Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Lp Jednostka Temat
1   Przedszkole Publiczne nr 3 przy ul. Potulickiej 62 w Szczecinie   Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu  
2   Zespół Szkół Łączności Nr 7, ul. Ku Słońcu 27/30, 71-080 Szczecin    Stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
3   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin   Realizacja zadania polegającego na ograniczeniu problemów związanych z dzikimi zwierzętami z terenu Szczecina w 2016 r.  
4   Szkoła Podstawowa Nr 68 przy ul. Zakole 1a   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
5   Biuro Prezydenta Miasta UM Szczecin    Rozliczanie podróży służbowych zagranicznych  
6   Zespół Szkół nr 4 ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin   Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń internatu na I piętrze oraz przebudowę sanitariatów etap I wraz z wykonaniem umowy  
7   VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. J. Styki 13, 71-138 Szczecin   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2015-2016  
8   Przedszkole Publiczne nr 44, ul. Ruska 16, 70-132 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
9   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3   Prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych oraz ich rozliczania  
10   Szkoła Podstawowa Nr 23 w Szczecinie przy ul. Mierniczej 10   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2016 r.  
11   Przedszkole Publiczne nr 46 przy ul. Zawadzkiego 128 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r.  
12   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5 w Szczecinie   Gospodarowanie materiałami pochodzącymi z odzysku w magazynie depozytu miejskiego  
13   Rada Osiedla Majowe ul. Zofii Nałkowskiej 33   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Majowe za 2016 r  
14   Biuro Obsługi Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego przekazywanej przez jednostki organizacyjne Urzędu  
15   Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J.M. Hoene - Wrońskiego 1, Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
16   Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Felczaka 13, Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
17   Liceum Ogólnokształcące, Św. Kingi 2, Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
18   Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę części budynku filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie wraz z wykonaniem umowy  
19   Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin   Zawieranie umów na udostępnianie nieruchomości pod infrastrukturę techniczną  
20   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie    Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na gospodarowanie odpadami zebranymi w gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (II) – Ekoportach (w podziale na części).   
21   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe.  
22   Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2016 r.  
23   I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie przy ul. Piastów 12    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2016 r.  
24   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie, pl. Jakuba Wujka 6   Gospodarka kasowa, inwentaryzacja środków trwałych oraz prowadzenie spraw kadrowych  
25   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 Szczecin   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/5/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie windykacji należności za nieopłacone przejazdy środkami komunikacji miejskiej  
26   Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2   Udzielanie zamówień i dokonywania wydatków  
27   Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin   Wydawania Profilu Kandydata na Kierowcę  
28   Szkoła z Pasją, ul. Traugutta 143, 71-314 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2016 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
29   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. E. Plater 20, 71-632 Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2016 r. udzielonej z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
30   VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
31   Rada Osiedla Skolwin ul. Stołczyńska 171 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2016 r.  
32   Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
33   Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Pl. Krajowej 1, 70-456 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
34   Zespół Szkół nr 6 ul. Gen. J. Sowińskiego 3 w Szczecinie    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/36/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów.  
35   Bursa Szkolna Integracyjna, ul. Zygmunta Starego 1, Szczecin    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r.   
36   Straż Miejska, ul. Klonowica 1B, Szczecin   Wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r.   
37   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17,Szczecin   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/8/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r., w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
38   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie ul. Szpitalna 15    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/10/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2015 r.  
39   Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin    Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie  
40   Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin   Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – Ekoportu, przy ul. Arkońskiej  
41   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/8/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r., w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
42   Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin    Wynagrodzenia i sprawy kadrowe  
43   Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r.  
44   Rada Osiedla Świerczewo    Gospodarka finansowa za 2016 r.  
45   Dom Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Romera 21-29   Wybrane zagadnienia dot: gospodarowania składnikami majątkowymi, wynagradzania pracowników, funduszu socjalnego, prawidłowości zawierania i rozliczania umów oraz bezpieczeństwa informacji.  
46   Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Rymarska 22 a, 70-702 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
47   Osiedle Międzyodrze Wyspa Pucka ul. Gdańskiej 11C/4    Gospodarka finansowa za 2016 r.  
48   Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 2, Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin    Zarządzanie finansami Domu Kultury „13 Muz”, w tym sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem środków przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin.   
49   Wydział Oświaty, pl. Armii Krajowej 1 Urząd Miasta Szczecin   Ustalanie w miesięcznych kwot dotacji z budżetu Miasta na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  
50   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. r.  
51   Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia oraz sprawy kadrowe za 2016 r.  
52   Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
53   Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60-61 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów w latach 2015-2016 r.  
54   Przedszkole Publiczne Nr 59 w Szczecinie przy ul. Księżnej Zofii 3   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2016 r.   
55   Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie ul. Rydla 6   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
56   Szkoła Podstawowa Nr 12 w Szczecinie ul. Floriana Szarego 12   Gospodarowanie środkami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów w 2016 r.  
57   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. B. Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
58   Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, pl. Teatralnym 1   Gospodarka finansowo - księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2016 r. 1  
59   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Przebudowa mostu cłowego  
60   Szkoła Podstawowa Nr 42 w Szczecinie ul. Hoża 25    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2016 r.   
61   Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115   Gospodarowania mieniem, w tym zawieranie umów w latach 2014-2015  
62   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kamienna 22, 71-883 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
63   Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki, ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny   
64   Przedszkole Publiczne Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowickiej 26   Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu