Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Lp Jednostka Temat
1   Przedszkole Publiczne nr 51, ul. Krzywa 59   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
2   Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Dobrzyńska 2 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z wykonaniem umowy.  
3   Gimnazjum nr 1, ul. Wł. Reymonta 23, 71-276 Szczecin   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
4   Zespół Szkół Technicznych i Morskich, ul. Willowa 2/4    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2011 r.   
5   Zespół Szkół nr 1, ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-774 Szczecin   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
6   Zespół Szkół nr 13, ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
7   Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki, ul. Niemierzyńska 18a w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.   
8   Wydział Sportu Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie   Rzetelność w wykonywaniu zadań określonych w umowie WSiT/II/ŁW/4220/21/11 (CRU 11/0001856) z dnia 21.04.2011 r. (bez procedur zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawcy)  
9   Międzynarodowe Targi Szczecińskie, ul. Struga 6-8 w Szczecinie   Rzetelność w wykonywaniu zadań określonych w umowie WSiT/II/ŁW/4220/21/11 (CRU 11/0001856) z dnia 21.04.2011 r. (bez procedur zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawcy).  
10   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Dokonywanie rozliczeń kosztów c.o., wody i nieczystości stałych na rzecz najemców lokali komunalnych, określenie potrzeb konserwacji napraw urządzeń związanych z ww. mediami wynikających z uwag zgłaszanych przez najemców (w zakresie wniesionych skarg przez mieszkańców lokali komunalnych).   
11   Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.   
12   Zespół Szkół Specjalnych Nr 9, ul. Letniskowa 1 w Szczecinie    Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
13   Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Wołogoska 5 w Szczecinie    Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
14   Wydział Sportu Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie   Rozliczenie dotacji udzielonych beneficjentowi na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym szkolenie dzieci i młodzieży w latach 2010-2011.   
15   Wydział Inwestycji Miejskich oraz Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość realizacji zadania: Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu z przebudową Niepodległości i Pl. Żołnierza.  
16   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 w Szczecinie   Prawidłowość fakturowania i egzekwowania należności na podstawie umów zawartych z kontrahentami za lata 2010 - 2011.  
17   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42/43 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa, gospodarowanie mieniem (udostępnianie pomieszczeń) oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2011 r.   
18   Straż Miejska Szczecin, ul. Felczaka 9   Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.  
19   Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie   Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania komputerowego dla BPPM (ogłoszenie nr 286311-2011) wraz z wykonaniem umowy.   
20   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariackiej 25 w Szczecinie   Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowo – księgowej samorządowego zakładu budżetowego za lata 2010 – 2011.   
21   Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne w Szczecinie, ul. Łaziebna 6 - 7   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.  
22   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1    Prawidłowość przyznawanych dotacji od 01 września 2007 r. wybranym przedszkolom niepublicznym  
23   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
24   Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Reymonta 23    Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na utworzenie małego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z wykonaniem umowy  
25   Szkoła Podstawowa nr 71, ul. Bośniacka 7   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów.  
26   Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64    Gospodarka finansowo - księgowa za 2011 r.  
27   Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w latach 2010-2011 r.  
28   Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Rozliczenie dotacji udzielonych Stowarzyszeniu w związku z realizacją zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w latach 2010 r.- 2011 r.   
29   Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. S. Klonowica 5   Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego – na przykładzie wybranych postępowań przeprowadzonych w 2011 r.   
30   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. E. Plater 86   Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2011 r., po kontroli P/10/11 przeprowadzonej przez WKiAW  
31   Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u, ul. E. Plater 20   Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.03.2011 r., po kontroli P/3/11 przeprowadzonej przez WKiAW  
32   Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych, ul. Racibora 60/61   Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na wymianę okien drewnianych na okna PCV w budynku internatu oraz budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych wraz z wykonaniem umowy.  
33   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, ul. Romera 21-29   Realizacja budżetu zadaniowego – modernizacja obiektu DPS przy ul. Romera (zagadnienia wybrane).  
34   Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Mazurska 40   Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych za okres 2011 roku.   
35   Gimnazjum nr 6, ul. Niemierzyńska 17   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.   
36   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Pokoju 48    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 rok  
37   Stowarzyszenie   Realizacja przez beneficjenta dotacji obowiązków związanych z prowadzeniem wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dla środków otrzymanych w ramach dotacji w latach 2009 - 2011 r.   
38   Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Zakole 1A   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.  
39   Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chobolańska 20   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, po kontroli P/11/11 przeprowadzonej przez WKiAW.  
40   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, pl. Jakuba Wujka 6   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 września 2011 r., po kontroli P/26/11, przeprowadzonej przez WKiAW.   
41   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1   Rozliczenie dotacji udzielonych wybranym organizacjom pozarządowym na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2011 r.  
42   Miejska Izba Wytrzeźwień, ul. Dąbrowskiego 22/23   Gospodarka finansowo – księgowa za 2011 r.   
43   Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia oraz sprawy kadrowe za 2011 r.   
44   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Narutowicza 17   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz spraw kadrowe za 2011 r.   
45   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia 14   Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.11.2011 r., po kontroli P/37/11 przeprowadzonej przez WKiAW  
46   Przedszkole Publiczne Nr 74, ul. 26-go Kwietnia 3   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.  
47   Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/17/11 przeprowadzonej przez WKiAW w 2011 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r.  
48   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a    Gospodarka finansowo - księgowa za 2011 r.  
49   Zespół Szkół Łączności, ul. Ku Słoncu 27/30   Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/32/11 przeprowadzonej przez WKiAW dotyczącej prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2008-2011.  
50   Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Jodłowa 21    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/34/11 przeprowadzonej przez WKiAW w 2011 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r.   
51   Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, al. Wojska Polskiego 119    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2011 r.   
52   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Al. Piastów 7    Gospodarka finansowo - księgowa za 2011 r.  
53   VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/49/11 przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2011 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r.  
54   Przedszkole Publiczne Nr 8, ul. Różowa 24    Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 rok.   
55   Zespół Szkół Nr 9, ul. Ks. Dąbrówki 10   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.   
56   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2, ul. Jagiellońskiej 58   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.  
57   Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Bandurskiego 56   Gospodarka finansowo-księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 rok.   
58   I Liceum Ogólnokształcące, al. Piastów 12   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia oraz sprawy kadrowe za 2011 r