Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Organizacyjny

Nazwa: Wydział Organizacyjny
Symbol: WO
E-mail: wo@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów Regulaminu
  Organizacyjnego Urzędu oraz zmian do Regulaminu,
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw,
 • Opracowywanie projektów zmian Statutu Miasta Szczecina,
 • Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami krajowymi, których członkiem jest Miasto,
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, z zastrzeżeniem § 35 pkt 9,
 • Delegacje krajowe,
 • Prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników Urzędu,
 • Organizacja staży, praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie,
 • Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz wyrażaniem zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy przez pracodawcę,
 • Ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków, z zastrzeżeniem § 26 pkt 4.

Rozdziały


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Anna Andreatto-Kwiatkowska telefon: 91 4245241 pokój 147 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta)
Agnieszka Bohdan telefon: 91 4245146 pokój 143 Pion Organizacyjny Podinspektor (Stanowisko ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu)
Katarzyna Bojaruniec telefon: 91 4245249 pokój 142 Pion Organizacyjny Główny Specjalista (Stanowisko ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu)
Karolina Florczuk telefon: 91 4245245 pokój 144 Pion Organizacyjny Inspektor (Stanowisko ds. upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń Prezydenta Miasta)
Agnieszka Gawron telefon: 91 4245206 pokój 148A Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta)
Izabela Gąsior telefon: 91 4245204 pokój 172 Sekretariat Prezydenta Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta)
Alicja Graczyk telefon: 91 4245474 pokój 146 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin i inspekcji miejskich)
Daria Hłąd telefon: 91 4245249 pokój 142 Pion Organizacyjny Inspektor (Stanowisko ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu)
Monika Jachimowicz telefon: 91 4245200, fax telefon: 91 4222340 pokój 115 Sekretariat Sekretarza Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Sekretarza Miasta)
Martyna  Jakubowska telefon: 91 4245146 pokój 143 Pion Organizacyjny Inspektor (Stanowisko ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu)
Ewa Kałach telefon: 91 4245867 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Inspektor (Stanowisko ds. petycji, skarg i wniosków)
Anna Kardel telefon: 91 4245243 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Kierownik Referatu
Luiza Kruk telefon: 91 4245867 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Podinspektor (Stanowisko ds. petycji, skarg i wniosków)
Agnieszka Lau telefon: 91 4245867 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Inspektor (Stanowisko ds. petycji, skarg i wniosków)
Lidia Łajkun telefon: 91 4245210 pokój 155 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. naborów na wolne stanowiska urzędnicze )
Grzegorz Łubian telefon: 91 4223489 pokój 140 Dyrektor Wydziału
Ewa Majchrowska fax telefon: 91 4221129, telefon: 91 4245050 pokój 165 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Z-cy Prezydenta Miasta)
Anna Mikołajczyk-Błoniarz telefon: 91 4245244 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Główny Specjalista (Stanowisko ds. petycji, skarg i wniosków)
Anna Prędkiewicz telefon: 91 4245245 pokój 144 Pion Organizacyjny Główny Specjalista (Stanowisko ds. upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń Prezydenta Miasta)
Katarzyna Rożek telefon: 91 4245865 pokój 147 Referat Kadr i Szkolenia Podinspektor (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta)
Katarzyna Rytlewska fax telefon: 91 4230806, telefon: 91 4351100 pokój 103 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Z-cy Prezydenta Miasta)
Daria Sarapak telefon: 91 4245790 pokój 145 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor (Stanowisko ds. czasu pracy pracowników Urzędu Miasta)
Barbara Sil telefon: 91 4245235 pokój 146 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor (Stanowisko ds. czasu pracy pracowników Urzędu Miasta)
Dominika Siwka telefon: 91 4245238 pokój 155 Referat Kadr i Szkolenia Inspektor (Stanowisko ds. systemu szkoleń i kształcenia, praktyk uczniowskich i studenckich)
Krystyna Suszczyńska telefon: 91 4245240 pokój 148A Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta)
Małgorzata Szust telefon: 91 4223489, telefon: 91 4245250 pokój 140 Sekretariat WO Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi Sekretariatu Wydziału)
Beata Szychowska telefon: 91 4245278 pokój 141 Zastępca Dyrektora Wydziału
Aneta Szynert-Błądek telefon: 91 4245209 pokój 169 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Z-cy Prezydenta Miasta)
Ewelina Walewska telefon: 91 4245245 pokój 144 Pion Organizacyjny Inspektor (Stanowisko ds. upoważnień, pełnomocnictw, zarządzeń Prezydenta Miasta)
Anna Wojnicz telefon: 91 4245886 pokój 148A Referat Kadr i Szkolenia Kierownik Referatu
Katarzyna Wróblewska telefon: 91 4223927, telefon: 91 4245208, fax telefon: 91 4230806 pokój 103 Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta Inspektor (Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Z-cy Prezydenta Miasta)
Adriana Zwolińska telefon: 91 4245244 pokój 13 Referat Skarg i Wniosków Główny Specjalista (Stanowisko ds. petycji, skarg i wniosków)
Klaudia Zylber-Tarczyńska telefon: 91 4245158 pokój 154 Referat Kadr i Szkolenia Główny Specjalista (Stanowisko ds. systemu szkoleń)
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2003/11/07, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Sławomir Klimek, dnia: 2017/12/05 15:02:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:02:51 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:06:02 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2009/08/03 10:19:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 13:03:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/31 11:23:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/02/12 11:31:48 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/10/31 11:52:32 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/10/31 11:44:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/26 12:11:57 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:08:05 modyfikacja wartości