Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
2   Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
3   Zespół Szkół Specjalnych Nr 10, ul. Jagiellońska 61   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r.   
4   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy i zawarcia umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych oraz odłowów zwierząt łownych.   
5   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, al. Wojska Polskiego 115   Prawidłowość przeprowadzenia w 2013 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie – etap II” wraz z wykonaniem umowy.  
6   Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.  
7   Urząd Stanu Cywilnego UM Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Prawidłowość sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów i zaświadczeń z tych aktów oraz rejestracji urodzeń.   
8   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Jagiellońska 58    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
9   Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Złotowska 25   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.  
10   Przedszkole Publiczne nr 46 ul. Zawadzkiego 128   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
11   Gimnazjum nr 2, ul. Cyryla i Metodego 43   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
12   Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Ogińskiego 9   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli Z/13/13 przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2013 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2012 r.  
13   Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA”, ul. Monte Casino 19A   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2013 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2012 r.   
14   IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Św. Kingi 2    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2013 r.   
15   Zespół Szkół nr 8, ul. 3 maja 1A   Zwrot kosztów używanego do celów służbowych samochodu osobowego oraz gospodarowanie sprzętem komputerowym  
16   Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Hoża 25.   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe oraz gospodarowanie ZFŚS za 2013 r.   
17   Szkoła Podstawowa Nr 1, al. Piastów 6    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r.   
18   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Narutowicza 17    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
19   Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Benesza 75    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r.  
20   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 / Al. Jana Pawła II 2   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2013 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2012 r.  
21   Miejska Izba Wytrzeźwień / ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2011 r.  
22   Szkoła Podstawowa Nr 56 / ul. J. Malczewskiego 22   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe za 2011 r.   
23   Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin / Pl. Armii Krajowej 1   Wybrane zagadnienia realizowane przez BRM w ramach nadzoru oraz koordynowania działań Rady Osiedla.  
24   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie / ul. Sikorskiego 3   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2013 r.  
25   Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi / al. Wojska Polskiego 119   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
26   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 / ul. Jagiellońskiej 58   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2011 r.   
27   Szkoła Podstawowa nr 71 / ul. Bośniacka 7   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2010-2011.  
28   Zespół Szkół nr 13 \ ul. Bałtycka 1a   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2012 r. w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26.06. 1974 r. Kodeks pracy, realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bhp, a także realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
29   Biuro ds. Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin \ Pl. Armii Krajowej 1   Przyznanie i rozliczenie dotacji na realizację zadania pn. „Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie”(BOP/ID/2013/022).   
30   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" \ ul. Romera 21-29   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
31   Szkoła Podstawowa nr 23 \ ul. Miernicza 10   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
32   II Liceum Ogólnokształcące, ul. Henryka Pobożnego 2   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2013 r.   
33   Zespół Szkół Samochodowych / ul. Klonowica 14    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo-księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe za 2011 r.  
34   Przedszkole Publiczne nr 58 / ul. A. Benesza 26    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.   
35   Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Zakole 1A   Gospodarowanie ZFŚS za 2013 r.  
36   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 / ul. Policka 3    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
37   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych / ul. Mariacka 25   Prawidłowość naliczania i przekazywania użytkownikom lokali Rejonu Śródmieście nadpłat z tytułu rozliczenia mediów i czynszów za 2013 r. i I półrocze 2014 r.   
38   Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. / ul. Winogronowa 11F   Udzielanie zamówień publicznych dotyczących sprzątania siedziby Spółki w latach 2011 – 2014, na zakup sprzętu biurowego (kserokopiarek, komputerów, drukarek i peryferii) w latach 2011 – 2014 i na sprzątania zasobów (zarządzanych wspólnot)  
39   Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. / ul. Winogronowa 11F   Procedura uzyskania mieszkania przy ul. Sowińskiego w Szczecinie  
40   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin / Pl. Armii Krajowej 1    Realizacja zadania „Trafostacja Sztuki Szczecin – ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie  
41   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin / Pl. Armii Krajowej 1    Prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów jednostek oświatowych – zagadnienia wybrane  
42   Przedszkole Publiczne nr 32 / ul. Farna 2    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.   
43   Miejska Izba Wytrzeźwień / ul. Dąbrowskiego 22/24    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2013 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
44   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2/ul. Kopernika 16A    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.  
45   Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. / ul. Winogronowa 11F   Działania związane z montażem folii i wymianą okien w budynkach siedziby spółki przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie