Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Księgowości

Nazwa: Wydział Księgowości
Symbol: WKs
E-mail: wks@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Księgowości należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu,
 2. prowadzenie rachunkowości organu finansowego Miasta i powiatu według odrębnego planu kont,
 3. centralne rozliczanie podatku VAT Gminy Miasto Szczecin
 4. ewidencja i windykacja należności majątkowych i niemajątkowych budżetu Miasta,
 5. ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 6. sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej Miasta,
 7. ewidencja wartości majątku Urzędu,
 8. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 9. planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,
 10. dokonywanie zabezpieczeń należności budżetowych poprzez wpis hipoteki.

W Filii realizowane są następujące zadania w zakresie Wydziału Księgowości :

 1. windykacja należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości,
 2. windykacja dochodów majątkowych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,
 3. windykacja dochodów Skarbu Państwa.

Dodatkowe informacje:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Marcin Arent telefon: 91 4245412 pokój 129 Referat windykacji dochodów majątkowych Kierownik Referatu (- )
Stanisław Bąbolewski telefon: 91 4245398 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja należności podatkowych i innych należności, obsługa BOI)
Alicja Bączyk telefon: 91 4245427 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Inspektor (windykacja opłat za gospodarowanie odpadami)
Wioletta Biełuś telefon: 91 4351221 pokój 138A Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista (ewidencja należności publicznoprawnych gminy (opłata skarbowa))
Bartosz Chorąży telefon: 91 4331554 pokój 117 Zastępca Dyrektora Wydziału
Monika Dąbrowska-Kurek telefon: 91 4245049 pokój 135 Referat ewidencji należności budżetowych Referent (ewidencja należności cywilnoprawnych)
Elwira Dróżdż telefon: 91 4351230 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Podinspektor (windykacja należności podatkowych gminy - podatek od nieruchomości osoby fizyczne, mandaty Straży Miejskiej oraz opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień)
Renata Dudek telefon: 91 4351259 pokój 137 Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy Inspektor (rozliczanie podatku VAT i akcyzy)
Filip Dziedziniewicz telefon: 91 4351214 pokój 130 Referat ewidencji należności budżetowych Referent (ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami)
Emilia Falkowska telefon: 91 4245126 pokój 132 Referat księgowości głównej Główny Specjalista (księgowość główna i fundusze pomocowe)
Anna Glib telefon: 91 4245049 pokój 135 Referat księgowości głównej Podinspektor (księgowość główna i fundusze pomocowe)
Sandra Górna telefon: 91 4245390 Referat windykacji dochodów majątkowych Inspektor (windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)
Grażyna Gruchalska telefon: 91 4245026 pokój 126 Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST Inspektor
Karolina Jabłońska telefon: 91 4351229 pokój 136 Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy Główny Specjalista (rozliczanie podatku VAT i akcyzy)
Irmina Jamroszka telefon: 91 4245377 pokój 333A Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista (rozliczenia umów zleceń , umów o dzieło)
Piotr Janicki telefon: 91 4351167 pokój 150H Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Główny Specjalista (Zabezpieczenia należności budżetowych)
Dorota Janur telefon: 91 4245396 pokój 150F Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Główny Specjalista (Stanowisko ds. kontroli podatkowej)
Agnieszka Jasińska telefon: 91 4245718 pokój 333B Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Kierownik Referatu (wynagrodzenia i rozliczenia świadczeń pracowniczych)
Aleksandra Jasińska telefon: 91 4331562 Referat windykacji dochodów majątkowych Podinspektor (windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych)
Jolanta Jewiarz telefon: 91 4245395, telefon: 91 4245407 pokój 118 Dyrektor Wydziału (----)
Anna Jucha telefon: 91 4245400 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja opłat za gospodarowanie odpadami)
Ewa Kamieńska telefon: 91 4641876, wew. 1308 pokój Filia Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Podinspektor (windykacja w Filii UM)
Marlena Karczewicz telefon: 91 4245403 pokój 124 Referat ewidencji należności budżetowych Kierownik Referatu
Violetta Kawecka telefon: 91 4351262 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja należności podatkowych - podatek od nieruchomości osoby fizyczne)
Svitlana Kazmirchuk telefon: 91 4331566 pokój 117 Referat ewidencji należności budżetowych Podinspektor (ewidencja należności cywilnoprawnych)
Joanna Kaźmierczak telefon: 91 4245404 pokój 125 Referat rozliczeń finansowych Główny Specjalista
Beata Kłodawska telefon: 91 4245287 pokój 111 Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST Główny Specjalista
Karolina Kłys telefon: 91 4245389 pokój 127 Referat windykacji dochodów majątkowych Inspektor (windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych)
Żaneta Konczalska telefon: 91 4245421 pokój 118 Zastępca Dyrektora
Dorota Konopczak telefon: 91 4351221 pokój 131 Referat ewidencji należności budżetowych Podinspektor (ewidencja należności podatkowych gminy)
Elżbieta Kowalczyk telefon: 91 4245404 pokój 125 Referat rozliczeń finansowych Inspektor (rozliczenia finansowe)
Aneta Koziatek telefon: 91 4351134 pokój 136 Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy Inspektor (rozliczanie podatku VAT i akcyzy)
Dorota Kruszczak telefon: 91 4351214 pokój 130 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista (ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami)
Monika Krzyżewska telefon: 91 4245397 pokój 123 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Kierownik Referatu
Anna Legutowska telefon: 91 4245393 pokój 133 Referat księgowości głównej Główny Specjalista
Barbara Liszniańska telefon: 91 4245386 pokój 152A Referat księgowości głównej Główny Specjalista (księgowość główna i fundusze pomocowe)
Sylwia Łużna telefon: 91 4245411 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja należności podatkowych gminy - podatek od nieruchomości osoby fizyczne, podatek od środków transportowych)
Hanna Maciesza telefon: 91 4809037 pokój SPP Stanowisko ds. windykacji opłat za nieopłacony postój w SPP Główny Specjalista (windykacja opłat za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania)
Magdalena Mackus telefon: 91 4245394 pokój 133A Referat księgowości głównej Kierownik Referatu
Sylwia Majkowska telefon: 91 4245388 pokój 114 Referat ewidencji należności budżetowych Inspektor (ewidencja należności Skarbu Państwa)
Małgorzata Malada telefon: 91 4245125 pokój 134 Referat księgowości głównej Główny Specjalista
Paulina Malczewska telefon: 91 4245126 pokój 132 Referat księgowości głównej Inspektor (Księgowość główna i fundusze pomocowe)
Dorota Markun telefon: 91 4245393 pokój 133 Referat księgowości głównej Główny Specjalista (ewidencja majątku Urzędu Miasta)
Lilianna Markut telefon: 91 4245388 pokój 114 Referat ewidencji należności budżetowych Podinspektor (ewidencja należności cywilnoprawnych)
Aleksandra Misiewicz telefon: 91 4245490 pokój 150G Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Inspektor (Windykacja zaawansowana należności)
Marta Nitzler telefon: 91 4351167 pokój 150H Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Inspektor (Windykacja zaawansowana należności)
Justyna Nowak fax telefon: 91 4351107 , telefon: 91 4245387 pokój 114 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista (ewidencja należności cywilnoprawnych)
Anna Nurkiewicz telefon: 91 4802023 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Inspektor (windykacja należności podatkowych gminy - podatek od nieruchomości osoby fizyczne, podatek rolny, leśny i inne opłaty )
Alicja Okoniewska telefon: 91 4245490 pokój 150G Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Podinspektor (Zabezpieczenia należności budżetowych)
Arlena Pałasz telefon: 91 4245212 pokój 160 Sekretariat Skarbnika Miasta Główny Specjalista (obsługa biurowa Sekretariatu Skarbnika Miasta)
Katarzyna Pawlik telefon: 91 4351167 pokój 150H Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Podinspektor (Windykacja zaawansowana należności)
Anna Piasecka telefon: 91 4233931, telefon: 91 4245395 pokój 118 Sekretariat Wydziału Inspektor
Paulina Pluta telefon: 91 4245126 pokój 129 Referat księgowości głównej Podinspektor (księgowość główna i fundusze pomocowe)
Anna Potok telefon: 91 4351222 pokój 131 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista (ewidencja należności podatkowych gminy)
Dominika Prawdzic telefon: 91 4245405 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista (windykacja podatku od nieruchomości - osoby fizyczne)
Emilia Przeworska telefon: 91 4245413 pokój 125A Referat rozliczeń finansowych Kierownik Referatu
Łukasz Ptaszyński telefon: 91 4351259 pokój 137 Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy Podinspektor (rozliczanie podatku VAT i akcyzy)
Łukasz Rogowski telefon: 91 4245503 pokój 150I Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Główny Specjalista
Ewa Rokocz telefon: 91 4245127 pokój 134A Referat księgowości głównej Podinspektor (księgowość główna i fundusze pomocowe)
Katarzyna Rutkowska telefon: 91 4245055 pokój 135 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista (ewidencja należności cywilnoprawnych gminy z tyt. użytkowania wieczystego osoby fizyczne, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej)
Danuta Skrzypczak telefon: 91 4351214 pokój 130 Referat ewidencji należności budżetowych Inspektor (ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami)
Bartosz Sobieski telefon: 91 4245410 pokój 150E Referat kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Kierownik Referatu
Anna Sobieszek-Chałubińska telefon: 91 4245844 Referat windykacji dochodów majątkowych Podinspektor (windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych)
Agnieszka Stasiak telefon: 91 4245055 pokój 135 Referat ewidencji należności budżetowych Inspektor (ewidencja należności cywilnoprawnych)
Anna Strzelec telefon: 91 4351214 pokój 130 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista (ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami)
Beata Suszczyńska telefon: 91 4245383 pokój 333D Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista (wynagrodzenia i rozliczenia świadczeń pracowniczych)
Klaudia Suszczyńska telefon: 91 4245127 pokój 134A Referat księgowości głównej Podinspektor ( -)
Katarzyna Szczęch telefon: 91 4245130 pokój 117A Referat rozliczeń finansowych Główny Specjalista (Centralny Rejestr Umów)
Kamila Szczygieł telefon: 91 4245128 pokój 138 Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy Kierownik Referatu (rozliczanie podatku VAT i akcyzy)
Barbara Szewczyk telefon: 91 4245125 pokój 134 Referat księgowości głównej Główny Specjalista (księgowość główna i fundusze pomocowe)
Izabela Szydłowska-Wojsław telefon: 91 4245127 pokój 134A Referat księgowości głównej Główny Specjalista (Księgowość główna i fundusze pomocowe)
Anna Szymańska telefon: 91 4351131 pokój 137 Referat ds. rozliczeń podatku VAT i akcyzy Główny Specjalista (rozliczanie podatku VAT i akcyzy)
Emila Świder-Wardak telefon: 91 4245406 Referat windykacji dochodów majątkowych Podinspektor
Aneta Toepler telefon: 91 4245402 pokój 138A Referat ewidencji należności budżetowych Pomoc administracyjna (ewidencja należności z tytułu Strefy Płatnego Parkowania, Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Grzywień nałożonych przez Straż Miejską)
Dorota Urbanek telefon: 91 4351142 pokój 111 Referat rachunkowości i sprawozdawczości JST Kierownik Referatu
Karolina Urbanek telefon: 91 4331553 pokój 111 Młodszy Referent
Magdalena Urynowicz telefon: 91 4245765 pokój 333B Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista (wynagrodzenia i rozliczenia świadczeń pracowniczych)
Monika Walas telefon: 91 4245377 pokój 333A Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista (Rozliczenia umów zleceń, umów o dzieło)
Ewa Wegner telefon: 91 4351140 pokój 131 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista (ewidencja należności podatkowych gminy)
Izabela Widomska telefon: 91 4245392 pokój 128 Referat windykacji dochodów majątkowych Podinspektor (Windykacja dochodów majątkowych gminy)
Agnieszka Wojciechowska telefon: 91 4245383 pokój 333D Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista (wynagrodzenia i rozliczenia świadczeń pracowniczych)
Aleksandra Zakrzewska telefon: 91 4245399 pokój 125 Referat rozliczeń finansowych Główny Specjaista (Rozliczenia finansowe )
Katarzyna Zdanowicz telefon: 91 4245130 pokój 117A Referat rozliczeń finansowych Główny Specjalista (Centralny Rejestr Umów)
Renata Zielonka telefon: 91 4351203 pokój 152A Referat księgowości głównej Główny Specjalista (rozliczenia dotacji)
Monika Zillat telefon: 91 4331566 pokój 117 Referat ewidencji należności budżetowych Inspektor (ewidencja należności cywilnoprawnych)
udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2003/11/07, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/20 12:23:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/20 12:23:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 13:17:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 11:22:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/03/06 14:29:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:26:21 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:53:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/12/27 12:28:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/15 12:17:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/15 12:16:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:36:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:15:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:14:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 13:27:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:51:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:47:31 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:05:17 modyfikacja wartości