Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2013 roku

Lp Jednostka Temat
1   VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Styki 13   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  
2   Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Stowarzyszenie będące beneficjentem dotacji.   Rozliczenie przyznanej w 2011 r. dotacji ma prowadzenie inkubatora dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.   
3   Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  
4   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących, ul. Grzymińska 6   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
5   Przedszkole Publiczne nr 38, ul. Włościańska 5   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
6   Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Dobrzyńska 2   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
7   Rodzinny Dom Dziecka Nr 12, ul. Obrońców Stalingradu 21/4    Gospodarka finansowo - księgowa za 2012 r.  
8   Rodzinny Dom Dziecka Nr 12, ul. Obrońców Stalingradu 21/4    Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo - księgowej za 2011 r.  
9   Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Mazurska 40   Gospodarowanie pływalnią zlokalizowaną przy ul. Rydla 49 w Szczecinie, polityki kadrowej oraz wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację zadań przez CKS w 2012 r.  
10   Rodzinny Dom Dziecka Nr 12 przy ul. Obrońców Stalingradu 21/4    Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo - księgowej za lata 2009 – 2010 r.  
11   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Rodzinny Dom Dziecka Nr 8, ul. 3 Maja 10/5    Gospodarka finansowo – księgowa za 2012 r.   
12   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Rodzinny Dom Dziecka Nr 8,ul. 3 Maja 10/5   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo – księgowej za 2011 r.   
13   Rodzinny Dom Dziecka Nr 7, ul. Narożna 50    Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo - księgowej za lata 2011 - 2012.  
14   Zespół Szkół nr 11, ul. Piaseczna 40   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  
15   Miejska Izba Wytrzeźwień, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/24   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
16   Centrum Opieki Nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66    Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i rozdzielaczy węzła cieplnego w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie wraz z wykonaniem umowy.   
17   Gimnazjum nr 20, ul. Brodnicka 10    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2011-2012.   
18   Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Ogińskiego 9   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2012 r.   
19   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1, Al. Papieża Jana Pawła II 2   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2012 r.  
20   Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1    Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z wykonaniem umowy.   
21   Przedszkole Publiczne nr 30, ul. Piotra Skargi 18    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2011-2012 r.  
22   Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne, ul. Łaziebna 6 - 7   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2011 r.   
23   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1    Prawidłowość realizacji zadania: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap IV – Budowa ronda w ciągu ul. Morwowej.  
24   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin; pl. Armii Krajowej 1   Realizacja zadań z zakresu kontroli podatkowej   
25   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17    System zamówień publicznych w latach 2011 - 2012.  
26   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  
27   Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40   Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do budynków Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II wraz z wykonaniem umowy.   
28   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25   System zamówień publicznych w 2012 r.  
29   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Rodzinny Dom Dziecka Nr 7, ul. Narożna 50   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo – księgowej za lata 2009 - 2010.  
30   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. B. Śmiałego 42/43   Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.07.2012 r., po kontroli P/14/12 przeprowadzonej przez WKiAW.  
31   Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.  
32   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Rodzinny Dom Dziecka Nr 13, ul. B. Śmiałego 19/4   Gospodarka finansowo-księgowa za 2012 r.   
33   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Rodzinny Dom Dziecka Nr 13, ul. B. Śmiałego 19/4   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej za 2011 r.   
34   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Rodzinny Dom Dziecka Nr 13, ul. B. Śmiałego 19/4   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej za 2010 r.   
35   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Rodzinny Dom Dziecka Nr 11 w Warnowie 31, Ładzin    Gospodarka finansowo -księgowa za 2012 r.   
36   Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA”, ul. Monte Cassino 19a    Gospodarka finansowo-księgowa za 2012 rok  
37   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
38   Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Budzysza Wosia 8/9    Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na wykonanie ogrodu w ramach projektu ,,Eko - Szkoły program edukacyjny w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin” przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie ul. Budzysza Wosia 8/9 wraz z wykonaniem umowy.  
39   Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Królowej Jadwigi 29    Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury udzielenia zamówienia publicznego na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z wykonaniem umowy   
40   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego – zagadnienia wybrane  
41   Bursa Szkolna Integracyjna, ul. Zygmunta Starego 1   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
42   Zespół Szkół Szpitalnych, ul. Unii Lubelskiej 1   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
43   Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1, ul. Koszalińska 13    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2012 rok  
44   Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Szczecin; pl. Armii Krajowej 1   Prawidłowość przeprowadzania w 2012 r. postępowań administracyjnych w zakresie określonym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami   
45   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5   Prawidłowość postępowania zatwierdzającego projekt i wydającego decyzję zezwalającą na budowę obiektu handlowego w ciągu al. Wyzwolenia oraz wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego pod ww. obiektem.  
46   Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych.   
47   Zespół Szkół Nr 7, ul. Rymarska 22 A   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2012 r.   
48   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2012 r.   
49   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, ul. Przestrzenna 21    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2012 r.  
50   Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o. o., ul. Struga 10   Prowadzenie dokumentacji czasu pracy kierowców oraz realizacja umów w okresie od kwietnia do maja 2012 r.