   Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w latach 2010-2011 r.  
28   Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Rozliczenie dotacji udzielonych Stowarzyszeniu w związku z realizacją zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w latach 2010 r.- 2011 r.   
29   Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. S. Klonowica 5   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego – na przykładzie wybranych postępowań przeprowadzonych w 2011 r.   
30   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. E. Plater 86   Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2011 r., po kontroli P/10/11 przeprowadzonej przez WKiAW  
31   Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u, ul. E. Plater 20   Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.03.2011 r., po kontroli P/3/11 przeprowadzonej przez WKiAW  
32   Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych, ul. Racibora 60/61   Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na wymianę okien drewnianych na okna PCV w budynku internatu oraz budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych wraz z wykonaniem umowy.  
33   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, ul. Romera 21-29   Realizacja budżetu zadaniowego – modernizacja obiektu DPS przy ul. Romera (zagadnienia wybrane).  
34   Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Mazurska 40   Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych za okres 2011 roku.   
35   Gimnazjum nr 6, ul. Niemierzyńska 17   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
36   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Pokoju 48    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 rok  
37   Stowarzyszenie   Realizacja przez beneficjenta dotacji obowiązków związanych z prowadzeniem wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dla środków otrzymanych w ramach dotacji w latach 2009 - 2011 r.   
38   Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Zakole 1A   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
39   Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chobolańska 20   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, po kontroli P/11/11 przeprowadzonej przez WKiAW.  
40   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, pl. Jakuba Wujka 6   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 września 2011 r., po kontroli P/26/11, przeprowadzonej przez WKiAW.   
41   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Rozliczenie dotacji udzielonych wybranym organizacjom pozarządowym na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2011 r.  
42   Miejska Izba Wytrzeźwień, ul. Dąbrowskiego 22/23   Gospodarka finansowo – księgowa za 2011 r.   
43   Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia oraz sprawy kadrowe za 2011 r.   
44   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Narutowicza 17   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz spraw kadrowe za 2011 r.   
45   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia 14   Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.11.2011 r., po kontroli P/37/11 przeprowadzonej przez WKiAW  
46   Przedszkole Publiczne Nr 74, ul. 26-go Kwietnia 3   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.  
47   Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/17/11 przeprowadzonej przez WKiAW w 2011 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r.  
48   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a    Gospodarka finansowo - księgowa za 2011 r.  
49   Zespół Szkół Łączności, ul. Ku Słoncu 27/30   Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/32/11 przeprowadzonej przez WKiAW dotyczącej prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2008-2011.  
50   Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Jodłowa 21    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/34/11 przeprowadzonej przez WKiAW w 2011 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r.   
51   Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, al. Wojska Polskiego 119    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2011 r.   
52   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Al. Piastów 7    Gospodarka finansowo - księgowa za 2011 r.  
53   VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/49/11 przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2011 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r.  
54   Przedszkole Publiczne Nr 8, ul. Różowa 24    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 rok.   
55   Zespół Szkół Nr 9, ul. Ks. Dąbrówki 10   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.   
56   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2, ul. Jagiellońskiej 58   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.  
57   Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Bandurskiego 56   Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 rok.   
58   I Liceum Ogólnokształcące, al. Piastów 12   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia oraz sprawy kadrowe za 2011 r