Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Organizacyjny

Nazwa: Wydział Organizacyjny
Symbol: WO
E-mail: wo@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów Regulaminu
  Organizacyjnego Urzędu oraz zmian do Regulaminu,
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw,
 • Opracowywanie projektów zmian Statutu Miasta Szczecina,
 • Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami krajowymi, których członkiem jest Miasto,
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, z zastrzeżeniem § 35 pkt 9,
 • Delegacje krajowe,
 • Prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników Urzędu,
 • Organizacja staży, praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie,
 • Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz wyrażaniem zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy przez pracodawcę,
 • Ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków, z zastrzeżeniem § 26 pkt 4.

Rozdziały


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Anna Andreatto-Kwiatkowska telefon: 91 4245241 pokój 147 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta)
Agnieszka Bohdan telefon: 91 4245146 pokój 143 Pion Organizacyjny Podinspektor (Stanowisko ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu)
Katarzyna Bojaruniec telefon: 91 4245249 pokój 142 Pion Organizacyjny Główny Specjalista (Stanowisko ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu)
Karolina Florczuk telefon: 91 4245245 pokój 144 Pion Organizacyjny Inspektor (Stanowisko ds. upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń Prezydenta Miasta)
Izabela Gąsior telefon: 91 4245204 pokój 172 Sekretariat Prezydenta Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta)
Alicja Graczyk telefon: 91 4245474 pokój 146 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin i inspekcji miejskich)
Paulina Grzyl-Wegner telefon: 91 4245206 pokój 148A Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta)
Daria Hłąd telefon: 91 4245249 pokój 142 Pion Organizacyjny Inspektor (Stanowisko ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu)
Monika Jachimowicz telefon: 91 4245200, fax telefon: 91 4222340 pokój 115 Sekretariat Sekretarza Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Sekretarza Miasta)
Martyna  Jakubowska telefon: 91 4245146 pokój 143 Pion Organizacyjny Inspektor (Stanowisko ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu)
Edyta Januchta telefon: 91 4245239 pokój 146 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. czasu pracy pracowników Urzędu Miasta oraz obsługi zatrudnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin)
Ewa Kałach telefon: 91 4245867 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Inspektor (Stanowisko ds. petycji, skarg i wniosków)
Anna Kardel telefon: 91 4245243 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Kierownik Referatu
Krystyna Kolasa telefon: 91 4245240 pokój 148A Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta)
Agnieszka Lau telefon: 91 4245867 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Inspektor (Stanowisko ds. petycji, skarg i wniosków)
Lidia Łajkun telefon: 91 4245210 pokój 155 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. naborów na wolne stanowiska urzędnicze )
Grzegorz Łubian telefon: 91 4223489 pokój 140 Dyrektor Wydziału
Ewa Majchrowska fax telefon: 91 4221129, telefon: 91 4245050 pokój 165 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Z-cy Prezydenta Miasta)
Anna Mikołajczyk-Błoniarz telefon: 91 4245244 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Główny Specjalista (Stanowisko ds. petycji, skarg i wniosków)
Anna Prędkiewicz telefon: 91 4245245 pokój 144 Pion Organizacyjny Główny Specjalista (Stanowisko ds. upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń Prezydenta Miasta)
Katarzyna Rożek telefon: 91 4245865 pokój 147 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta)
Katarzyna Rytlewska fax telefon: 91 4230806, telefon: 91 4351100 pokój 103 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Z-cy Prezydenta Miasta)
Daria Sarapak telefon: 91 4245790 pokój 145 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor (Stanowisko ds. czasu pracy pracowników Urzędu Miasta)
Barbara Sil telefon: 91 4245235 pokój 145 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor (Stanowisko ds. czasu pracy pracowników Urzędu Miasta)
Dominika Siwka telefon: 91 4245238 pokój 155 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor (Stanowisko ds. systemu szkoleń i kształcenia, praktyk uczniowskich i studenckich)
Małgorzata Szust telefon: 91 4223489, telefon: 91 4245250 pokój 140 Sekretariat WO Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi Sekretariatu Wydziału)
Beata Szychowska telefon: 91 4245278 pokój 141 Zastępca Dyrektora Wydziału
Aneta Szynert-Błądek telefon: 91 4245209 pokój 169 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Z-cy Prezydenta Miasta)
Ewelina Walewska telefon: 91 4245245 pokój 144 Pion Organizacyjny Inspektor (Stanowisko ds. upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń Prezydenta Miasta)
Anna Wojnicz telefon: 91 4245886 pokój 148A Referat Kadr i Szkolenia Kierownik Referatu
Katarzyna Wróblewska telefon: 91 4223927, telefon: 91 4245208, fax telefon: 91 4230806 pokój 169 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Z-cy Prezydenta Miasta)
Adriana Zwolińska telefon: 91 4245244 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Główny Specjalista (Stanowisko ds. petycji, skarg i wniosków)
Klaudia Zylber-Tarczyńska telefon: 91 4245158 pokój 154 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. systemu szkoleń)
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2003/11/07, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Sławomir Klimek, dnia: 2017/12/05 15:02:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:02:51 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:06:02 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2009/08/03 10:19:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 13:03:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/31 11:23:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/02/12 11:31:48 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/10/31 11:52:32 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/10/31 11:44:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/26 12:11:57 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:08:05 modyfikacja wartości