Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Lp Jednostka Temat
1   Przedszkole Publiczne nr 3 przy ul. Potulickiej 62 w Szczecinie   Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu  
2   Zespół Szkół Łączności Nr 7, ul. Ku Słońcu 27/30, 71-080 Szczecin    Stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
3   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin   Realizacja zadania polegającego na ograniczeniu problemów związanych z dzikimi zwierzętami z terenu Szczecina w 2016 r.  
4   Szkoła Podstawowa Nr 68 przy ul. Zakole 1a   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
5   Biuro Prezydenta Miasta UM Szczecin    Rozliczanie podróży służbowych zagranicznych  
6   Zespół Szkół nr 4 ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin   Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń internatu na I piętrze oraz przebudowę sanitariatów etap I wraz z wykonaniem umowy  
7   VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. J. Styki 13, 71-138 Szczecin   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2015-2016  
8   Przedszkole Publiczne nr 44, ul. Ruska 16, 70-132 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
9   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3   Prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych oraz ich rozliczania  
10   Szkoła Podstawowa Nr 23 w Szczecinie przy ul. Mierniczej 10   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2016 r.  
11   Przedszkole Publiczne nr 46 przy ul. Zawadzkiego 128 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r.  
12   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5 w Szczecinie   Gospodarowanie materiałami pochodzącymi z odzysku w magazynie depozytu miejskiego  
13   Rada Osiedla Majowe ul. Zofii Nałkowskiej 33   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Majowe za 2016 r  
14   Biuro Obsługi Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego przekazywanej przez jednostki organizacyjne Urzędu  
15   Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J.M. Hoene - Wrońskiego 1, Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
16   Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Felczaka 13, Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
17   Liceum Ogólnokształcące, Św. Kingi 2, Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
18   Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę części budynku filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie wraz z wykonaniem umowy  
19   Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin   Zawieranie umów na udostępnianie nieruchomości pod infrastrukturę techniczną  
20   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na gospodarowanie odpadami zebranymi w gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (II) – Ekoportach (w podziale na części).   
21   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe.  
22   Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2016 r.  
23   I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie przy ul. Piastów 12    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2016 r.  
24   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie, pl. Jakuba Wujka 6   Gospodarka kasowa, inwentaryzacja środków trwałych oraz prowadzenie spraw kadrowych  
25   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 Szczecin   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/5/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie windykacji należności za nieopłacone przejazdy środkami komunikacji miejskiej  
26   Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2   Udzielanie zamówień i dokonywania wydatków  
27   Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin   Wydawania Profilu Kandydata na Kierowcę  
28   Szkoła z Pasją, ul. Traugutta 143, 71-314 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2016 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
29   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. E. Plater 20, 71-632 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2016 r. udzielonej z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
30   VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
31   Rada Osiedla Skolwin ul. Stołczyńska 171 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2016 r.  
32   Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
33   Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Pl. Krajowej 1, 70-456 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
34   Zespół Szkół nr 6 ul. Gen. J. Sowińskiego 3 w Szczecinie    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/36/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów.  
35   Bursa Szkolna Integracyjna, ul. Zygmunta Starego 1, Szczecin    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r.   
36   Straż Miejska, ul. Klonowica 1B, Szczecin   Wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r.   
37   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17,Szczecin   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/8/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r., w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
38   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie ul. Szpitalna 15    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/10/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2015 r.  
39   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin    Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie  
40   Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin   Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – Ekoportu, przy ul. Arkońskiej  
41   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/8/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r., w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
42   Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin    Wynagrodzenia i sprawy kadrowe  
43   Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r.  
44   Rada Osiedla Świerczewo    Gospodarka finansowa za 2016 r.  
45   Dom Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Romera 21-29   Wybrane zagadnienia dot: gospodarowania składnikami majątkowymi, wynagradzania pracowników, funduszu socjalnego, prawidłowości zawierania i rozliczania umów oraz bezpieczeństwa informacji.  
46   Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Rymarska 22 a, 70-702 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
47   Osiedle Międzyodrze Wyspa Pucka ul. Gdańskiej 11C/4    Gospodarka finansowa za 2016 r.  
48   Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 2, Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin    Zarządzanie finansami Domu Kultury „13 Muz”, w tym sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem środków przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
49   Wydział Oświaty, pl. Armii Krajowej 1 Urząd Miasta Szczecin   Ustalanie w miesięcznych kwot dotacji z budżetu Miasta na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  
50   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. r.  
51   Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia oraz sprawy kadrowe za 2016 r.  
52   Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
53   Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60-61 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów w latach 2015-2016 r.  
54   Przedszkole Publiczne Nr 59 w Szczecinie przy ul. Księżnej Zofii 3   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2016 r.   
55   Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie ul. Rydla 6   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
56   Szkoła Podstawowa Nr 12 w Szczecinie ul. Floriana Szarego 12   Gospodarowanie środkami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów w 2016 r.  
57   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. B. Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
58   Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, pl. Teatralnym 1   Gospodarka finansowo - księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r. 1  
59   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Przebudowa mostu cłowego  
60   Szkoła Podstawowa Nr 42 w Szczecinie ul. Hoża 25    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2016 r.   
61   Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115   Gospodarowania mieniem, w tym zawieranie umów w latach 2014-2015  
62   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kamienna 22, 71-883 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
63   Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki, ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny   
64   Przedszkole Publiczne Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowickiej 26   Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu