Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Nazwa: Wydział Zarządzania Finansami Miasta
Symbol: WZFM
E-mail: wzfm@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Zarządzania Finansami Miasta należy:

  1. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie,
  2. Opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
  3. Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
  4. Sprawy wieloletnich programów oraz planów inwestycyjnych,
  5. Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  6. Koordynowanie i nadzór nad realizacją wpływów do budżetu Miasta, w tym wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości,
  7. Analiza efektywności działania spółek handlowych, w których Miasto posiada udziały i akcje oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
  8. Nadzór nad realizacją budżetu i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady i Prezydenta,
  9. Obsługa kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń.

Publikacje:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Iwona Bobrek telefon: 91 4245372, telefon: 91 4221169 pokój 319A Zastępca Skarbnika Miasta
Aleksandra Gałgańska telefon: 91 4245065 pokój 321 Referat planowania i realizacji budżetu Miasta Kierownik Referatu
Bożena Masztaler telefon: 91 4245375 pokój 319C Stanowisko ds. współpracy z agencjami ratingowymi i analiz ekonomicznych spółek komunalnych, samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury Główny Specjalista
Kamila Misiura-Agopsowicz telefon: 91 4351189 pokój 322 Referat planowania i realizacji budżetu Miasta Podinspektor (Stanowisko ds. budżetu w zakresie zadań własnych i zleconych)
Bożena Paszkiewicz telefon: 91 4245371 pokój 324 Stanowisko ds. kredytów bankowych, obligacji komunalnych, pożyczek i prognozy kwoty długu oraz analizy zdolności kredytowej Główny Specjalista
Wioleta Pogarzeff-Susło telefon: 91 4245288 pokój 320 Referat planowania i realizacji budżetu Miasta Podinspektor (Stanowisko ds. budżetu w zakresie zadań własnych i zleconych)
Kamila Sander telefon: 91 4245372 pokój 319 Sekretariat WZFM Inspektor (Stanowisko ds. obsługi biurowo - organizacyjnej)
Anna Siewruk telefon: 91 4245374 pokój 319B Zastępca Dyrektora Wydziału
Barbara Szczepaniak telefon: 91 4351147 pokój 323 Referat planowania i realizacji budżetu Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych w zakresie koordynacji z Wieloletnią Prognozą Finansową i Wieloletnim Programem Rozwoju)
Dorota Szut telefon: 91 4245373 pokój 323 Referat planowania i realizacji budżetu Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych w zakresie koordynacji z Wieloletnią Prognozą Finansową i Wieloletnim Programem Rozwoju)
Dorota Trzeciak telefon: 91 4245815 pokój 324 Stanowisko ds. kredytów bankowych, obligacji komunalnych, pożyczek i prognozy kwoty długu oraz analizy zdolności kredytowej Inspektor
Małgorzata Twardowska telefon: 91 4245619 pokój 319C Stanowisko ds. koordynacji WPF i Budżetu Miasta z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina oraz automatyzacji analiz Główny Specjalista
Beata Wandasiewicz-Szmatłoch telefon: 91 4351238 pokój 322 Referat planowania i realizacji budżetu Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. budżetu w zakresie zadań własnych i zleconych)
Monika Zagórska telefon: 91 4351191 pokój 320 Referat planowania i realizacji budżetu Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. budżetu w zakresie zadań własnych i zleconych)
Małgorzata Zdunek telefon: 91 4245425 pokój 320 Referat planowania i realizacji budżetu Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. budżetu w zakresie zadań własnych i zleconych)
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/05/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/06/28 09:00:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/06/28 09:00:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/10 10:37:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/08/29 12:07:16 modyfikacja wartości
Rafał Księżopolski 2018/07/13 08:39:23 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:06:52 modyfikacja wartości
Rafał Księżopolski 2017/07/03 07:44:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/15 12:15:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/11 13:11:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/05/22 09:51:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 13:24:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/02 09:26:10 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 11:20:02 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 11:19:11 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/12 08:37:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 11:47:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/12/04 11:35:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/12/04 10:29:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/12/02 11:45:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/25 10:17:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/02 15:04:11 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 10:15:09 modyfikacja wartości