Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Oświaty

Nazwa: Wydział Oświaty
Symbol: WOś
E-mail: wos@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Oświaty należy:

  1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego , placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
  2. Inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji i łączenia w zespół publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w pkt 1.
  3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.
  4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych.
  5.  
  6. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji.
  7. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  8. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe.

Portal Edukacyjny

System Informacji Oświatowej:

Wykaz publicznych szkół i placówek oświatowych w Szczecinie:

Wykaz niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Szczecinie:

Dodatkowe informacje:

Odniesienia:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Beata Bojanowska telefon: 91 4245655 pokój 352 Referat Programów Wspierających Inspektor (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów)
Agata Bratuń-Bezpalko telefon: 91 4351263 pokój 352 Referat Programów Wspierających Podinspektor (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów)
Ewa Brożek telefon: 91 4245734 pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz telefon: 91 4245661 pokój 363A Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli )
Adrianna Dąbrowska telefon: 91 4245636 pokój 355 Stanowisko ds. Systemu Informacji Oświatowej Główny Specjalista
Anna Frieske telefon: 91 4245787 pokój 350 Referat Programów Wspierających Podinspektor
Dawid Gajkowski telefon: 91 4245168 pokój 361 Inspektor
Martyna Grzegorzewska telefon: 91 4245174 pokój 362 Stanowisko ds. obsługi finansowej Podinspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Małgorzata Iskra telefon: 91 4245645 pokój 304 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. opracowywania zbiorczych dokumentów planistycznych, prognoz, analiz i strategii finansowych)
Anna Jalińska telefon: 91 4245785 pokój 353 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Paulina Jankowska telefon: 91 4245786 pokój 364 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowiska ds. obsługi finansowej niepublicznych szkół i przedszkoli)
Grzegorz Janowski telefon: 91 4245643 pokój 303 Zastępca Dyrektora Wydziału
Kinga Jatczak telefon: 91 4245663 pokój 365 Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej przedszkoli publicznych)
Anna Kaczkiełło telefon: 91 4245624 pokój 359 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Beata Kobek telefon: 91 4245171 pokój 355 Inspektor (Stanowisko ds. kadr i awansu zawodowego oraz współpracy ze związkami zawodowymi)
Ewelina Kołodziej telefon: 91 4245640 pokój 304 Główny Specjalista (Stanowisko ds. prognoz, analiz i strategii)
Agnieszka Konieczna telefon: 91 4245788 pokój 353 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Beata Kostańska telefon: 91 4351120 pokój 364 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowiska ds. obsługi finansowej niepublicznych szkół i przedszkoli)
Adriana Kowalczyk-Kołucka telefon: 91 4245647 pokój 359 Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin Inspektor
Edyta Ksiąg telefon: 91 4245169 pokój 354 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Alicja Lamparska telefon: 91 4245641 pokój 356 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Katarzyna Leszczyńska telefon: 91 4245601 pokój 361 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Inspektor (Stanowisko ds. przygotowywania i zawierani umów oraz spraw związanych z administrowaniem zasobami oświatowymi)
Monika Łosiewska fax telefon: 91 4245637, telefon: 91 4245643 pokój 302 Sekretariat WOś Podinspektor
Dagmara Majewska telefon: 91 4245150 pokój 365 Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej przedszkoli publicznych)
Małgorzata Marcisiak telefon: 91 4351253 pokój 364 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor (Stanowiska ds. obsługi finansowej niepublicznych szkół i przedszkoli)
Katarzyna Mazurczak telefon: 91 4245734 pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )
Ewa Mazurkiewicz telefon: 91 4245639 pokój 363 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Alicja Nowaczewska telefon: 91 4351136 pokój 357 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Agnieszka Nykiel telefon: 91 4245638 pokój 355 Stanowisko ds. kadr i awansu zawodowego Inspektor
Sylwia Osowska telefon: 91 4245644 pokój 353 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Monika Pawlak telefon: 91 4245165 pokój 356 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Iwona Potrykus telefon: 91 4245643 pokój 301 Dyrektor Wydziału
Aneta Serdyńska telefon: 91 4245436 pokój 354 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Julita Serwa telefon: 91 4245691 pokój 362A Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Patrycja Skóra telefon: 91 4245423 pokój 356 Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin Inspektor
Anna Szafraniec telefon: 91 4245166 pokój 357 Stanowisko ds. obsługi finansowej Inspektor
Monika Szczęśniak-Dykcik telefon: 91 4245646 pokój 353 Stanowisko ds. obsługi finansowej Podinspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)
Marta Tarnowska-Pelc telefon: 91 4245836 pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów)
Anna Trociuk telefon: 91 4245659 pokój 362 Stanowisko ds. obsługi finansowej Główny Specjalista
Beata Trzos-Hrycyk telefon: 91 4245797 pokój 352 Referat Programów Wspierających Główny specjalista  (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )
Marta Wiśniewska telefon: 91 4351246 pokój 359 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
Wioletta Wiśniewska telefon: 91 4351298 pokój 351 Referat Programów Wspierających Kierownik Referatu
Wioletta Zmorzyńska telefon: 91 4245167 pokój 356 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2003/11/05, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/12/30 13:13:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/12/30 13:13:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/30 14:55:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/23 15:34:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/08/23 12:49:14 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/05/24 11:07:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/12 09:36:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/25 10:48:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 10:30:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 10:29:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 10:22:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 09:40:11 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:03:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/29 14:18:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/08 11:00:29 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2015/05/25 11:29:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/03/23 09:32:44 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2015/03/04 14:02:55 modyfikacja wartości
Agata Zwolankiewicz 2014/09/02 12:41:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:12:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:09:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:08:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:03:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/20 10:55:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/02/14 15:39:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/02/14 15:38:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/02/10 10:46:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/09/20 14:50:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/09/20 14:47:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/09/09 14:55:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/08/30 15:52:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/08/30 15:50:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/08/14 12:38:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/04/15 11:18:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/03/11 14:02:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/02/14 10:35:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/24 12:40:15 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2012/11/27 09:45:52 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2012/11/27 08:06:28 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2012/11/23 14:40:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/10/03 08:39:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/10/03 08:32:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:44:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:43:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:39:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/23 14:56:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/02/27 10:53:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/02/27 10:49:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/09/28 14:52:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/08/25 15:24:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/08/25 15:23:49 modyfikacja wartości