Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2009 roku

Lp Jednostka Temat
1   Dom Kultury „Słowianin” ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
2   Dom Pomocy Społecznej – Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – nr ZP/06/DŻ/2008.  
3   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Jagiellońska 65 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
4   Szkoła Podstawowa Nr 1 w szczecinie, Al. Piastów 6   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów żywnościowych – mięsa i wędlin – nr sprawy SP1/02/08/04/2008/KA.  
5   Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę docieplenia nadscenia dużej sceny dla obiektu Teatru Współczesnego w Szczecinie.  
6   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, Al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę uniwersalnego, cyfrowego aparatu USG – SPZOZSzW/PN/02/2008.  
7   Zespół Szkół Nr 3 ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie   Wynagrodzenia osobowe pracowników i kategorii ich zaszeregowania za 2008 r.  
8   Zespół Szkół Sportowych, ul. Małopolska 22 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
9   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedur przetargowych za okres II połowa 2008 r. do stycznia 2009 r., których przedmiotem były usługi na prowadzenie punktów kasowych oraz kasowych i socjalno – dyspozycyjnych.  
10   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , ul. Romera 2 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
11   Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa oraz sprawy kadrowe za 2008 r.  
12   Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
13   VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Styki 13 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem, w tym zawieranie umów.  
14   Specjalistyczna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” ul. Łabędzia 4 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
15   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Szczecinie, ul. Jaśminowa 4   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
16   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Szpitalna 15 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie.  
17   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacyjne, al. Piastów 7 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przeprowadzonego w 2008 r. przetargu nieograniczonego – nr PM-PCE-OM-1/2008 na remont i przebudowę jachtu Dar Szczecina typ Antares.  
18   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Budziszyńska 2 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
19   Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przeprowadzonego w 2008 r. przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i przetworów mlecznych.  
20   Zespół Szkół nr 14 ul. Łabędzia 4 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
21   Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
22   Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Wieniawskiego 17 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min 5% wydatków 2009 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2009 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.  
23   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy wyborze podmiotów wykonujących remonty i modernizacje wolnych lokali mieszkalnych oraz wymianę okien w gminnych zasobach w latach 2008-2009, w tym w szczególności powtarzalności wyboru tego samego wykonawcy.  
24   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
25   Państwowe Ognisko Baletowe, ul. H. Pobożnego 3 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres styczeń 2008 r. – luty 2009 r.  
26   Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa oraz sprawy kadrowe za 2008 r.  
27   Gimnazjum Nr 1, ul. Reymonta 23 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
28   Gimnazjum Nr 6 ul. Niemierzyńska 17 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min 5% wydatków 2009 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2009 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.  
29   Przedszkole Publiczne Nr 37 ul. Jagiellońska 61 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
30   Przedszkole Publiczne Nr 59, ul. Ks. Zofii 3 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min 5% wydatków 2009 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2009 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.  
31   Przedszkole Publiczne nr 29, ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
32   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
33   Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin. Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie   Prawidłowość realizacji inwestycji – Osiedle Bukowo: ul. Górna z chodnikami i oświetleniem.  
34   Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. 3 Maja 4/7 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
35   Zespół Szkół Samochodowych ul. Klonowica 14 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
36   Przedszkole Publiczne Nr 62, ul. Jasna 74 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2008 r.  
37   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 w Szczecinie   Prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą prawo zamówień publicznych za 2008 r.  
38   Przedszkole Publiczne Nr 33, ul. P. Ściegiennego 62/65 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym.  
39   Przedszkole Publiczne Nr 33, ul. P. Ściegiennego 62/65 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2008 r.  
40   Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Jagiellońska 59 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
41   Gimnazjum nr 20, ul. Brodnicka 10 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
42   Zespół Szkół Nr 6, ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów żywnościowych – nr sprawy 389/2008.  
43   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w szczecinie, przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2008 r.  
44   Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Budzysza Wosia 8 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
45   Szkoła Podstawowa Nr 54, Ul. Obrońców Stalingradu 14 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa oraz sprawy kadrowe za 2008 r.  
46   Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 29 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
47   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Kamienna 22 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2008 r., po kontroli P/9/08, przeprowadzonej przez WKiAW.  
48   Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
49   Gimnazjum Nr 12, ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
50   Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Reymonta 23 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
51   Gimnazjum Nr 26, ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
52   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. B. Śmiałego 42 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
53   Przedszkole Publiczne Nr 80, ul. Łokietka 15 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
54   Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Dobrzyńska 2 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
55   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 w Szczecinie   Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi.  
56   Szkoła Podstawowa Nr 63, ul. Grodzka 22 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
57   Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Hoża 25 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
58   Przedszkole Publiczne nr 62, ul. Jasna 74 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym.  
59   Gimnazjum Nr 3, ul. Malczewskiego 22A w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
60   VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Królowej Jadwigi w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
61   Zespół Szkół Budowlanych, ul. Unisław 32/33 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2października 2008 r., po kontroli P/17/08, przeprowadzonej przez WKiAW.  
62   Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Zakole 1a w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
63   Zespół Szkół Nr 4 ul. Kusocińskiego 3, w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
64   Przedszkole Publiczne 46, ul. Zawadzkiego 128 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
65   Gimnazjum Nr 8, ul. Dubois 38/41 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
66   Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
67   Gimnazjum Nr 9, ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem, w tym zawierania umów.  
68   Przedszkole Publiczne Nr 74, ul. 26-go Kwietnia 3 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
69   Gimnazjum Nr 21, ul. Mickiewicza 23 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
70   Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
71   Szkoła Podstawowa Nr 74, ul. Seledynowa 50 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
72   Gimnazjum Nr 2, ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
73   Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie   Prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2008 r.  
74   Gimnazjum Nr 5, ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
75   Przedszkole Publiczne Nr 67, ul. Cegielskiego 9 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
76   Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych, ul. Racibora 60 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11grudnia 2008 r., po kontroli P/23/08, przeprowadzonej przez WKiAW.  
77   Gimnazjum Nr 10, ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
78   Przedszkole Publiczne Nr 75, ul. Romera 11 w Szczecinie   Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
79   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Prawidłowość wydatków na utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic oraz oświetlenie ulic i zieleni w pasie drogowym w 2008 r.