Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku

Lp Jednostka Temat
1   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin    Wydawanie legitymacji potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi  
2   Publiczne Przedszkole Nr 10 ul. Wołogoska 5 Szczecin   Przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych do przedszkola  
3   Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
4   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie, pl. O. Jakuba Wujka 6    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli Z/3/17 przeprowadzonej przez WKiAW w 2017 r. w zakresie gospodarki kasowej, inwentaryzacji środków trwałych oraz prowadzenia spraw kadrowych  
5   Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie ul. Unisławy 32/33    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
6   Przedszkole Publiczne Nr 1 w Szczecinie, ul. Grażyny 7   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok  
7   Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” w Szczecinie ul. Cyryla i Metodego 43    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
8   Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin    Wydawanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
9   VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
10   Teatr Współczesny w Szczecinie, Wały Chrobrego 3    Gospodarka finansowa w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
11   Rada Osiedla Osów z siedzibą przy ul. Miodowej 36A, 71-497 Szczecin   Gospodarka finansowa za 2018 r.   
12   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Władysława Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin   Prace remontowo adaptacyjne w trzech połączonych lokalach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Piastów 16 w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu Kreator bezpieczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6.  
13   Przedszkole Publiczne Nr 18 w Szczecinie, ul. Unisławy 15a   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok.  
14   Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
15   Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
16   Miejski Ośrodek Kultury ul. Goleniowskiej 67, Szczecin   Gospodarka finansowa w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
17   Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
18   Szkoła Podstawowa Nr 5 w Szczecinie ul. Królowej Jadwigi 29    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 r.   
19   Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA", ul. Monte Cassino 19 a, 70-467 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
20   Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Rymarska 22 a, 70-702 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
21   Szkoła Podstawowa Nr 20 w Szczecinie przy ul. Dobrzyńskiej 2    Gospodarka finansowo – księgowa w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.   
22   Szkoła Podstawowa Nr 47 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 59    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.   
23   Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Bałtycka 1A, 70-880 Szczecin    Gospodarowanie mieniem   
24   Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych oraz Biuro ds. Zamówień Publicznych    Remont boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie.  
25   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin    Wybrane aspekty gospodarowania mieniem  
26   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2018 r.  
27   Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Piastów 6, 70-327 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
28   Młodzieżowy Ośrodkek Socjoterapii Nr 2, ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
29   Rada Osiedla Stołczyn,ul. Kościelna 28 Szczecin    Gospodarka finansowa za 2018 r.  
30   Rada Osiedla Śródmieście Północ, ul. Jana Pawła II 42 w Szczecin   Gospodarka finansowa za 2018 r.  
31   Przedszkole Publiczne Nr 65, ul. J. Ch. Paska 34, 71-622 Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
32   III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Pomorska 150    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/25/18 w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2017 r.  
33   Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 21 w Szczecinie ul. Malczewskiego 23    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok.  
34   Przedszkole Niepubliczne „Happy Świat”, ul. Iwaszkiewicza 88 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
35   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Emilii Plater 86 Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok  
36   Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Tadeusza Zawadzkiego 75, Szczecin   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
37   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin   Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego  
38   Przedszkole Publiczne Nr 23, ul. Ofiar Oświęcimia 12, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
39   Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. Budzysza Wosia 8/9 w Szczecinie    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
40   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin   Prawidłowość rozliczania zużycia wody w komunalnym lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Monte Cassino w Szczecinie.  
41   Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska, Szczecin    Bezpieczeństwo i higiena pracy  
42   XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymiul. Kopernika 16 Szczecini    Bezpieczeństwa i higieny pracy  
43   Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin   Gospodarowanie mieniem  
44   Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Football Academy School of Excellence, ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin,    Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
45   Prywatna SzkołaPodstawowa Leonarda Piwoni, ul. Ściegiennego 34/35 70-354 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
46   Szkoła Mistrzostwa Sportowego Football academy School of Excellence Liceum , ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
47   Szkoła Podstawowa przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym, ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
48   Bursa Szkolna FASE ul. 3 maja 11, 70-214 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
49   Rada Osiedla Słoneczne z siedzibą przy ul. Rydla 49 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2018 r  
50   Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie przy pl. Św. Piotra i Pawła    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
51   Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie zezwoleń na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów oraz ustalanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów   
52   Liceum Ogólnokształcącye dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Szczecinie ul. Antosiewicza 2    Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
53   Punkt Przedszkolny „CORECTA” ul. Niedziałkowskiego 26A/1 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
54   Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin    Gospodarowanie mieniem  
55   Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie ul. Batalionów Chłopskich 115   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok.  
56   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie ul. Przylesie 17   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.