Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińskiego 3 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
2   Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Wieniawskiego 17 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałe organy kontroli nad warunkami pracy.  
3   III Liceum Ogólnokształcące, ul. Pomorska 150 w Szczecinie   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2010 r.  
4   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych za okres 2010 r.  
5   Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
6   Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Duńska 43 w Szczecinie   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2010 r.  
7   Przedszkole Publiczne Nr 27, ul. H. Pobożnego 6/8 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
8   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci , Młodzieży i Dorosłych, pl. Jakuba Wujka 6 w Szczecinie   Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
9   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Wybrane zagadnienia związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.  
10   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych na remonty i inwestycje w DPS „Dom Kombatanta” w 2010 r.  
11   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych na remonty i inwestycje w DPS „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w 2010 r.  
12   Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. E. Plater 20 w Szczecinie   Gospodarka finansowo - księgowa za 2010 r.  
13   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. E. Plater 86 w Szczecinie   Wynagrodzenia osobowe pracowników i kategorie ich zaszeregowania za 2010 r.  
14   Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych na remonty i inwestycje w DPS w 2010 r.  
15   Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
16   Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. F. Szarego 12 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
17   Przedszkole Publiczne Nr 5, ul. Tomaszowska 6 w Szczecinie   Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
18   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17 w Szczecinie    Stosowanie ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w latach 2009 - 2010 r., przestrzegania procedury przyjęć do DPS, w kontekście umieszczenia w DPS przy ul. Kruczej Pani I.Ś. (postępowanie z lokalem zamieszkiwanym do czasu przyjęcia do DPS przez ww. osobę), wykonania obowiązków związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez Dyrektora MOPR oraz Dyrektora DPS „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.  
19   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych na zakup i dostawę artykułów żywnościowych a także ochronę i dozór obiektu w latach 2009 – 2010 r.  
20   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielenia zamówień publicznych na zakup i dostawę artykułów żywnościowych, a także ochronę i dozór obiektu w latach 2009 -2010  
21   Przedszkole Publiczne Nr 73, ul. Ceglana 4 w Szczecinie   Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
22   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Plac Mariacki 1 w Szczecinie   Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
23   Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. F. Szarego 12 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
24   Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
25   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących, ul. Grzywińska 6 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
26   Zespół Szkół Specjalnych Nr 12, ul. Wielkopolska 14 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
27   III Liceum Ogólnokształcące, ul. Pomorska 150 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
28   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci , Młodzieży i Dorosłych, pl. Jakuba Wujka 6 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
29   Żłobki Miejskie, ul. Podhalańska 1-3 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 sierpnia 2010 r., po kontroli P/67/10 przeprowadzonej przez WKiAW.  
30   Dom Kultury „Słowianin”, ul. Korzeniowskiego 2 w Szczecinie   Realizacja planu finansowego za lata 2009 – 2010, w tym prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta.  
31   Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie    Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i celowości wydatkowania środków budżetowych oraz gospodarowania nimi w ramach planu finansowego w rozdz. 85202 w paragrafach rzeczowych: 4220, 4260, 4300 w latach 2009 – 2010.  
32   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2, ul. Jagiellońska 65 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont pomieszczeń stolarni, pracowni komputerowej i pracowni tapicerskiej w 2010 r.  
33   Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Jodłowa 11 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
34   Przedszkole Publiczne Nr 43, ul. E. Gierczak 33 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/54/10 przeprowadzonej przez WKiAW w 2010 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
35   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kamienna 22 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/77/10 przeprowadzonej przez WKiAW w 2010 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
36   Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.05.2010 r., po kontroli P/51/10 przeprowadzonej przez WKiAW  
37   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie   Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w latach 2009 – 2010.  
38   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 , ul. Romera 2 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności w 2010 r.  
39   Zespół Szkół Nr 2, ul. Portowa 21 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
40   Wydział Oświaty UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Gimnazjum nr 5, ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie    Realizacja umowy dot. remontu dachu w Gimnazjum nr 5 i Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie – etap II  
41   Zespół Szkół Łączności, ul. Ku Słońcu 27/30 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2008 – 2011.  
42   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Kontrola w zakresie: -zamówienia w 2011 roku usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, - zamówienia usługi serwisowania automatów biletowych w autobusach komunikacji miejskiej, - zlecenia w 2010 roku opracowania strony internetowej ZDiTM, - rozwiązania umów o pracę oraz procedury naboru na wolne stanowiska w latach 2020 – 2011.   
43   Zespół Szkół Technicznych i Morskich, ul. Willowa 2-4 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
44   Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
45   Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Jodłowa 21 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
46   Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
47   Przedszkole Publiczne Nr 80, ul. Łokietka 16 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/54/09 przeprowadzonej przez WKiAW w 2009 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
48   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
49   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Prawidłowość naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego przy obiekcie centrum handlowo – usługowego w Szczecinie  
50   Gimnazjum nr 18, ul. Witkiewicza 40   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lipca 2010 r., po kontroli P/55/10 przeprowadzonej przez WKiAW w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów  
51   Zespół Szkół nr 8, ul. 3 maja 1A w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2010 r.   
52   Przedszkole Publiczne nr 60, ul. Romera 5 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
53   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2010 r., w tym sprawy kadrowe i wynagrodzenia  
54   Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – służba bhp, pl. Armii Krajowej 1    Realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).  
55   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Gospodarka finansowo - księgowa za 2010 rok.  
56   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie   Realizacja umowy dot. budowy szklarni – trzysegmentowego bloku szklarniowego składającego się z trzech szklarni F, G, H typ 3 na terenie Centrum Edukacji Ogrodniczej  
57   Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 w Szczecinie   Naruszenie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poprzez zamieszczenie danych osobowych pracowników jednostki na ogólnodostępnym dysku.   
58   Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Strzałowska 27a w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2010 r.   
59   Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. B. Śmiałego 42 - 43 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 rok.  
60   Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12 w Szczecinie    Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych za okres 2010.  
61   VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41 w Szczecinie    Gospodarka finansowo - księgowa za 2010 r.   
62   Zespół Szkół nr 9, ul. Dąbrówki 10 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów.  
63   Straż Miejska Szczecin przy ul. Felczaka 9 w Szczecinie    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2009-2011.   
64   Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Borsuczej.   
65   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Prawidłowość realizacji przetargu oraz umowy na „Druk i dostawę biletów miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych, dobowych i wielodobowych, 10-przejazdowych, rodzinnych weekendowych, grupowych, blankietów do biletów, biletów wolnej jazdy i wizytówek na rok 2011 i 2012 (I kwartał)”  
66   Przedszkole Publiczne Specjalne nr 21 w Szczecinie, ul. Malczewskiego 21   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.