Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińskiego 3 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.  
2   Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Wieniawskiego 17 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałe organy kontroli nad warunkami pracy.  
3   III Liceum Ogólnokształcące, ul. Pomorska 150 w Szczecinie   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2010 r.  
4   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych za okres 2010 r.  
5   Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
6   Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Duńska 43 w Szczecinie   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2010 r.  
7   Przedszkole Publiczne Nr 27, ul. H. Pobożnego 6/8 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
8   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci , Młodzieży i Dorosłych, pl. Jakuba Wujka 6 w Szczecinie   Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
9   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Wybrane zagadnienia związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.  
10   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych na remonty i inwestycje w DPS „Dom Kombatanta” w 2010 r.  
11   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych na remonty i inwestycje w DPS „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w 2010 r.  
12   Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. E. Plater 20 w Szczecinie   Gospodarka finansowo - księgowa za 2010 r.  
13   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. E. Plater 86 w Szczecinie   Wynagrodzenia osobowe pracowników i kategorie ich zaszeregowania za 2010 r.  
14   Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych na remonty i inwestycje w DPS w 2010 r.  
15   Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
16   Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. F. Szarego 12 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
17   Przedszkole Publiczne Nr 5, ul. Tomaszowska 6 w Szczecinie   Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
18   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17 w Szczecinie    Stosowanie ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w latach 2009 - 2010 r., przestrzegania procedury przyjęć do DPS, w kontekście umieszczenia w DPS przy ul. Kruczej Pani I.Ś. (postępowanie z lokalem zamieszkiwanym do czasu przyjęcia do DPS przez ww. osobę), wykonania obowiązków związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez Dyrektora MOPR oraz Dyrektora DPS „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.  
19   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych na zakup i dostawę artykułów żywnościowych a także ochronę i dozór obiektu w latach 2009 – 2010 r.  
20   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielenia zamówień publicznych na zakup i dostawę artykułów żywnościowych, a także ochronę i dozór obiektu w latach 2009 -2010  
21   Przedszkole Publiczne Nr 73, ul. Ceglana 4 w Szczecinie   Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
22   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Plac Mariacki 1 w Szczecinie   Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
23   Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. F. Szarego 12 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
24   Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
25   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących, ul. Grzywińska 6 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
26   Zespół Szkół Specjalnych Nr 12, ul. Wielkopolska 14 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
27   III Liceum Ogólnokształcące, ul. Pomorska 150 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
28   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci , Młodzieży i Dorosłych, pl. Jakuba Wujka 6 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
29   Żłobki Miejskie, ul. Podhalańska 1-3 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 sierpnia 2010 r., po kontroli P/67/10 przeprowadzonej przez WKiAW.  
30   Dom Kultury „Słowianin”, ul. Korzeniowskiego 2 w Szczecinie   Realizacja planu finansowego za lata 2009 – 2010, w tym prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta.  
31   Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie    Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i celowości wydatkowania środków budżetowych oraz gospodarowania nimi w ramach planu finansowego w rozdz. 85202 w paragrafach rzeczowych: 4220, 4260, 4300 w latach 2009 – 2010.  
32   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2, ul. Jagiellońska 65 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont pomieszczeń stolarni, pracowni komputerowej i pracowni tapicerskiej w 2010 r.  
33   Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Jodłowa 11 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.  
34   Przedszkole Publiczne Nr 43, ul. E. Gierczak 33 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/54/10 przeprowadzonej przez WKiAW w 2010 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
35   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kamienna 22 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/77/10 przeprowadzonej przez WKiAW w 2010 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
36   Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.05.2010 r., po kontroli P/51/10 przeprowadzonej przez WKiAW  
37   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie   Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w latach 2009 – 2010.  
38   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 , ul. Romera 2 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności w 2010 r.  
39   Zespół Szkół Nr 2, ul. Portowa 21 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
40   Wydział Oświaty UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Gimnazjum nr 5, ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie    Realizacja umowy dot. remontu dachu w Gimnazjum nr 5 i Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie – etap II  
41   Zespół Szkół Łączności, ul. Ku Słońcu 27/30 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2008 – 2011.  
42   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Kontrola w zakresie: -zamówienia w 2011 roku usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, - zamówienia usługi serwisowania automatów biletowych w autobusach komunikacji miejskiej, - zlecenia w 2010 roku opracowania strony internetowej ZDiTM, - rozwiązania umów o pracę oraz procedury naboru na wolne stanowiska w latach 2020 – 2011.   
43   Zespół Szkół Technicznych i Morskich, ul. Willowa 2-4 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
44   Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
45   Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Jodłowa 21 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
46   Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
47   Przedszkole Publiczne Nr 80, ul. Łokietka 16 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/54/09 przeprowadzonej przez WKiAW w 2009 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.  
48   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.  
49   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Prawidłowość naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego przy obiekcie centrum handlowo – usługowego w Szczecinie  
50   Gimnazjum nr 18, ul. Witkiewicza 40   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lipca 2010 r., po kontroli P/55/10 przeprowadzonej przez WKiAW w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów  
51   Zespół Szkół nr 8, ul. 3 maja 1A w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2010 r.   
52   Przedszkole Publiczne nr 60, ul. Romera 5 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
53   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2010 r., w tym sprawy kadrowe i wynagrodzenia  
54   Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – służba bhp, pl. Armii Krajowej 1    Realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).  
55   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Gospodarka finansowo - księgowa za 2010 rok.  
56   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie   Realizacja umowy dot. budowy szklarni – trzysegmentowego bloku szklarniowego składającego się z trzech szklarni F, G, H typ 3 na terenie Centrum Edukacji Ogrodniczej  
57   Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 w Szczecinie   Naruszenie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poprzez zamieszczenie danych osobowych pracowników jednostki na ogólnodostępnym dysku.   
58   Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Strzałowska 27a w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2010 r.   
59   Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. B. Śmiałego 42 - 43 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 rok.  
60   Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12 w Szczecinie    Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych za okres 2010.  
61   VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41 w Szczecinie    Gospodarka finansowo - księgowa za 2010 r.   
62   Zespół Szkół nr 9, ul. Dąbrówki 10 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów.  
63   Straż Miejska Szczecin przy ul. Felczaka 9 w Szczecinie    Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2009-2011.   
64   Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Borsuczej.   
65   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Prawidłowość realizacji przetargu oraz umowy na „Druk i dostawę biletów miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych, dobowych i wielodobowych, 10-przejazdowych, rodzinnych weekendowych, grupowych, blankietów do biletów, biletów wolnej jazdy i wizytówek na rok 2011 i 2012 (I kwartał)”  
66   Przedszkole Publiczne Specjalne nr 21 w Szczecinie, ul. Malczewskiego 21   Gospodarka finansowo – księgowa za 2010 r.