Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

Raport roczny z monitoringu osuwisk Szczecin 2022Raprt z monitoringu na osuwiskach nr 79710; 79749; 8051; 80504; 79755; 80568 za 2022r..1;Raport roczny z monitoringu osuwisk Szczecin 2021Studium kompozycyjne Szczecina Miejski Plan Zarządzania KryzysowegoDiagnoza - Energia Szczecińskiej Kultury - 2019Badanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w 2018 r.Waloryzacja przyrodnicza miasta SzczecinaRaport z wykonania Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024Analiza techniczno-eksploatacyjnych i organizacyjnych uwarunkowań wykorzystania tramwaju dwukierunkowego w systemie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Szczecin Kompleksowe Badania Ruchu 2016Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021Raport z wykonania Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020 za okres 01.01.2013 r. -31.12.2014 r.Przebudowa ul. SzybowcowejProgram ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględniniem perspektywy na lata 2017-2020Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Szczecin - wersja do konsultacjiRaport o Stanie MiastaKompleksowe Badania Ruchu w Szczecinie 2010Strategia Rozwoju Szczecina 2025Raport z realizacji "Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019" obejmujący lata 2008-2009Diagnoza i perspektywy rozwoju gospodarczego w ujęciu krótko i średniookresowymProjekt strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta SzczecinSzczeciński Szybki TramwajWieloletni Program Rozwoju SzczecinaWzorce konsumpcji alkoholu w Szczecinie"Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaRaporty pokontrolne Wydziału Kontroli i Audytu WewnętrznegoZałożenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto SzczecinStan Mienia Komunalnego Gminy Miasto SzczecinPolityka Transportowa Miasta SzczecinStrategia Rozwoju Miasta Szczecin - wersja archiwalnaPodstawowe tendencje w rozwoju demograficznym na lata 2003-2030Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego