Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku

Lp Jednostka Temat
1   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin    Wydawanie legitymacji potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi  
2   Publiczne Przedszkole Nr 10 ul. Wołogoska 5 Szczecin   Przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych do przedszkola  
3   Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
4   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie, pl. O. Jakuba Wujka 6    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli Z/3/17 przeprowadzonej przez WKiAW w 2017 r. w zakresie gospodarki kasowej, inwentaryzacji środków trwałych oraz prowadzenia spraw kadrowych  
5   Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie ul. Unisławy 32/33    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
6   Przedszkole Publiczne Nr 1 w Szczecinie, ul. Grażyny 7   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok  
7   Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” w Szczecinie ul. Cyryla i Metodego 43    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
8   Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin    Wydawanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
9   VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
10   Teatr Współczesny w Szczecinie, Wały Chrobrego 3    Gospodarka finansowa w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
11   Rada Osiedla Osów z siedzibą przy ul. Miodowej 36A, 71-497 Szczecin   Gospodarka finansowa za 2018 r.   
12   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Władysława Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin   Prace remontowo adaptacyjne w trzech połączonych lokalach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Piastów 16 w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu Kreator bezpieczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6.  
13   Przedszkole Publiczne Nr 18 w Szczecinie, ul. Unisławy 15a   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok.  
14   Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
15   Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
16   Miejski Ośrodek Kultury ul. Goleniowskiej 67, Szczecin   Gospodarka finansowa w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
17   Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
18   Szkoła Podstawowa Nr 5 w Szczecinie ul. Królowej Jadwigi 29    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 r.   
19   Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA", ul. Monte Cassino 19 a, 70-467 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
20   Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Rymarska 22 a, 70-702 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
21   Szkoła Podstawowa Nr 20 w Szczecinie przy ul. Dobrzyńskiej 2    Gospodarka finansowo – księgowa w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.   
22   Szkoła Podstawowa Nr 47 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 59    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.   
23   Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Bałtycka 1A, 70-880 Szczecin    Gospodarowanie mieniem   
24   Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych oraz Biuro ds. Zamówień Publicznych    Remont boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie.  
25   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin    Wybrane aspekty gospodarowania mieniem  
26   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2018 r.  
27   Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Piastów 6, 70-327 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
28   Młodzieżowy Ośrodkek Socjoterapii Nr 2, ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
29   Rada Osiedla Stołczyn,ul. Kościelna 28 Szczecin    Gospodarka finansowa za 2018 r.  
30   Rada Osiedla Śródmieście Północ, ul. Jana Pawła II 42 w Szczecin   Gospodarka finansowa za 2018 r.  
31   Przedszkole Publiczne Nr 65, ul. J. Ch. Paska 34, 71-622 Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
32   III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Pomorska 150    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/25/18 w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2017 r.  
33   Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 21 w Szczecinie ul. Malczewskiego 23    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok.  
34   Przedszkole Niepubliczne „Happy Świat”, ul. Iwaszkiewicza 88 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
35   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Emilii Plater 86 Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok  
36   Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Tadeusza Zawadzkiego 75, Szczecin   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
37   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin   Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego  
38   Przedszkole Publiczne Nr 23, ul. Ofiar Oświęcimia 12, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
39   Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. Budzysza Wosia 8/9 w Szczecinie    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
40   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin   Prawidłowość rozliczania zużycia wody w komunalnym lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Monte Cassino w Szczecinie.  
41   Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska, Szczecin    Bezpieczeństwo i higiena pracy  
42   XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymiul. Kopernika 16 Szczecini    Bezpieczeństwa i higieny pracy  
43   Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin   Gospodarowanie mieniem  
44   Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Football Academy School of Excellence, ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin,    Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
45   Prywatna SzkołaPodstawowa Leonarda Piwoni, ul. Ściegiennego 34/35 70-354 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
46   Szkoła Mistrzostwa Sportowego Football academy School of Excellence Liceum , ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
47   Szkoła Podstawowa przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym, ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
48   Bursa Szkolna FASE ul. 3 maja 11, 70-214 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
49   Rada Osiedla Słoneczne z siedzibą przy ul. Rydla 49 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2018 r  
50   Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie przy pl. Św. Piotra i Pawła    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
51   Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie zezwoleń na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów oraz ustalanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów   
52   Liceum Ogólnokształcącye dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Szczecinie ul. Antosiewicza 2    Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
53   Punkt Przedszkolny „CORECTA” ul. Niedziałkowskiego 26A/1 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
54   Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin    Gospodarowanie mieniem  
55   Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie ul. Batalionów Chłopskich 115   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok.  
56   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie ul. Przylesie 17   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.