Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku

Lp Jednostka Temat
1   Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Malczewskiego 22    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
2   Straży Miejskiej Szczecin, ul. Klonowica 1B, 71-241 Szczecin    Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących zakazu termicznego przekształcania odpadów zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
3   Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Zygmunta Chmielewskiego 19    Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej   
4   Zespół Szkół Budowlanych ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin   Gospodarowanie mieniem.  
5   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin   Prawidłowość pobierania i rozliczania wpływów za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta  
6   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin   Prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku  
7   Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Cyryla i Metodego 44, Szczecin   Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej.  
8   Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9, Szczecin    Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej  
9   Punkt Przedszkolny „Dom Chichotka” ul. Tarniny 1, Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2021 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
10   Przedszkole Publiczne Nr 64 ul. Ks. Barnima III Wielkiego 26, Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
11   Rada Osiedla Śródmieście Zachód, ul. W. Łokietka 22    Gospodarka finansowa Rady Osiedla Śródmieście Zachód  
12   Przedszkole Publiczne Nr 59 ul. Ks. Zofii 3, Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
13   Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Młodzieży Polskiej 9,Szczecin   Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/36/20 przeprowadzonej przez WKiAW w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2019 r.  
14   Rady Osiedla Bukowe – Klęskowo, ul. Seledynowa 50    Gospodarka finansowa Rady Osiedla Bukowe – Klęskowo  
15   Rada Osiedla Bukowo   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Bukowo   
16   Rada Osiedla Warszewo ul. Szczecińska 12   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Warszewo   
17   Przedszkole Publiczne Nr 38, ul.Włościańska 5, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2021 r.  
18   Policealna Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2021 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
19   Zespół Szkół Nr 6, ul. Sowińskiego 3, Szczecin   Prawidłowośćprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie”  
20   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin   Realizacja wniosków najemców lub użytkowników komunalnych lokali mieszkalnych w zakresie obniżania czynszu/odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.  
21   Rada Osiedla Kijewo z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pawiej 1   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Kijewo  
22   Szkoła Podstawowa Nr 39 w Szczecinie, ul. Kablowa 14   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2021 r..