Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Lp Jednostka Temat
1   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto – Podjuszański Klub Seniora”    Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   
1   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin    Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła w Szczecinie”   
3   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Lato na prawym brzegu kultury”  
4   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto”  
5   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych”   
6   Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin    Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła 2018”  
7   I Prywatnym Liceum Ogólnokształcące ul. Klonowica 3 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
8   Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
9   Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie przy ul. Kostki Napierskiego 13   Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
10   Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Dzieńdoberek ul. Kuśnierskiej 6 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
11   Niepubliczny Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek, ul. Żubrów 3 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
12   Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO ul. Tomaszowska 1 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
13   Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z siedzibą przy ul. Judyma 1 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2019 r.  
14   Technikum Informatyczne SCI przy. Mazowieckiej 13 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
15   Radza Osiedla Golęcino - Gocław z siedzibą przy ul. Światowida 93 w Szczecinie   Gospodarka finansowa za 2019 r.  
16   Rada Osiedla Dąbie z siedzibą przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2019 r.  
17   Rada Osiedla Turzyn z siedzibą przy ul. Pocztowej 17 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2019 r.  
18   Przedszkole Publiczne Nr 79 ul. Krzemiennej 42A, Szczecin    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2019 r.   
19   Technikum Technologii Cyfrowych, ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin   Gospodarowanie mieniem  
20   Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Szczecin   Kontrola zakresie skargi dotyczącej nieprawidłowości związanych z wręczaniem upominków Członkom Zespołu Opiniującego SBO w styczniu 2018 r.  
21   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin    Rozpatrzenie zarzutów sformułowanych w skardze złożonej przez mieszkańców lokalu przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie oraz wybrane zagadnienia związane z działalnością ZBiLK  
22   Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Szczecin   Realizacja wniosków o wydanie zaświadczeń w zakresie art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  
23   Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1   Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  
24   Szczecińska Agencja Artystyczna w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 64   Gospodarka finansowa w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
25   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 w Szczecinie ul. Emilii Plater 86    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
26   Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie pl. Teatralny 1    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
27   Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie ul. Chmielewskiego 19    sSan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/3/18 przeprowadzonej w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
28   Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
29   Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2019 r.   
30   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Szczecinie ul. Jagiellońskiej 65    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2019 r.  
31   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2019 r.    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Romera 2 w Szczecinie   
32   Szkołą Podstawowa Nr 14 w Szczecinie ul. Strzałowska 27A    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
33   Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2019 r.   
34   Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczecinie al. Piastów 6    Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.  
35   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546, Szczecin   Niezagospodarowanie lokali mieszklanych  
36   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin    Dokonywanie zamian z urzędu lokali mieszkalnych na inne lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.  
37   Szkoła Podstawowa Nr 65 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2019 r.  
38   XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2019 r.   
39   Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie ul. Brodnickiego 10   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2019 r.   
40   Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 w Szczecinie ul. Wielkopolska 14    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.   
41   Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin    Gospodarowanie mieniem  
42   I Liceum Ogólnokształcące al. Piastów 12, 70-331 Szczecin    Gospodarowanie mieniem  
43   Przedszkole Publiczne Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2019 r.  
44   Przedszkole Publiczne Nr 48 w Szczecinie ul. 9-Maja 13    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2019 r.   
45   Przedszkolu Publicznym Nr 20 ul. Wieniawskiego 17 71-130 Szczecin   Przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych do przedszkola  
46   Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie ul. Rayskiego 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
47   Przedszkole Publiczne Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
48   Przedszkole Publiczne Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2019 r.