Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Architektury i Budownictwa

Nazwa: Wydział Architektury i Budownictwa
Symbol: WAiB
E-mail: wuiab@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy:

  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej;
  3. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości;
  4. sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  6. nadzór nad Biurem Planowania Przestrzennego Miasta;
  7. prowadzenie działań w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta;
  8.  wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału.

Załatwianie spraw:

Rejestry, wykazy i dodatkowe Informacje:

Architekt Miasta


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Bartosz Andrzejczak telefon: 91 4245138 pokój 258 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Grzegorz Baradziej telefon: 91 4245563 pokój 266 Referat Północ Główny Specjalista
Jagoda Baranowska-Grochowska telefon: 91 4245131 pokój 207 Referat Zachód Inspektor
Hanna Barańska telefon: 91 4245054 pokój 249 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Podinspektor
Piotr Bednarski telefon: 91 4351122 pokój 248 Stanowisko ds. ładu architektonicznego i koordynacji zadań projektowych Główny Specjalista (stanowisko ds. ładu przestrzennego, estetyki i walorów użytkowych miasta)
Maria Bieńkowska telefon: 91 4245557 pokój 262A Referat Śródmieście Inspektor
Marta Bogusławska telefon: 91 4245563 pokój 266 Referat Północ Główny Specjalista
Inez Chojnacka-Kurz telefon: 91 4351173 pokój 248 Stanowisko ds. planowania przestrzennego Główny Specjalista (stanowisko ds. projektów i działań w przestrzeni publicznej oraz pomników)
Ewa Choziak telefon: 91 4245559, fax telefon: 91 4245586, telefon: 91 4245585 pokój 271A Sekretariat WAiB Główny Specjalista
Joanna Diug telefon: 91 4245583 pokój 264A Referat Północ Kierownik Referatu
Dorota Dobrowolska telefon: 91 4245571 pokój 209 Referat Prawobrzeże Kierownik Referatu
Paula Dobrucka telefon: 91 4245553 pokój 259 Referat Śródmieście Inspektor
Elżbieta Domaradzka telefon: 91 4331582 pokój 254 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Eliza Drobińska telefon: 91 4245835 pokój 262 Referat Śródmieście Główny Specjalista
Aneta Dudaczyk telefon: 91 4245793 pokój 254 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Grzegorz Dybicz telefon: 91 4245566 pokój 205 Referat Zachód Główny Specjalista
Aleksandra Dzięgielewska telefon: 91 4245573 pokój 257 Referat Prawobrzeże Podinspektor
Mariola Frąckowiak-Mosiężny telefon: 91 4245577 pokój 273 Zastępca Dyrektora Wydziału
Dorota Furmańczyk telefon: 91 4245569 pokój 255 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Paulina Gładysz telefon: 91 4245570 pokój 253 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Elżbieta Głowacka telefon: 91 4245585, telefon: 91 4245559 pokój 272 Zastępca Dyrektora Wydziału
Bożena Głowińska telefon: 91 4245560 pokój 260 Referat Śródmieście Główny Specjalista
Aleksandra Gorzela telefon: 91 4245566 pokój 205 Referat Zachód Główny Specjalista
Honorata Haryza telefon: 91 4245556 pokój 202 Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Główny Specjalista
Marcelina Hofman telefon: 91 4245835 pokój 262 Referat Śródmieście Podinspektor
Paulina Igielska telefon: 91 4351121 pokój 202A Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Główny Specjalista
Maria Jabłońska telefon: 91 4245792 pokój 267 Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Główny Specjalista
Tomasz Jankowski telefon: 91 4245084 pokój 249 Stanowisko ds. ładu architektonicznego i koordynacji zadań projektowych Inspektor (stanowisko ds. koordynacji zadań projektowanych i analiz)
Joanna Kaczor telefon: 91 4351148 pokój 262A Referat Śródmieście Inspektor (--)
Ryszard Kamionka telefon: 91 4245134 pokój 264 Referat Północ Inspektor
Iwona Kaniewska-Juja telefon: 91 4245580 pokój 206 Referat Zachód Główny Specjalista
Dorota Karcz telefon: 91 4245561 pokój 259 Referat Śródmieście Główny Specjalista
Tomasz Kaźmierczak telefon: 91 4245574 pokój 204 Referat Zachód Kierownik Referatu
Elżbieta Koc-Wiśniewska telefon: 91 4245919, telefon: 91 4245558 pokój 268 Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego Główny Specjalista
Monika Koprowska telefon: 91 4245139 pokój 258 Referat Prawobrzeże Inspektor
Anna Kosińska telefon: 91 4245565 pokój 208 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Dorota Kosowicz telefon: 91 4245573 pokój 257 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Andżelika Kozińska telefon: 91 4245559, fax telefon: 91 4245586, telefon: 91 4245585 pokój 271A Sekretariat WAiB Inspektor
Ilona Krzywicka telefon: 91 4245558, telefon: 91 4245919 pokój 268 Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego Główny Specjalista
Marta Kupczyk telefon: 91 4245561 pokój 259 Referat Śródmieście Inspektor
Małgorzata Kwiatek telefon: 91 4245556 pokój 202 Referat Prawobrzeże Podinspektor
Małgorzata Leoniewska telefon: 91 4245134 pokój 264 Referat Północ Główny Specjalista
Mirosława Lipińska telefon: 91 4245576 pokój 249A Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyk Inspektor
Hanna Łozińska telefon: 91 4245579 pokój 254A Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Jagoda Łukaszewska telefon: 91 4245567 pokój 254A Referat ds. architektury - warunki zabudowy Inspektor
Katarzyna Majchrzak-Pożoga telefon: 91 4245580 pokój 206 Referat Zachód Podinspektor
Bogumiła Mularczyk telefon: 91 4245584 pokój 265 Referat Północ Główny Specjalista
Hanna Nierzwicka telefon: 91 4245565 pokój 208 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Agata Opolska telefon: 91 4245581 pokój 210 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Aleksandra Pietkiewicz telefon: 91 4245561 pokój 259 Referat Śródmieście Inspektor
Joanna Puzacz telefon: 91 4245581 pokój 210 Referat Prawobrzeże Główny Specjalista
Wiesława Rabińska telefon: 91 4245559, telefon: 91 4245585 pokój 271 Dyrektor Wydziału (--)
Agata Romanowska telefon: 91 4245792 pokój 267 Stanowisko ds. informacji i obsługi interesantów Podinspektor (delegatura - stanowisko 39)
Ewa Rzymska-Satkiewicz telefon: 91 4245575 pokój 256 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Kierownik Referatu
Anna  Siuciak telefon: 91 4351121 pokój 202A Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Inspektor
Dorota Skłodowska telefon: 91 4245582 pokój 203 Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Kierownik Referatu
Małgorzata Suchecka-Frydrych telefon: 91 4245463 pokój 267 Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości Podinspektor
Tomasz Szaefer telefon: 91 4245131 pokój 207 Referat Zachód Główny Specjalista
Iga Szczotkowska telefon: 91 4245584 pokój 265 Referat Północ Podinspektor
Agnieszka Śpiewak-Nowicka telefon: 91 4245555 pokój 261 Referat Śródmieście Kierownik Referatu
Celina Tomasiuk telefon: 91 4245134 pokój 264 Referat Północ Inspektor
Grażyna Walaszczyk telefon: 91 4245560 pokój 260 Referat Śródmieście Inspektor
Monika Wyrwicz telefon: 91 4802085 pokój 255 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Alicja Zawadzka telefon: 91 4802029 pokój 253 Referat ds. architektury - warunki zabudowy Główny Specjalista
Marta Zimna telefon: 91 4245576 pokój 249A Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyk Główny Specjalista

Załączniki:

udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2003/11/07, odpowiedzialny/a: Wiesława Rabińska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/22 10:07:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/22 10:07:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/01/10 13:49:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/11/03 11:50:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/28 10:38:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/08/31 13:55:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/08/30 12:19:22 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/06/07 08:37:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/06/02 13:56:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/05/15 14:22:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/05/15 14:02:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/21 12:41:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/21 12:30:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/03/26 13:49:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/12/27 14:34:49 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:05:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/24 10:00:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/07/01 08:59:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/07/01 08:59:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/29 10:27:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 13:16:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 11:27:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/03/23 11:51:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/15 13:00:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/11/03 14:39:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/11/03 14:37:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/11/03 11:16:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/11/03 11:13:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/07/24 13:47:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/05/04 11:16:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 13:08:16 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/03/10 09:59:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/03/10 09:56:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/01/12 14:43:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/29 13:48:10 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:45:29 nowa pozycja