Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Nazwa: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Symbol: WZiON
E-mail: wzion@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami należy:

  1. prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
  2. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz Skarbu Państwa,
  3. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem (z wyłączeniem nabywania nieruchomości na cele inwestycji miejskich), zamianą oraz pierwokupami nieruchomości,
  4. prowadzanie spraw przekształceń własnościowych nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
  5. opłaty adiacenckie i renty planistyczne.

Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Dariusz Adamowski telefon: 91 4245620 pokój 243 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Kierownik Referatu
Małgorzata Angrot-Glińska telefon: 91 4245420 pokój 240 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Katarzyna Batko telefon: 91 4245621 pokój 222 Zastępca Dyrektora Wydziału
Katarzyna Bezmian telefon: 91 4351279, fax telefon: 91 4351289 pokój 222 Sekretariat WZION Podinspektor
Anna Bilik telefon: 91 4245071 pokój 331 Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Anna Bojek telefon: 91 4245768 pokój 242 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Inspektor
Marta Borowska telefon: 91 4245597 pokój 330 Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Jowita Chabowska telefon: 91 4245468 pokój 239A Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości Główny Specjalista (--)
Dorota Ciesielska telefon: 91 4245545 pokój 228 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Ałła Czeczel telefon: 91 4245530 pokój 241 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Edyta Dominiak telefon: 91 4245519 pokój 226 Referat ds. opłat i analiz Inspektor (---)
Diana Donajska telefon: 91 4245549 pokój 327 Referat przekształceń własnościowych Podinspektor
Sylwia Filip-Karpowicz telefon: 91 4245784 pokój 239A Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości Główny Specjalista
Marta Florczak telefon: 91 4351196 pokój 241 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Agnieszka Furtak-Kozłowska telefon: 91 4245357 pokój 224 Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości Główny Specjalista
Anna Horniak telefon: 91 4245512 pokój 239 Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat Główny Specjalista
Bożena Janicka telefon: 91 4802083 pokój 327 Referat przekształceń własnościowych Inspektor
Paulina Jaworska telefon: 91 4245621 pokój 222 Sekretariat WZION Inspektor
Małgorzata Jerchewicz telefon: 91 4245523 pokój 330 Referat przekształceń własnościowych Inspektor
Karolina Kamionka-Nastarowicz telefon: 91 4245532 pokój 239 Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat Inspektor (--)
Marzena Karpik telefon: 91 4245768 pokój 242 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Katarzyna Koniuch telefon: 91 4245531 pokój 331 Referat przekształceń własnościowych Podinspektor
Joanna Kościelniak telefon: 91 4245551 pokój 225A Stanowisko ds. aktualizacji i weryfikacji danych w systemie ZSI-FK Główny Specjalista
Monika Kruślińska telefon: 91 4351108 pokój 223 Stanowisko ds. budżetu, rozliczeń finansowych, zamówień publicznych i spraw pracowniczych Główny Specjalista
Katarzyna Krzykała telefon: 91 4245612 pokój 326 Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat Kierownik Zespołu
Beata Ledzińska telefon: 91 4245846 pokój 244 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Wanda Lisewska telefon: 91 4245768 pokój 242 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Podinspektor
Beata Litwińska telefon: 91 4245028 pokój 227A Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Barbara Łaszewska telefon: 91 4245070 pokój 332 Referat przekształceń własnościowych Inspektor
Iwona Łubian telefon: 91 4245429 pokój 241 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Agata Maj fax telefon: 91 4245548, telefon: 91 4351287 pokój 223 Stanowisko ds. budżetu, rozliczeń finansowych, zamówień publicznych i spraw pracowniczych Główny Specjalista (--)
Barbara Matulewicz telefon: 91 4351112 pokój 327 Referat przekształceń własnościowych Podinspektor
Marlena Melzacka telefon: 91 4245048 pokój 238 Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości Główny Specjalista
Arkadiusz Melzacki telefon: 91 4245040 pokój 224A Referat ds. opłat i analiz Kierownik Referatu
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz telefon: 91 4245536 pokój 238 Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości Główny Specjalista
Dorota Mikulska-Baltrukiewicz telefon: 91 4351169 pokój 224 Stanowisko ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości Główny Specjalista
Monika Mroczkowska telefon: 91 4245221 pokój 241 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Malina Nesterowicz telefon: 91 4245542 pokój 63 Stanowisko ds. ewidencji akt nieruchomości Inspektor (--)
Ewa Ostrowska telefon: 91 4245509 pokój 227 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Marzena Paczesna-Głowacka telefon: 91 4245775 pokój 234 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Dagmara Panasiuk-Pilinda telefon: 91 4245588 pokój 332 Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Monika Piecewicz telefon: 91 4245509 pokój 227 Referat ds. opłat i analiz Inspektor
Bogna  Piechocka telefon: 91 4802099 pokój 225 Stanowisko ds. aktualizacji i weryfikacji danych w systemie ZSI-FK Inspektor
Aleksandra Półtorak telefon: 91 4245683 pokój 325 Referat przekształceń własnościowych Kierownik Referatu
Agnieszka Radwańska telefon: 91 4245535 pokój 329A Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Renata Rajchel telefon: 91 4245511 pokój 227A Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Dorota Rowińska telefon: 91 4245543 pokój 226 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Gizela Różańska telefon: 91 4351198 pokój 225A Stanowisko ds. aktualizacji i weryfikacji danych w systemie ZSI-FK Inspektor
Joanna Sarbinowska-Szyc telefon: 91 4245783 pokój 243A Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Kamil Siedlecki telefon: 91 4245059 pokój 239 Zespół ds. weryfikacji i zwrotów bonifikat Podinspektor
Piotr Sinecki telefon: 91 4245349 pokój 228 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Tadeusz Skrzypek telefon: 91 4351101 pokój 226 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Robert Słotwiński telefon: 91 4245416 pokój 243A Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Radosław Sochalski telefon: 91 4351166 pokój 229 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
Katarzyna Szlachta telefon: 91 4245526 pokój 225 Stanowisko ds. aktualizacji i weryfikacji danych w systemie ZSI-FK Główny Specjalista
Anna Szymków telefon: 91 4245587 pokój 240 Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Główny Specjalista
Przemysław Taraciński telefon: 91 4245621 pokój 221A Dyrektor Wydziału
Wioleta Wasilewska telefon: 91 4245070 pokój 332 Referat przekształceń własnościowych Główny Specjalista
Aleksandra Witkowska telefon: 91 4245542 pokój 63 Stanowisko ds. ewidencji akt nieruchomości Inspektor
Małgorzata Wójcik-Przysiecka telefon: 91 4245544 pokój 226 Referat ds. opłat i analiz Główny Specjalista
udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2015/10/28, odpowiedzialny/a: dyrektor WZiON, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2022/02/09 09:18:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2022/02/09 09:18:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/02/09 09:17:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/02/09 09:02:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/21 10:37:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 20:58:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 20:44:57 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:07:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/12 10:48:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/12 10:23:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/02 11:49:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/02 09:23:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/28 13:55:51 nowa pozycja