Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego
Symbol: USC
E-mail: usc@um.szczecin.pl


Urząd Stanu Cywilnego
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin
tel. 91 42 45 000
fax 91 42 45 260

ePUAP: /umszczecin/skrytka

Filia Urzędu Stanu Cywilnego
ul. Rydla 39-40
pokój 21 stanowisko nr 1
więcej informacji (kliknij tutaj)

Godziny urzędowania:

Urząd czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Konto bankowe:

Bank PKO BP nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

(dla płatności z zagranicy SWIFT kod BPKOPLPW oraz  IBAN PL20102047950000930202779429

Płatności online za czynności urzędowe - link do serwisu zewnętrznego

Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC - na wniosek stron.
Opłata dodatkowa 1000 zł. (z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym)
nr konta 51 1020 4795 0000 9702  0315 5520

Usługi online dostępne w USC Szczecin:

Podstawowe informacje o USC:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy

 • rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
 • transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 • współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
 • prowadzenie archiwum dla dokumentów aktów stanu cywilnego,
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
  100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Małgorzata Borzuchowska pokój 218 Sekretariat USC Główny Specjalista
Sara Cetera pokój 213 Referat zasobów USC Pracownik II stopnia Roboty Publiczne
Iwona Dolczewska pokój Filia/21 USC - Filia Podinspektor (Stanowiska ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji zagranicznych dokumentów oraz zmiany imion i nazwisk, Stanowisko ds. aktualizacji rejestru PESEL oraz wydawania odpisów i zaświadczeń)
Bogna Frączek pokój 220 Stanowiska ds. rejestracji bieżącej urodzeń małżeństw i zgonów Główny Specjalista (Rejestracja zgonów)
Joanna Gackowska pokój 217 Stanowiska ds. rejestracji bieżącej urodzeń małżeństw i zgonów Główny Specjalista (Rejestracja małżeństw)
Julita Gerlach pokój 211A Stanowiska ds. rejestracji bieżącej urodzeń małżeństw i zgonów Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USC (Rejestracja noworodków; Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa; Przysposobienia)
Kinga  Goralska pokój 216 Referat zasobów USC Inspektor (Stanowisko ds. aktualizacji rejestru PESEL oraz wydawania odpisów i zaświadczeń)
Justyna Jóźwicka pokój 233 Referat zasobów USC Główny Specjalista (Stanowisko ds. aktualizacji rejestru PESEL oraz wydawania odpisów i zaświadczeń)
Katarzyna Kłosowska pokój 216 Stanowiska ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji zagranicznych dokumentów oraz zmiany imion i nazwisk Podinspektor (aktualizacja aktów stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk)
Marta Kouřilová pokój 213 Referat zasobów USC Inspektor
Kinga Kukuła pokój 216 Stanowiska ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji zagranicznych dokumentów oraz zmiany imion i nazwisk Inspektor (Aktualizacja aktów stanu cywilnego (prostowania i uzupełnieni), zmiana imion i nazwisk)
Karol Lipiński pokój 219 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Eliza Maszało pokój 214 Referat zasobów USC Kierownik Referatu
Agnieszka Matecka pokój 213 Referat zasobów USC Główny Specjalista (Stanowisko ds. aktualizacji rejestru PESEL oraz wydawania odpisów i zaświadczeń)
Anna Niedźwiecka telefon: 91 4245277 pokój 213 Podinspektor
Karolina Pawlaczyk pokój 233 Referat zasobów USC Główny Specjalista/Zastępca Kierownika USC (Stanowisko ds. aktualizacji rejestru PESEL oraz wydawania odpisów i zaświadczeń)
Anna Polewka pokój 220 Stanowiska ds. rejestracji bieżącej urodzeń małżeństw i zgonów Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USC (Rejestracja zgonów)
Jadwiga Rudawska pokój 211A Stanowiska ds. rejestracji bieżącej urodzeń małżeństw i zgonów Główny Specjalista (Rejestracja noworodków)
Katarzyna Sagun telefon: 91 4245277 pokój 213 Referat zasobów USC Podinspektor (Stanowisko ds. aktualizacji rejestru PESEL oraz wydawania odpisów i zaświadczeń)
Małgorzata Skrzypiec pokój 215 Stanowiska ds. rejestracji bieżącej urodzeń małżeństw i zgonów Główny specjalista/Z-ca Kierownika USC
Ewa Sobolewska pokój Filia/21 USC - Filia Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USC
Magdalena Sroka pokój 213 Referat zasobów USC Podinspektor (Stanowisko ds. aktualizacji rejestru PESEL oraz wydawania odpisów i zaświadczeń)
Kinga Streluk pokój 211 Stanowiska ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji zagranicznych dokumentów oraz zmiany imion i nazwisk Główny Specjalista (Stanowiska ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji zagranicznych dokumentów oraz zmiany imion i nazwisk)
Ewa Trautman pokój 213 Referat zasobów USC Podinspektor (Stanowisko ds. aktualizacji rejestru PESEL oraz wydawania odpisów i zaświadczeń)
Joanna Wawrzyniak pokój 4001 Referat zasobów USC Inspektor (Stanowiska ds. archiwizacji dokumentów stanu cywilnego)
Marta Woźny pokój 211 Stanowiska ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji zagranicznych dokumentów oraz zmiany imion i nazwisk Główny Specjalista
Anna Żbikowska pokój 218A Zastępca Kierownika USC
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2003/11/17, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/06/30 09:31:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/06/30 09:31:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/30 09:16:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/09 08:28:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/09 08:23:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/09 07:51:54 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2021/01/08 10:02:20 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/10/27 11:00:14 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/10/27 10:58:06 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/10/26 14:23:03 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/10/16 11:00:33 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/09/16 15:00:32 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/08/10 10:21:35 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/08/10 09:31:33 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/08/10 09:27:47 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/05/20 15:04:40 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/05/20 14:44:18 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/05/19 11:38:17 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/05/19 11:14:16 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/05/06 11:49:50 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/05/06 11:48:40 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/04/29 11:37:49 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/04/23 11:24:56 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/04/20 10:59:21 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/04/14 10:12:19 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/04/14 10:09:42 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/04/14 10:06:02 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/04/14 10:01:21 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/03/26 14:25:35 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/03/23 08:48:44 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/03/16 10:10:50 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2020/01/22 06:30:26 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2019/12/18 12:00:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/08/13 13:27:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/08/13 13:26:14 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2019/07/04 07:19:21 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/06/06 14:38:44 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/06/06 14:35:52 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/06/06 13:41:53 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/06/06 10:10:15 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/06/06 09:50:34 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/06/06 09:47:29 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/06/06 09:41:11 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/05/07 11:41:50 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/04/24 10:38:19 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/04/24 10:31:45 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/03/22 13:17:38 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/03/15 13:57:28 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/03/15 13:55:34 modyfikacja wartości
Rafał Pawlik 2018/03/15 13:54:17 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:42:57 modyfikacja wartości