Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Lp Jednostka Temat
1   Przedszkole Publiczne nr 74 / ul. 26-go Kwietnia 3    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo-księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.   
2   Szkoła Podstawowa nr 41 / ul. Cyryla i Metodego 44    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW UM Szczecin w 2014 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2013 r.  
3   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy / ul. Narutowicza 17   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2014 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
4   Przedszkole Publiczne nr 52 / ul. Milczańska 44    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
5   Przedszkole Publiczne nr 29 / ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
6   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 / Plac Mariacki 1    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.   
7   Przedszkole Publiczne nr 72, ul. Felczaka 14    Prawidłowość przeprowadzenia w 2013 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na poddaszu na sale zajęć przedszkolnych w budynku Przedszkola Publicznego nr 72 w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy.   
8   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Szczecinie przy ul. Romera 2,   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.   
9   Zespł Szkół Nr 12 w Szczecinie przy ul. Kablowej 14   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r  
10   Zespół Szkół Nr 10 ul. Karpacka 29 71-872 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
11   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie ul. Unisławy 26   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.   
12   Gimnazjum Nr 10 ul. Siemiradzkiego 2 Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.  
13   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin   Wybrane aspekty inwestycji realizowanych przez WGKiOŚ w latach 2013 - 2014  
14   Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
15   Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Grażyny 7, 71-631 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
16   Przedszkole Publiczne Nr 51 ul. Krzywa 59, Szczecin   Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych   
17   Przedszkole Publiczne Nr 37 ul. Jagiellońska 61 Szczecin    Gospodarka finansowo –księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2014 r.  
18   Przedszkole Publiczne Nr 32 ul. Farna 2A, Szczecin   Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/35/14 dotyczącej gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r  
19   Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2014 r.  
20   Gimnazjum Nr 7, ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
21   Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin    Ewidencja wartości majątku Urzędu Miasta Szczecin w latach 2013 – 2014  
22   Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin    Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków  
23   Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin   Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków  
24   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków  
25   Biuro Prezydenta Miasta UM Szczecin Pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków  
26   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1    Wybrane aspekty projektów pn.: „Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie”, „Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim”, „Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej”.  
27   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie   Procedura wyboru podmiotu świadczącego obsługę prawną jednostki  
28   Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Felczaka 13 w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy  
29   Teatr Lalek „Pleciuga”, pl. Teatralny 1 w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury zamówienia z wolnej ręki na „zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Teatru Lalek Pleciuga” wraz z wykonaniem umowy  
30   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin    Wybrane aspekty inwestycji realizowanych przez WIM w latach 2013 – 2014  
31   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25   Prawidłowość dzierżawy działki nr 33/2 z Obr. 3018 Szczecin – Nad Odrą (skarga z dnia 24.04.2015 r).  
32   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
33   Dom Kultury "Klub Skolwin", ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
34   Przedszkole Publiczne nr 61, ul. Maciejowicka 26, 71-631 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
35   Gimnazjum Nr 12, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
36   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" ul. Romera 21-29, 71- 246 Szczecin   Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
37   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczym Nr 1, ul. Policka 3, 71-857 Szczecin    Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
38   Wydział Sportu Urzędu Miasta Szczecin    Udzielanie w latach 2013-2014 stypendiów sportowych dla zawodników  
39   Szkoła Podstawowa nr 63 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014 r.  
40   Szkoła Podstawowa nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2 w Szczecinie    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014  
41   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie    Prawidłowość naliczania najemcom komunalnych lokali mieszkalnych administrowanych przez ZBiLK wysokości czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela po wejściu w życie w latach 2012-2013 zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 oraz system kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w oparciu o uchwałę z 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin  
42   Gimnazjum nr 15, ul. Floriana Szarego 12, Szczecin   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawieranie umów w latach 2012-2014  
43   Gimnazjum nr 2, ul. Cyryla i Metodego 43, 71-540 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
44   Zespół Szkół nr 11, ul. Piaseczna 40, 70-892 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
45   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
46   VII LO im. K. K. Baczyńskiego, ul. Jana Styki 13, 71-138 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
47   Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin   Realizacja umowy o pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na zadaniu pn. „Trafostacja Sztuki Szczecin”.   
48   Przedszkole Publiczne Nr 64, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2014 r.  
49   Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie przy ul. Kadłubka 12, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.   
50   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Szczecinie, ul. Jaśminowa 4   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.  
51   Gimnazjum nr 27 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r  
52   Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 61   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r  
53   Przedszkole Publiczne nr 49 w Szczecinie, ul. Marmurowa 7   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r.  
54   Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie, ul. Dąbska 105   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r.  
55   Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin oraz w Rada Osiedla Pomorzany   Gospodarka finansowa i prowadzenia dokumentacji księgowej w Radzie Osiedla za 2014 r. i I półrocze 2015 r  
56   Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 59   Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r.  
57   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin   Prawidłowość dokonywanych zmian protokołami konieczności, w trakcie prowadzonej inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie.  
58   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę w 2014 r. i I połowie 2015 r.   
59   Szkoła Podstawowa nr 54 ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie” wraz z wykonaniem umów  
60   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Małopolskiej 48    Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „dostawa różnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy  
61   Szkoła Podstawowa Nr 61 w Szczecinie przy ul. 3-go Maja 4/7   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2014 r.  
62   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w Szczecinie przy ul. Romera 21 - 29, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 oraz Wydziale Spraw Społecznych    Wydatkowanie środków finansowych na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40 w 2014 i I półroczu 2015 r.   
63   Przedszkole Publiczne Nr 62, ul. Jasna 74   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2014 r.  
64   Przedszkole Publiczne Nr 45, ul. Czwójdzińskiego 9   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2014 r.  
65   Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin    Prawidłowość przyznania, wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych stowarzyszeniu w latach 2013-2014 przez Miasto Szczecin  
66   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    System opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w Gminie Miasto Szczecin  
67   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin    Zarządzanie techniczne obiektem Hali Widowiskowo – Sportowej