Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Nazwa: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Symbol: WKiAW
E-mail: wkiaw@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:

 1. Kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
 2. Kontrola finansowo - księgowa jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
 3. Audyt wewnętrzny
 4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego

 • Niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin tj.:
        - zgodności działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Gminie procedurami wewnętrznymi,
        - skuteczności i efektywności działania i realizowania stawianych przed jednostkami zadań,
        - wiarygodności sprawozdań,
        - ochrony zasobów,
        - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
        - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
        - zarządzania ryzykiem.
 • Przygotowanie (do końca każdego roku) w porozumieniu z Prezydentem Miasta planu audytu na następny rok, w którym uwzględnia się w szczególności:
        1) wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka,
        2) wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych,
        3) listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające,
        4) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających,
        5) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych,
        6) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających,
        7) informację na temat cyklu audytu.
 • Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przekazanie go Prezydentowi Miasta informując w nim o stopniu realizacji zadań audytowych oraz o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej (do końca stycznia każdego roku).
   

2. Prowadzenie kontroli finansowo - księgowych i formalno - prawnych:

      - Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego,
      - jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,

3. Realizowanie obowiązku organu sprawdzającego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym:
       - przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
       - udzielanie pomocy przy wykonywaniu zadań Gminy z zakresu bhp
       - inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących bhp - w miarę potrzeb i możliwości.

4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej.

5. Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.

Wyniki przeprowadzonych kontroli:

Dodatkowe Informacje:

Pozostałe informacje dotyczące zadań Wydziału - udostępniane są na wniosek


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Arleta Borek telefon: 91 4245699 pokój 335I Główny Specjalista
Sylwia Degórska telefon: 91 4245852 pokój 335F Sekretariat WKiAW Podinspektor
Joanna Jaszczuk-Gajewska telefon: 91 4245529 pokój 335D Audytor wewnętrzny
Jacek Karpowicz telefon: 91 4802087 pokój 335I Główny Specjalista
Andrzej Kępa telefon: 91 4245699 pokój 335I Główny Specjalista
Magdalena Kolanowska-Pasich telefon: 91 4245323 pokój 335J Główny Specjalista
Agnieszka Konieczna telefon: 91 4245852 pokój 335H Dyrektor Wydziału
Andrzej Lejk telefon: 91 4245852 pokój 335G Zastępca Dyrektora Wydziału
Natalia Malinowska telefon: 91 4245698 pokój 335J Główny Specjalista
Anna Mazaraki-Nurek telefon: 91 4245852 pokój 335F Sekretariat WKiAW Podinspektor
Alicja Wiśniewska telefon: 91 4245385 pokój 335K Główny Specjalista
Joanna Wójcik telefon: 91 4245385 pokój 335K Podinspektor
Andrzej Zimnowodzki telefon: 91 4245385 pokój 335K Audytor wewnętrzny

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/01/19, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2022/12/28 14:38:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2022/12/28 14:38:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/11/09 12:54:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/29 14:51:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/03/06 14:24:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/22 14:08:25 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:52:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/25 11:58:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/25 11:45:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/03/12 09:28:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/05/14 11:08:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/25 13:00:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/09 12:10:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/02/21 11:20:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:38:04 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:32:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:27:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:24:48 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:10:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 10:51:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/02/15 09:47:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:39:45 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/12 09:38:15 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/12 09:36:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/02/22 08:55:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/25 14:47:00 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:37:29 nowa pozycja